Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 126

  • Analýza možných opatření pro omezení dopadu teroristických útoků 

   Autor: Maděra Stanislav; Vedoucí práce: Adámek Václav; Oponent práce: Tichý Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Zvyšující se frekvence teroristických útoků spáchaných na území států Evropské unie mě přivedla k myšlence zpracovat práci, ve které se budu zabývat tím, jaká opatření lze přijmout jako preventivní proti těmto útokům a tím ...
  • Ochrana obyvatelstva před teroristickým útokem 

   Autor: Sahula Jan; Vedoucí práce: Adámek Václav; Oponent práce: Tichý Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Diplomová práce se jak ve své teoretické, tak i praktické části zabývá problematikou spjatou s terorismem, konkrétně problematikou teroristických útoků zaměřených na měkké cíle. Teoretická část práce definuje pojem terorismus, ...
  • Současné trendy ošetřování akutních a chronických radiačních ran 

   Autor: Stejskal Jan; Vedoucí práce: Dingová Šliková Martina; Oponent práce: Dušková Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Diplomová práce se zabývá zhodnocením připravenosti a provázanosti středisek specializované péče o osoby ozářené při radiačních nehodách, krajských zdravotnických zařízení a zdravotnické záchranné služby na ošetření osob ...
  • Evropská radikalizace po roce 2011 

   Autor: Zubinová Lucie; Vedoucí práce: Adámek Václav; Oponent práce: Prokš Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-20)
   V diplomové práci s názvem Evropská radikalizace po roce 2011 se zabýváme problematikou radikalizace, jejich příčin a také jejího procesu u potenciálních útočníků. V práci je dán důraz na charakteristiku a identifikaci ...
  • Připravenost poskytovatelů akutní lůžkové péče na provedení evakuace 

   Autor: Brezovská Hana; Vedoucí práce: Šín Robin; Oponent práce: Váchek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
   Cílem této diplomové práce je zmapovat připravenost poskytovatelů akutní
  • Evakuace se zaměřením na Oblastní nemocnici Kladno v případě blackoutu či jiné mimořádné události 

   Autor: Švarcová Lucie; Vedoucí práce: Foubíková Helena; Oponent práce: Hes Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Předmětem diplomové práce je seznámení se s pojmem evakuace jak všeobecně, tak se zaměřením na oblastní nemocnici Kladno v případě mimořádné události. V teoretické části jsou uvedeny základní možnosti řešení různého druhu ...
  • Poskytování psychosociální intervenční péče členům pomáhajících profesí 

   Autor: Škábová Zlata; Vedoucí práce: Ralbovská Dana Rebeka; Oponent práce: Biedermannová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-20)
   Předloženádiplomová práce se zabývá problematikou poskytování psychosociální péče členům pomáhajících profesí, tedy zdravotnickým záchranářům, policistům a členům hasičského záchranného sboru. Práce je rozdělena na teoretickou ...
  • Psychologie účastníků mimořádných událostí způsobených chemickým, biologickým, radiačním či nukleárním ohrožením 

   Autor: Říha Roman; Vedoucí práce: Vymětal Štěpán; Oponent práce: Ralbovská Dana Rebeka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Pochopení psychologické stránkymimořádných událostí způsobených chemickým, biologickým, radiačním či nukleárním ohrožením je zcela zásadní pro jejich cílené a úspěšné zvládání. Zasažení, zachránci ale i ostatní veřejnostmá ...
  • Možnosti detekce, diagnózy a terapie otrav přírodními toxiny za mimořádných situací 

   Autor: Bayushkina Ekaterina; Vedoucí práce: Pitschmann Vladimír; Oponent práce: Florus Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-21)
   Diplomová práce se zabývá speciální problematikou toxinů ve vztahu kmimořádným situacím. Text obsahuje základní charakteristiku skupiny významných toxinůsdůrazem na jejich diagnózu, terapii a detekci. Analyzuje rozsah ...
  • Analýza rizik nasazení Traumatýmu České republiky v Nepálu v roce 2015 

   Autor: Barešová Kateřina; Vedoucí práce: Rašovská Kateřina; Oponent práce: Österreicher Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   Diplomová práce byla zaměřena na nasazení Traumatýmu České republiky v Nepálu v roce 2015 v rámci provádění záchranných a likvidačních prací po zemětřesení. Cílem práce bylo analyzovat možná rizika nasazení Traumatýmu České ...
  • Možné využití antikonfliktního týmu v rámci typových činností IZS 

