News

Department of medical branches and humanities

Collections in this community

Recent Submissions

 • Využití informačních technologií u výjezdů zdravotnické záchranné služby 

  Author: Jan Topolánek; Supervisor: Černý Hynek; Opponent: Staněk Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Diplomová práce se zaměřuje na využití moderních informačních technologií, v podobě výjezdových tabletů, během výjezdů zdravotnické záchranné služby. Teoretická část uvádí legislativní povinnost pro vedení zdravotnické ...
 • Analýza postupov a výsledky vzdelávania žiakov základných škôl v oblasti civilnej ochrany na Slovensku 

  Author: Tomáš Pánik; Supervisor: Pazdera Filip; Opponent: Otřísal Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou vzdelávania žiakov základných škôl v oblasti civilnej ochrany na Slovensku. Teoretická časť je spracovaná pomocou odbornej literatúry, kde je popísaný vznik civilnej ochrany na ...
 • Analýza a komparace možností, metod a efektivity zpracování traumatologického plánu nemocnic s urgentním příjmem a bez urgentního příjmu 

  Author: Šnajdar Michael; Supervisor: Heřman Tomáš; Opponent: Fröhlich Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-29)
  Cílem této práce je představit problematiku traumatologických plánů nemocnic se zaměřením na jejich zpracování, legislativu a aktivaci, a dále urgentních příjmů, přičemž poukazuje na to, jak se tyto dvě odvětví vzájemně ...
 • Vybrané etické aspekty řešení mimořádných události složkami IZS ve zdravotnickém zařízení typu LDN 

  Author: Šibová Veronika; Supervisor: Černík Michal; Opponent: Dingová Šliková Martina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-29)
  Diplomová práce přináší ucelený pohled na problematiku zásahů složek integrovaného záchranného systému ve zdravotnických zařízeních poskytujících následnou lůžkovou péči pacientům geriatrického věku. Jsou zde popsány etické ...
 • Využití služebních psů v rámci Policie České republiky 

  Author: Strnadová Andrea; Supervisor: Rulc Jiří; Opponent: Navrátil Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
  Tato diplomová práce se zabývá využitím služebních psů, respektive služební kynologií v rámci Policie České republiky. Zaměřuje se nejen na současný stav problematiky, ale i na vývoj použití v posledních letech. Úvodní ...
 • Analýza a komparace možností a efektivity zapojení poskytovatelů zdravotnických služeb mimo ZZS do cvičení IZS 

  Author: Šírek Martin; Supervisor: Jelínek Petr; Opponent: Šeblová Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-29)
  Předmětem diplomové práce je zhodnocení současného systému krizové připravenosti vybraných poskytovatelů lůžkových zdravotnických zařízení v Plzeňském kraji, kterých se týká péče o zraněné pacienty (figuranty) při cvičení ...
 • Pyrotechnická zátěž území České republiky, související rizika a asanace 

  Author: Šťastný Filip; Supervisor: Koubík Karel; Opponent: Melicharová Michaela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-29)
  Abstrakt: Diplomová práce se zabývá systematickým popisem pyrotechnické zátěže území České republiky. Pro tvorbu popisu jsou použity záznamy policejních pyrotechniků o nálezech munice a výbušnin. Teoretická část práce se ...
 • Připravenost a akceschopnost Oblastní nemocnice Kladno, a.s., k řešení mimořádných událostí s výskytem hromadného postižení zdraví osob 

  Author: Vydrová Michaela; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Štorek Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-29)
  V diplomové práci zpracováváme problematiku připravenosti a akceschopnosti Oblastní nemocnice Kladno, a.s., při zvládnutí výskytu hromadného postižení osob. Teoretická část diplomové práce je zaměřena na problematiku krizové ...
 • Malodoranty jako potenciální složky neletálních chemických zbraní 

  Author: Svobodová Kateřina; Supervisor: Pitschmann Vladimír; Opponent: Otřísal Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
  V diplomové práci jsou charakterizovány malodoranty a je provedeno jejich zařazení v kontextu neletálních chemických zbraní. Práce obsahuje přehled známých nebo potenciálních malodorantů. V další části práce jsou popsány ...
 • Analýza rizik veřejně přístupné budovy 

  Author: Synková Lenka; Supervisor: Mildorf René; Opponent: Navrátil Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
  Tato diplomová práce se zabývá identifikací rizik veřejně přístupné budovy. Pro práci byla jako reprezentant těchto budov, s ohledem na její specifika, vybrána soudní budova. Cílem diplomové práce je výběr a identifikace ...
 • Analýza útoku aktivního útočníka v EU v letech 2012-2017 

