Novinky

Department of medical branches and humanities

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Analýza možných opatření pro omezení dopadu teroristických útoků 

  Autor: Maděra Stanislav; Vedoucí práce: Adámek Václav; Oponent práce: Tichý Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
  Zvyšující se frekvence teroristických útoků spáchaných na území států Evropské unie mě přivedla k myšlence zpracovat práci, ve které se budu zabývat tím, jaká opatření lze přijmout jako preventivní proti těmto útokům a tím ...
 • Ochrana obyvatelstva před teroristickým útokem 

  Autor: Sahula Jan; Vedoucí práce: Adámek Václav; Oponent práce: Tichý Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Diplomová práce se jak ve své teoretické, tak i praktické části zabývá problematikou spjatou s terorismem, konkrétně problematikou teroristických útoků zaměřených na měkké cíle. Teoretická část práce definuje pojem terorismus, ...
 • Současné trendy ošetřování akutních a chronických radiačních ran 

  Autor: Stejskal Jan; Vedoucí práce: Dingová Šliková Martina; Oponent práce: Dušková Radka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením připravenosti a provázanosti středisek specializované péče o osoby ozářené při radiačních nehodách, krajských zdravotnických zařízení a zdravotnické záchranné služby na ošetření osob ...
 • Evropská radikalizace po roce 2011 

  Autor: Zubinová Lucie; Vedoucí práce: Adámek Václav; Oponent práce: Prokš Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-20)
  V diplomové práci s názvem Evropská radikalizace po roce 2011 se zabýváme problematikou radikalizace, jejich příčin a také jejího procesu u potenciálních útočníků. V práci je dán důraz na charakteristiku a identifikaci ...
 • Připravenost poskytovatelů akutní lůžkové péče na provedení evakuace 

  Autor: Brezovská Hana; Vedoucí práce: Šín Robin; Oponent práce: Váchek Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
  Cílem této diplomové práce je zmapovat připravenost poskytovatelů akutní
 • Systémy krevních skupin u člověka a jejich význam pro transfuzní lékařství, regionální rozdíl ve výskytu antigenu Kell v oblasti Kladno a Rakovník 

  Autor: Banková Gabriela; Vedoucí práce: Langrová Eva; Oponent práce: Bohoněk Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
  Bakalářská práce vytváří přehled systémů krevních skupin, hlavní zaměření je na krevní systém AB0, Rh systém a Kell systém, které jsou v klinickétrsnsfuzní praxdi nejdůležitější. Zabývá se významem krevních skupin pro ...
 • Sledování nálezu makrotrombocytů v nátěru trombocytopenické periferní krve ve vztahu k rozšířenému parametru krevního obrazu-IPF (frakce nezralých trombocytů). 

  Autor: Hechtberger Filip; Vedoucí práce: Mašková Václava; Oponent práce: Matějček Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
  Předmětem této práce bylo zhodnotit morfologicky velikost destiček v mikroskopickém nátěru ve vztahu k rozšířenému parametru krevního obrazu IPF (frakce nezralých trombocytů). Z literatury víme, že sledováním IPF můžeme ...
 • Možnosti rehabilitace u dětí s parézou brachiálního plexu 

  Autor: Zdražil Aleš; Vedoucí práce: Štiková Barbora; Oponent práce: Dylevský Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-11)
  V práci se pojednává o problematice poporodní parézy brachiálního plexu a možnosti rehabilitace dětí od 6 do 12 let. Teoretická část práce je věnována anatomické a neurologické struktuře horní končetiny, včetně vysvětlení ...
 • Bolest bederní páteře u aktivních sportovců 

  Autor: Šrůtová Marie; Vedoucí práce: Štiková Barbora; Oponent práce: Kimličková Monika
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování a poskytnutí informací týkajících se fyzioterapeutické péče u pacientů, které i přes aktivitu na vrcholové úrovni trápí bolesti bederní páteře. Cílem je blíže se seznámit s ...
 • Rozdílné vlastnosti T regulačních buněk v pupečníkové krvi novorozenců zdravých a alergických matek 

  Autor: Ondřejíková Leona; Vedoucí práce: Hrdý Jiří; Oponent práce: Vymětalová Veronika
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
  Předmětem bakalářské práce je porovnání T regulačních buněk v pupečníkové krvi novorozenců zdravých a alergických matek. Teoretická část bakalářské práce popisuje hlavní složky imunitního systému podílející se na rozvoji ...
 • Využití POCT prostředků k monitorování koncentrace glukózy u pacientů v nemocniční péči 

