Now showing items 144-163 of 448

  Subject
  Fight against terrorism,imigration,migration,terrorist attacks,weapon laws,Visegrad four [1]
  Fire Brigade,radio network,Pegas,DMR,dPMR,radio stations [1]
  Fire Hose,Fire Hose C 42,Fire Hose C 38,Friction Loss,Flow Rate [1]
  Fire Rescue Service,traffic accident,driver,vehicle,intervention ride,prevention [1]
  fire risk,risk analysis,home for the elderly,fire protection,fire prevention [1]
  Flood monitoring profiles,flood forecast and monitoring services [1]
  Floods,flood control measures,flood protection,mobile anti-flood barriers,stationary anti-flood barriers,polders,floodplains [1]
  Football stadium; security measures,football violence/hooliganism; public order; synergy and cooperation [1]
  Fotbalový stadion,bezpečnostní opatření,fotbalové násilí,veřejný pořádek,součinnost a spolupráce [1]
  General Inspection of Security Forces,the Police of the Czech Republic,the Customs Administration of the Czech Republic,Prison Service of the Czech Republic,crime [1]
  Generální inspekce bezpečnostních sborů,Policie ČR,Celní správa ČR,Vězeňská služba ČR,trestný čin [1]
  Generální inspekce bezpečnostních sborů,zkouška spolehlivosti,kriminalita,protiprávní jednání [1]
  geografický informační systém,integrovaný záchranný systém,koordinační technologie,velitel zásahu,vizualizace [1]
  geographic information system,integrated rescue system,coordination technologies,incident commander,visualisation [1]
  Hasičský záchranný sbor,dopravní nehoda,řidič,vozidlo,jízda k zásahu,prevence [1]
  Hasičský záchranný sbor,radiová síť,Pegas,DMR,dPMR,radiostanice [1]
  Hazardous substances,integrated rescue system,SWOT analysis,software tools [1]
  Health & safety,Municipal police of the capital city of Prague,Personal protective equipment,officer,SWOT analysis,risk [1]
  healthcare applications [1]
  Highly contagious disease,biohazard team,personal protective equipment,medical isolation and transportation systems,cooperation [1]