  Author: Šeděnka Martin; Supervisor: Mučka Ondřej; Opponent: Halaška Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
  Předmětem diplomové práce je analyzovat vybrané útoky aktivního útočníka, které se odehrály na území Evropské unie za období let 2012-2017. V teoretické části je blíže definován pojem aktivní útočník, jeho charakteristika ...
 • Analýza komunikačních dovedností členů složek IZS v rámci hromadného neštěstí 

  Author: Čistecká Veronika; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Zobina Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Tématem diplomové práce je Analýza komunikačních dovedností členů složek IZS v rámci hromadného neštěstí. Práce je zaměřená především na komunikaci při poskytování pomoci příslušníkům odlišných národností vyskytujících se ...
 • Analýza schopností AČR k poskytnutí pomoci při migraci velkého rozsahu 

  Author: Binter Matyáš; Supervisor: Halaška Jiří; Opponent: Lafek Miloslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Diplomová práce se zabývá problematikou využití Armády České republiky při migračních vlnách velkého rozsahu. Tato problematika je primárně v gesci Ministerstva vnitra ČR, ale při rozsáhlých migračních krizích může být ...
 • Analýza připravenosti nemocnice Kladno na mimořádné události a aktivaci traumatologického plánu 

  Author: Beranová Leontýna; Supervisor: Heřman Tomáš; Opponent: Jandová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Diplomová práce se zabývá analýzou připravenosti kladenské nemocnice na mimořádné události a aktivací traumatologického plánu se zaměřením na mimořádné události s hromadným postižením zdraví. V teoretické části jsou ...
 • Modelace a analýza dopadů úniku nebezpečných chemických látek a směsí z podniku Synthos Kralupy a.s. 

  Author: Bím Miroslav; Supervisor: Halaška Jiří; Opponent: Holec Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  V dnešní době stále stoupá poptávka po možnostech využití produktů chemického průmyslu, s tímto trendem se ovšem zvyšují i bezpečnostní nároky na toto odvětví. Cílem práce je poukázat na následky, které může způsobit únik ...
 • Analýza služebních úrazů u Hasičského záchranného sboru České republiky, rozbor jejich příčin a efekt rekonvalescence 

  Author: Benešová Lucie; Supervisor: Navrátil Leoš; Opponent: Hrdý Ján
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Hlavním cílem v diplomové práci je zmapovat počet úrazů a jejich příčinu u příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, a to ve Středočeském kraji za roky 2014 - 2017. V diplomové práci jsou popsány osobní ...
 • Možnosti využití aktivní zálohy ozbrojených sil ČR pro Centrum biologické ochrany Těchonín 

  Author: Kasl Radek; Supervisor: Mareček Michal; Opponent: Rybka Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Předmětem práce je ucelená analýza a komparace získaných poznatků zaměřujících se na aktivní zálohu ozbrojených sil České republiky a Centrum biologické ochrany v Těchoníně. Na úvod teoretické části práce je provedena ...
 • Role a postavení Disaster Victim Identification týmů při provádění identifikačních a likvidačních prací na místech hromadných neštěstí v České republice a ostatních státech Evropské unie. 

  Author: Krček Michal; Supervisor: Sokol Miloš; Opponent: Navrátil Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Abstrakt Tato diplomová práce na téma Role a postavení Disaster Victim Identification týmů při provádění identifikačních a likvidačních prací na místech hromadných neštěstí v České republice a ostatních státech Evropské ...
 • Krizové situace řešené formou vyjednávání 

  Author: Dlouhý Jan; Supervisor: Tejmar Matěj; Opponent: Brečka Tibor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou krizové situace řešené formou vyjednávání. Hlavním cílem práce je zjistit, zda jsou příslušníci Policie České republiky připraveni a dostatečně proškoleni aplikovat formy ...
 • Postupy a metody řešení závažné kriminality - analýza metanolových podvodů 

  Author: Zavadil Miroslav; Supervisor: Zelenka Svatopluk; Opponent: Tejmar Matěj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Abstrakt Cílem diplomové práce je přinést celkový pohled na postupy a metody, které Policie České republiky využívá při řešení závažné kriminality. Hlavním obsahem práce je charakterizovat operativně pátrací činnost a ...

View more