   Autor: Rusinková Andrea; Vedoucí práce: Agh Karel; Oponent práce: Ralbovská Dana Rebeka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   Diplomová práce je zaměřena na použití AKT Policie ČR v rámci typových činností IZS. Teoretická část popisuje adekvátnost nasazení AKT a jeho hlavní úkoly, obsahuje též rozdíl použití AKT a pořádkové jednotky Policie ČR. ...
  • Teroristický útok Islámského státu v bruselském metru a návrh ochrany pražského metra 

   Autor: Cupák Tomáš; Vedoucí práce: Adámek Václav; Oponent práce: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-17)
   Tato diplomová práce se věnuje teroristickému útoku organizace Islámský stát na systém podzemní dráhy v hlavním městě Belgie, Bruselu. Snažíme se v ní odpovědět na otázku, zda je systém podzemní dráhy v Praze dostatečně ...
  • Velitel Policie České republiky v hlavním městě Praze 

   Autor: Novák Pavel; Vedoucí práce: Krch Roman; Oponent práce: Zámek David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Předložená diplomová práce pojednává o novém řídícím prvku v systému odezvy na mimořádnou událost jedné ze základních složek integrovaného záchranného systému - Policie České republiky a to v hlavním městě Praze. Shromažďuje, ...
  • Vývojové trendy protiprávních jednání a kriminality příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních sborů 

   Autor: Kaplanová Jana; Vedoucí práce: Agh Karel; Oponent práce: Rosinová Marika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-17)
   Tato diplomová práce se zabývá protiprávním jednáním příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních sborů, představuje vývojové trendy a objasňuje příčiny tohoto jednání. V teoretické části jsou charakterizovány základní pojmy ...
  • Optimalizace využití hlásných profilů na vodních tocích ve Středočeském kraji a správním obvodu zvolené obce s rozšířenou působností 

   Autor: Zemanová Dagmar; Vedoucí práce: Koleňák Ivan; Oponent práce: Šindlerová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
   Diplomová práce je zaměřena na optimalizaci využití hlásných profilů na vodních tocích ve Středočeském kraji a správním obvodu zvolené obce s rozšířenou působností. V teoretické části jsou vymezeny související právní ...
  • Současný stav jednotného systému varování a vyrozumění a možnosti jeho rozvoje 

   Autor: Zvěřina Štěpán; Vedoucí práce: Votípka Luboš; Oponent práce: Staněk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Tato diplomová práce je zaměřena na jednotný systém varování a vyrozumění, který je provozován MV-GŘ HZS ČR. Je zde popsána historie vzniku tohoto systému, jeho legislativní zakotvení v právních předpisech ČR a popsán ...
  • Význam krizových center při mimořádných událostech v civilním letectví 

   Autor: Žalud Jaroslav; Vedoucí práce: Ralbovská Dana Rebeka; Oponent práce: Pfleger Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Cílem diplomové práce bude ucelený náhled na úlohy a činnosti krizových center při mimořádných událostech v civilním letectví. V teoretické části bude popsána činnost krizových center a dalších organizačních jednotek, ...
  • Dopravní nehodovostv ČR a možnosti její prevence 

   Autor: Vovsová Michaela; Vedoucí práce: Komárek Jindřich; Oponent práce: Šafr Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Obsahem diplomové práce je problematika dopravní nehodovosti v České republice. Téma je stále aktuální vzhledem k narůstající kapacitě silniční dopravy jak na území České republiky, tak v zahraničí. V teoretické části ...
  • Problematika zvládání násilí na stadionech v rámci krizového řízení 

   Autor: Svoboda Petr; Vedoucí práce: Ralbovská Dana Rebeka; Oponent práce: Sedlák Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Cílem diplomové práce je přinést celkový pohled na problematiku diváckého násilí na fotbalových stadionech. Hlavním obsahem práce je charakterizovat dav a faktory na něj působící, dále rozdělení účastníků fotbalových utkání ...
  • Úkryty a ochrana obyvatel při mimořádné události 

   Autor: Vinš Jiří; Vedoucí práce: Votípka Luboš; Oponent práce: Rosinová Marika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
   Obsahem diplomové práce je stav úkrytů pro obyvatele ČR v případě mimořádné události na našem území. Teoretická část definuje bezpečnostní systémy a prvky bezpečnostního systému České republiky, včetně právních direktiv a ...