Now showing items 338-357 of 448

  Subject
  Radiační dávka,lidský organismus,účinek,analýza,radiační zátěž [1]
  Radiation dose,human organism,effect,analysis,radiation load [1]
  Radicalization,Lone Wolf,Terrorist Attack,Terrorism,Soft Target [1]
  Radikalizace,osamělý vlk,teroristický útok,terorismus,měkký cíl [1]
  radioactivity,ionizing radiation,dirty bomb,contamination,decontamination,center of specialized medical care,emergency medical services,acute radiation sickness,radiation dermatitis [1]
  radioaktivita,ionizující záření,špinavá bomba,kontaminace,dekontaminace,středisko specializované zdravotní péče,zdravotnická záchranná služba,akutní nemoc z ozáření,radiační dermatitida [1]
  Radiological incidents,Radiation Emergencies,Ionizing radiation,Space dosage equivalent,Dosage optimization excess,FMEA analysis [1]
  Radiologické události,radiační mimořádné události,ionizující záření,prostorový dávkový ekvivalent,dávková optimalizační mez,FMEA analýza [1]
  Religions,fanaticism,fundamentalism,extremism,radicalization,terrorism,identity [1]
  risk analysis [1]
  Risk analysis,publicly accessible building,HAZOP,ALOHA,RISKAN,TerEx [1]
  Risk analysis,safety,protection,risks,security,office building [1]
  Risk assessment,serious accidents prevention,emergency documentation,ammonia,buildings with subthreshold amount of hazardous substances,ice arena,Slaný,risk assessment matrix,What If,The Guideline for buildings with subthreshold amount of hazardous substances,OPTIZON [1]
  Ropná bezpečnost,ropná nouze,krizové plánování,civilní nouzové plánování,ochrana obyvatelstva,nouzové zásoby ropných produktů [1]
  Safety,airport,security,profiling,verification,biometry [1]
  security,internal security,risk assessment,vulnerability,premises,Police of the Czech Republic,security protection [1]
  Security,population,Afghanistan,ISAF,Resolute Support [1]
  Service cynology,police dogs,Police of the Czech Republic,dog handler,police cynology activities [1]
  Skladování chemických látek,bezpečnost a ochrana zdraví při práci,modelace úniku,chlor,multikriteriální analýza,SWOT analýza [1]
  Služební kynologie,služební pes,Policie České republiky,psovod,policejně kynologické činnosti [1]