Now showing items 1-20 of 416

  • Analýza rizik obce s rozšířenou působností Rakovník 

   Author: Nikola Fenclová; Supervisor: Mildorf René; Opponent: Halaška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-07)
   Tato práce se zabývá analýzou rizik ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Rakovník. Cílem této práce je zpracování analýzy rizik na vybraném území, která by mohla mít vliv na bezpečnost obyvatelstva na daném ...
  • Určení sil a prostředků HZS Letiště Praha s ohledem na plánovaný rozvoj areálu letiště Václava Havla Praha 

   Author: Lenka Landová; Supervisor: Mráz Milan; Opponent: Hes Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Diplomová práce se zabývá současným i budoucím stavem Letiště Praha/Ruzyně po modernizaci, rozšířením londýnského letiště a předpisy určující síly a prostředky Hasičského záchranného sboru na letištích. Cílem práce je určit ...
  • Využití videopřenosů z mobilních aplikací pro přivolání pomoci zdravotnickými operačními středisky 

   Author: Gabriela Divišková; Supervisor: Mužík Jan; Opponent: Navrátil Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Diplomová práce se zabývá tématem videopřenosů během tísňových hovorů na zdravotnická operační střediska. Funkce videopřenosu je novou technologií, která slouží k přenosu obrazu z místa mimořádné události operátorovi na ...
  • Regulace manuální (myoskeletální) medicíny (mobilizačních a manipulačních technik). Právní předpisy a všeobecné standardy myoskeletální medicíny v České republice 

   Author: Markéta Müllerová; Supervisor: Špiritović Maja; Opponent: Novotná Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
   Diplomová práce se zabývá problematikou právních předpisů a všeobecných standardů zabývajících se manuální (myoskeletální) medicínou v České republice a v neposlední řadě monitorováním aplikace manuálních technik (mobilizační ...
  • Současný stav stálých úkrytů v Jihočeském kraji 

   Author: Kristýna Pešková; Supervisor: Havránková Renata; Opponent: Spálenková Marta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Tato diplomová práce je zpracována na téma Současný stav stálých úkrytů v Jihočeském kraji. Cílem práce je zhodnotit současný početní a technický stav stálých úkrytů v Jihočeském kraji, dále finanční a časovou náročnost ...
  • Funkčně plochá noha ve vztahu k pohybové aktivitě dítěte mladšího školního věku 

   Author: Tereza Wicherová; Supervisor: Fialová Petra; Opponent: Šedivcová Milada Luisa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou funkčně ploché nohy u dětí mladšího školní věku. Práce se zaměřila na dvě odlišné skupiny dětí s funkčně plochou nohou – děti věnující se pohybové aktivitě a děti bez jakékoliv ...
  • Využití headsetu virtuální reality jako nástroje ke stabilometrickému vyšetření 

   Author: Eliška Doležalová; Supervisor: Hušnerová Rybínová Lenka; Opponent: Lopotová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Virtuální realita (VR) je inovativní technologie, která nám otevírá nové možnosti jak v medicíně, tak ve fyzioterapii. Diplomová práce se zaměřuje na možnost využití headsetu VR jako nástroje ke stabilometrickému vyšetření. ...
  • Hodnocení efektivity Mechanické diagnostiky a terapie v telerehabilitační intervenci 

   Author: Jan Škultéty; Supervisor: Příhoda Aleš; Opponent: Hána Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
   Tato diplomová práce se zabývá využitím Mechanické diagnostiky a terapie, známé také jako McKenzie koncept, v telerehabilitační formě. Jejím hlavním cílem je zhodnotit účinnost tohoto terapeutického postupu při léčbě bolestí ...
  • Vliv zaměstnávání odsouzených na vznik mimořádných událostí ve Věznici Ostrov 

   Author: Marek Frisch; Supervisor: Procházka Pavel; Opponent: Donevová Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Diplomová práce se zabývá posouzením vlivu zaměstnávání odsouzených na vznik mimořádných událostí ve Věznici Ostrov. Teoretická část obsahuje seznámení s českým vězeňstvím a charakteristiku Věznice Ostrov. Dále je zde ...
  • Porovnání vlivu Mechanické diagnostiky a terapie s účinností MLS laseru u pacientů s bolestí dolní části zad mechanického původu 

