Collections in this community

Recent Submissions

 • Analýza vybraných aspektov bezpečnostnej politiky Číny 

  Author: Michal Krasničan; Supervisor: Loužek Marek; Opponent: Eichler Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
  Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou vybraných aspektov bezpečnostnej politiky Číny v kontexte jej historického vývoja. Prvá časť tejto diplomovej práce opisuje založenie a následný vývoj Čínskej ľudovej republiky, ...
 • Kybernetické podvody v České Republice v letech 2020 - 2023 

  Author: Petr Miženko; Supervisor: Navrátil Václav; Opponent: Kolouch Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
  V posledních letech Česká republika čelí rostoucímu počtu kybernetických podvodů, přičemž největší nárůst byl zaznamenán v letech 2022 a 2023. Tato diplomová práce se zabývá analýzou různých typů kybernetických útoků ...
 • Hlavní a vedlejší příznaky cévní mozkové příhody 

  Author: Matěj Kučera; Supervisor: Pleskot Robert; Opponent: Korejsová Kamila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
  Předmětem této bakalářské práce je porovnat znalosti studentů prvního ročníku oboru Zdravotnické záchranářství na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT o hlavních a vedlejších příznacích cévní mozkové příhody. Teoretická ...
 • Časná diagnostika akutního koronárního syndromu v přednemocniční neodkladné péči 

  Author: Jakub Opolský; Supervisor: Pleskot Robert; Opponent: Handl Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na správnou a časnou diagnostiku akutního koronárního syndromu v přednemocniční neodkladné péči, správně zvolenou léčbu jak AKS samotného, tak i jeho dalších komplikací. V práci bylo ...
 • Analýza připravenosti zdravotnických záchranářů v oblasti poskytování psychosociální intervenční péče 

  Author: Rafael Fadljevič; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Lukešová Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-19)
  Bakalářská práce se zabývá psychologickými aspekty přednemocniční neodkladné péče. Teoretická část obsahuje základní pojmy a informace, které byly získány z dostupné literatury. Jsou zde popsány pojmy jako stres, akutní ...
 • Využití imerzivní virtuální reality pro terapii pacientů s bolestmi ramenního kloubu 

  Author: Daniel Havel; Supervisor: Bonková Sýkorová Jitka; Opponent: Špet Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-13)
  Tato diplomová práce se zabývá využitím imerzivní virtuální reality pro terapii pacientů s bolestmi ramenního kloubu. Jejím hlavním cílem je komparativní metodou zhodnotit účinnost kombinované terapie včetně virtuální ...
 • Využití hipoterapie u dětských pacientů s vadným držením těla 

  Author: Zuzana Palasová; Supervisor: Dylevský Ivan; Opponent: Nerandžič Zoran
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití hipoterapie a jejího vlivu na vadné držení těla u dětských pacientů. Jsou zde vymezeny základní pojmy týkající se metody hipoterapie, popsány podmínky a prostředky nutné k její ...
 • Analýza rizik obce s rozšířenou působností Rakovník 

  Author: Nikola Fenclová; Supervisor: Mildorf René; Opponent: Halaška Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
  Tato práce se zabývá analýzou rizik ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Rakovník. Cílem této práce je zpracování analýzy rizik na vybraném území, která by mohla mít vliv na bezpečnost obyvatelstva na daném ...
 • Určení sil a prostředků HZS Letiště Praha s ohledem na plánovaný rozvoj areálu letiště Václava Havla Praha 

  Author: Lenka Landová; Supervisor: Mráz Milan; Opponent: Hes Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Diplomová práce se zabývá současným i budoucím stavem Letiště Praha/Ruzyně po modernizaci, rozšířením londýnského letiště a předpisy určující síly a prostředky Hasičského záchranného sboru na letištích. Cílem práce je určit ...
 • Varovné signály ve školském prostředí – problematika jejich zaznamenání a vyhodnoceni 

  Author: Valerie Sucharová; Supervisor: Brečka Tibor; Opponent: Bílková Veronika
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
  Tato bakalářská práce se zabývá varovnými signály ve školním prostředí, které pedagogové mohou před napadením u studentů zaznamenat. Aktuálnost tématu vychází ze stupňující se agrese studentů vůči pedagogům a z nedostatečné ...
 • Radiační ochrana při mamografickém vyšetření 

