Now showing items 201-220 of 448

  Subject
  Keywords Chemical warfare agents; crisis management [1]
  Keywords Integrated emergency system,the Police of the Czech Republic,crisis situation,extraordinary event,flood [1]
  klimatické změny,dlouhodobé sucho,povodeň,migrační vlna [1]
  Klíčová slova Integrovaný záchranný systém,Policie České republiky,krizová situace,mimořádná událost,povodeň [1]
  kolegiální podpora,krizová intervence,Policie ČR,posttraumatická intervenční péče,posttraumatická stresová porucha,stres,syndrom vyhoření,trauma [1]
  Kriminologie,prevence,prevence kriminality,projekt,Bezpečné město",videonterakce,videokonference [1]
  Kritická infrastruktura,krizové stavy,krizové plánování,krizová připravenost,Integrovaný záchranný systém,Hasičský záchranný sbor České republiky,hasičská stanice Nový Jičín [1]
  Kritická infrastruktura,technické prostředky zabezpečení,objektová bezpečnost,střežení,mechanická ochrana [1]
  krizová intervence,kolegiální podpora,krizové vyjednávání,oběť,trestný čin,mimořádná událost,Policie České republiky [1]
  krizová komunikace,Integrovaný záchranný systém,multikulturní komunikace,mimořádná událost,typová činnost,národnostní menšiny [1]
  krizová připravenost,evakuace,zdravotnické zařízení [1]
  Krizová připravenost,povodně,ochrana před povodněmi,povodňový plán [1]
  Krizová situace,evakuace,blackout,mimořádná událost,krizový plán středočeského kraje [1]
  Krizová situace,krizová komunikace,krizové vyjednávání,krize,Policie ČR,první psychická pomoc [1]
  krizová situace,legislativa krizového řízení,biatlonový areál [1]
  krizové řízení,hlavní město Praha,statutární město,přenesená a samostatná působnost,městská část,statut města [1]
  Krizové řízení,krizová legislativa,Česká národní banka,centrální banka,kritická infrastruktura,finanční trh [1]
  Krizové řízení,krizová situace,ochrana informací,svobodný přístup k informacím,bezpečnost [1]
  Krizové řízení,mimořádná událost,geografický informační systém,geovizualice [1]
  Krizové řízení,mimořádná událost,krizová situace,integrovaný záchranný systém,metanol [1]