   Author: Sára Mojžíšová; Supervisor: Lopotová Martina; Opponent: Ivanov Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Diplomová práce se zabývá porovnáním vlivu Mechanické diagnostiky a terapie s účinností vysokovýkonného Multiwave Locked System laseru u pacientů s bolestí dolní části zad mechanického původu. Terapie probíhaly v období ...
  • Vliv používání bederní opěrky na bolesti bederní páteře u neprofesionálních cyklistů 

   Author: Aneta Žáková; Supervisor: Kuba Kryštof; Opponent: Hamouzová Dita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
   Tato diplomová práce se zabývá sledováním vlivu používání bederní opěrky u osob se sedavým zaměstnáním, které se ve volném čase věnují cyklistice, pomocí měření zakřivení bederní páteře a sledováním intenzity bolesti. ...
  • Vliv facilitačních prvků u robotem asistované lokomoční terapie 

   Author: Tereza Hanušová; Supervisor: Příhoda Aleš; Opponent: Svoboda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Řada odborníků naráží na problematiku, jak zvýšit efektivitu roboticky asistované rehabilitace pro motorické učení, z tohoto důvodu se práce zabývá problematikou facilitačních prvků užívaných při roboticky asistované ...
  • Účinnost osobních ochranných prostředků proti účinkům vybraných B-agens 

   Author: Pavlína Kufová; Supervisor: Kadlec Linhartová Petra; Opponent: Brádka Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Předmětem diplomové práce je porovnávání účinnosti ochranných oděvů využívaných v souvislosti s B-agens. Na začátku práce jsou stanoveny cíle a hypotézy. V teoretické části je popsána základní problematika týkající se ...
  • Činnost vojenské hasičské jednotky AČR při úniku vybrané nebezpečné látky na vojenském letišti 

   Author: Adéla Pekárková; Supervisor: Měřička Jan; Opponent: Staněk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Diplomová práce se věnuje havarijní připravenosti vojenských hasičských jednotek na letištích vzdušných sil Armády České republiky. Hlavním cílem práce je návrh metodiky, podle které by mohla postupovat vojenská hasičská ...
  • Analýza možností ochrany objektu Fakulty stavební ČVUT v Praze jako měkkého cíle 

   Author: Kateřina Dostálová; Supervisor: Tejmar Matěj; Opponent: Michalcová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Diplomová práce se zabývá analýzou možností ochrany Fakulty stavební ČVUT v Praze jako měkkého cíle, která vychází ze statistických dat Policie České republiky, analýz rizik a multikriteriální analýzy možností ochrany ...
  • Komparace použití lanových technik u Hasičského záchranného sboru České republiky, Policie České republiky a Horské služby 

   Author: Michal Plaček; Supervisor: Hes Václav; Opponent: Volf Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Diplomová práce pojednává o využití lanových technik u Hasičského záchranného sboru České republiky, Policie České republiky a Horské služby. Hlavním cílem práce je zmapovat využívání lanových technik při záchranných pracích ...
  • Elektromobilita ve složkách IZS 

   Author: Petr Ďuračka; Supervisor: Volf Oldřich; Opponent: Požár Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na elektromobilitu obecně a její přesah do struktur složek IZS. V první části práce je od základů probrána problematika elektromobility. Jsou vysvětleny důležité pojmy, technické specifikace ...
  • Vyhodnocení ohroženosti Obchodního centra Pivovar Děčín 

   Author: Radek Kužel; Supervisor: Fojtášková Petřeková Hana; Opponent: Mildorf René
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Tato diplomová práce vyhodnocuje ohroženost Obchodního centra Pivovar Děčín. Nahlíží na obchodní centrum jako na měkký cíl, kterým bezpochyby je. V teoretické části jsou popsány poznatky ze studia literatury, legislativních ...
  • Analýza vývoje trestné činnosti v ČR za roky 2015-2021 

   Author: Veronika Dyršmídová; Supervisor: Čupr Břetislav; Opponent: Vegrichtová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Diplomová práce se zabývá analýzou vývoje trestné činnosti na území ČR v letech 2015-2021 a identifikací faktorů, které kriminalitu ovlivňují. Teoretická část práce pojednává o charakteristice trestného činu, jeho znacích ...
  • Efektivita brachyradiumterapie v Léčebných lázních Jáchymov 

   Author: Tomáš Musil; Supervisor: Navrátil Leoš; Opponent: Maršík Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
   Má diplomová práce se zabývá efektivitou brachyradiumterapie v Léčebných lázních Jáchymov. Cílem práce bylo zjištění, jaká je účinnost brachyradiumterapie na bolestivé stavy pacientů. Jednalo se o chronické bolesti při ...