  Author: Michaela Golišová; Supervisor: Honová Žaneta; Opponent: Hudzietzová Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-08)
  Předmětem bakalářské práce „Radiační ochrana při mamografickém vyšetření “ je problematika radiační ochrany během mamografického vyšetření. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části ...
 • Specifika ošetřovatelské péče při aplikaci eliminačních metod v akutní intenzivní péči 

  Author: Barbora Zrzavá; Supervisor: Dingová Šliková Martina; Opponent: Jedličková Anetta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Bakalářská práce je zaměřena na specifika ošetřovatelské péče při aplikaci eliminačních metod u akutního renálního poškození v intenzivní péči. Cílem práce je celkové zhodnocení poskytované ošetřovatelské péče při aplikaci ...
 • Chování obyvatelstva v případě chemické havárie 

  Author: Petra Šmídová; Supervisor: Hon Zdeněk; Opponent: Holec Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
  Bakalářská práce se věnuje problematice chování obyvatelstva v případě chemické havárie. Teoretická část práce popisuje vybrané nebezpečné chemické látky, se kterými se můžeme v případě havárie setkat, dále pak známé a ...
 • Bezdomovci na urgentním příjmu 

  Author: David Potužník; Supervisor: Veverková Eva; Opponent: Vojtová Anna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku bezdomovců na urgentním příjmu. Problematika bezdomovectví je velmi široká a zasahuje do života nás všech. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část ...
 • Komparace třídících systémů při hromadném postižení osob se zaměřením na metodu START 

  Author: Tereza Staňková; Supervisor: Böhm Pavel; Opponent: Šimečková Viktorie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
  Tématem této bakalářské práce je porovnání třídících systému s třídící metodou
 • Analýza mitragyninu v biologickém materiálu pomocí chromatografických metod 

  Author: Monika Lavičková; Supervisor: Hložek Tomáš; Opponent: Hon Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-08)
  Tato bakalářská práce s názvem „Analýza mitragyninu v biologickém materiálu pomocí chromatografických metod“ se zabývá vývojem specifické metodiky pro analýzu biologického materiálu pacientů, u nichž máme podezření na užití ...
 • Využití videopřenosů z mobilních aplikací pro přivolání pomoci zdravotnickými operačními středisky 

  Author: Gabriela Divišková; Supervisor: Mužík Jan; Opponent: Navrátil Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Diplomová práce se zabývá tématem videopřenosů během tísňových hovorů na zdravotnická operační střediska. Funkce videopřenosu je novou technologií, která slouží k přenosu obrazu z místa mimořádné události operátorovi na ...
 • Hemodynamické monitorování po elektivním chirurgickém výkonu 

  Author: Ondřej Vlček; Supervisor: Hyánek Tomáš; Opponent: Vojtová Anna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Předmětem bakalářské práce je hemodynamická monitorace u pacientů po elektivních chirurgických výkonech. V teoretické části práce je čtenář seznámen s měřenými hemodynamickými parametry u pacientů po chirurgickém výkonu. ...
 • Fyzioterapie polyneuropatie u polymorbidního pacienta 

  Author: Lenka Babey; Supervisor: Křížková Štěpánka; Opponent: Nedělka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-12)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na fyzioterapeutické postupy u pacienta s polyneuropatií indukovanou chemoterapií, jehož stav je komplikován četnými přidruženými onemocněními, jako je Parkinsonova nemoc, stenóza arteria ...
 • Regulace manuální (myoskeletální) medicíny (mobilizačních a manipulačních technik). Právní předpisy a všeobecné standardy myoskeletální medicíny v České republice 

  Author: Markéta Müllerová; Supervisor: Špiritović Maja; Opponent: Novotná Irena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
  Diplomová práce se zabývá problematikou právních předpisů a všeobecných standardů zabývajících se manuální (myoskeletální) medicínou v České republice a v neposlední řadě monitorováním aplikace manuálních technik (mobilizační ...

View more