  Autor: Ondrášková Romana; Vedoucí práce: Knapovská Irena; Oponent práce: Obitková Daniela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-12)
  Monitoring koncentrace glukózy je nedílnou součástí ambulantní péče (diabetici) i nemocniční péče (pacienti po operacích a v kritickém stavu). Ke stanovení glykémie jsou rutinně používány velké biochemické analyzátory v ...
 • Evakuace se zaměřením na Oblastní nemocnici Kladno v případě blackoutu či jiné mimořádné události 

  Autor: Švarcová Lucie; Vedoucí práce: Foubíková Helena; Oponent práce: Hes Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
  Předmětem diplomové práce je seznámení se s pojmem evakuace jak všeobecně, tak se zaměřením na oblastní nemocnici Kladno v případě mimořádné události. V teoretické části jsou uvedeny základní možnosti řešení různého druhu ...
 • Chemické vyšetření moči a vyšetření močového sedimentu - automatizace procesu na močové lince 

  Autor: Černá Anna; Vedoucí práce: Jůzová Veronika; Oponent práce: Obitková Daniela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
  Chemické vyšetření moče a močového sedimentu patří mezi základní biochemická vyšetření. Je využíváno k posouzení funkce ledvin a močových cest. Cílem této práce bylo shrnout základní poznatky o stavbě močových cest, jejich ...
 • Připravenost dopravního podniku řešit následky výpadku elektrického proudu v pražské hromadné dopravě 

  Autor: Vrátil Marek; Vedoucí práce: Brunner Michal; Oponent práce: Koleňák Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-17)
  Cílem bakalářské práce je zhodnotit případný lokální výpadek v pražské MHD, kdy je primárně řešena situace, která nastane v pražském metru. Je to především proto, že pražské metro je atypické, rozsáhlé, z velké části je v ...
 • Fyzioterapie v léčbě diabetes mellitus 1. typu 

  Autor: Tomášková Michaela; Vedoucí práce: Hájková Simona; Oponent práce: Heřman Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování problematiky fyzioterapie vléčbě diabetes mellitus I. typu. Práce obsahuje část obecnou a speciální. Vobecné části jsou zmíněny základní anatomické a fyziologické poznatky o ...
 • Vliv hipoterapie na pohybový aparát dítěte s doplněním o monitoring vybraných fyziologických funkcí 

  Autor: Miškovská Kristýna; Vedoucí práce: Vítězník Martin; Oponent práce: Kimličková Monika
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
  Bakalářská práce se zabývá vlivem hipoterapie na pohybový aparát dítěte s doplněním o monitoring vybraných fyziologických funkcí pacienta. Cílem práce bylo formou kazuistik posoudit výsledky hipoterapie u třech dětských ...
 • Rehabilitace pacientů po ablaci mammy s přihlédnutím ke komplikacím 

  Autor: Zaplatílková Monika; Vedoucí práce: Hamouzová Dita; Oponent práce: Hájková Simona
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-18)
  Předmětem bakalářské práce je zpracování problematiky rehabilitace pacientů po ablaci mammy. Práce je zpracována formou dvou kazuistik. Práce obsahuje jak teoretické poznatky týkající se dané problematiky, tak prak- tické ...
 • Fyzioterapie diastázy břišní u pacientů s vertebro algickým syndromem 

  Autor: Zajícová Zuzana; Vedoucí práce: Novotná Irena; Oponent práce: Hašková Andrea
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
  Předmětetm této práce je zpracování problematiky diastázy břišní u vybrané skupiny pacientů. U pacientů s vertebro algickým syndromem se většinou vyskytují svalové dysbalance, většinou i oslabení břišních svalů. Předkládaná ...
 • Zahraniční humanitární pomoc ČR poskytovaná mimo státy EU 

  Autor: Šíma Tadeáš; Vedoucí práce: Staněk Martin; Oponent práce: Sedlák Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
  Předložená bakalářská práce se věnuje tématu Zahraniční humanitární pomoc České republiky poskytovaná mimo státy Evropské unie. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se práce zabývá působností ...
 • Současné migrační vlny jako reálná hrozba pro vnitřní bezpečnost EU 

  Autor: Vanc Barbara; Vedoucí práce: Adámek Václav; Oponent práce: Halaška Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
  Cílem bakalářské práce je prezentace aktuálního tématu imigračních vln mířících z různých koutů světa do Evropské unie. Problematika je v práci rozebrána pomocí analýzy dat z mezinárodních organizací, které kvantifikují ...

Zobrazit další