Now showing items 1-20 of 312

  • Analýza vybraných protiepidemických opatření v souvislosti s pandemií onemocnění Covid-19 v domově pro seniory v Městském centru komplexní péče Benátky nad Jizerou, p. o. 

   Author: Eva Kalová; Supervisor: Mildorf René; Opponent: Dvorščíková Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Obsahem diplomové práce je analýza vybraných protiepidemických opatření v souvislosti s proběhlou epidemií onemocnění Covid-19 v domově pro seniory v Městském centru komplexní péče (dále jen „MěCKP“) Benátky nad Jizerou, ...
  • Analýza rizik vybrané obce a návrh optimalizace systému havarijní připravenosti 

   Author: Alexandra Jirků; Supervisor: Mirovský Petr; Opponent: Hes Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Diplomová práce nese název Analýza rizik vybrané obce a návrh optimalizace havarijní připravenosti. Konkrétní obcí pro toto téma byla zvolena Veverská Bítýška. Ústředním předmětem diplomové práce je komplexní analýza rizik ...
  • Preventivně výchovná činnost v oblasti rizikového chování u středoškolské mládeže 

   Author: David Chvál; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Karda Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Obsahem diplomové práce je analýza možností preventivně výchovné činnosti v oblasti primární prevence středoškolské mládeže. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje aspektům z oblasti ...
  • Připravenost výjezdových skupin poskytovatelů zdravotnických záchranných služeb v České republice na pandemii COVID-19 

   Author: Hana Ibermajerová; Supervisor: Sedlák Josef; Opponent: Böhm Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Diplomová práce se zabývá připraveností zdravotnické záchranné služby v Plzeňském kraji na výskyt mimořádné události typu pandemie. V rámci práce byla provedena analýza postupů při první a druhé vlně pandemie COVID-19 v ...
  • Problematika syndromu vyhoření zdravotníků pracujících na COVID jednotkách intenzivní péče v době koronavirové pandemie 

   Author: Barbora Kalinová; Supervisor: Vítek Jaromír; Opponent: Čírtková Ludmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Předmětem této diplomové práce je problematika syndromu vyhoření ve zdravotnickém prostředí, konkrétně na jednotkách intenzivní péče, v době koronavirové pandemie. Tyto jednotky byly vyčleněny a transformovány do takové ...
  • Analýza rizik oblastní nemocnice Příbram a návrh opatření proti vybraným hrozbám 

   Author: Jakub Hudeček; Supervisor: Mirovský Petr; Opponent: Brádka Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Diplomová práce se věnuje provedení analýzy rizik Oblastní nemocnice Příbram, a. s. a zpracování návrhu opatření proti vybraným závažným hrozbám, které byly provedenou analýzou zjištěny. Teoretická část obsahuje popis a ...
  • Specifikace ohledání místa mimořádné události 

   Author: Petr Jirout; Supervisor: Locker Karel; Opponent: Požár Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Diplomová práce řeší problematiku ohledání místa činu mimořádné události, jeho zákonné ukotvení v právním řádu a samotný postup a východiska ohledání. V teoretické části byl proveden stručný rozbor jednotlivých skutkových ...
  • Dopady pandemie Covid-19 na uživatele návykových látek 

   Author: Jana Hoffmanová; Supervisor: Vegrichtová Barbora; Opponent: Dobrovolná Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Práce se zabývala analýzou dopadu pandemie na uživatele návykových látek z různých lokalit České republiky. Teoretická část obsahuje získané poznatky o psychických poruchách, návykových látkách, pandemii COVID 19 a jejím ...
  • Analýza dopravních rizik a dostupnosti dálnice D1 v úseku vedoucím okresem Nový Jičín 

   Author: Lukáš Jelšík; Supervisor: Mildorf René; Opponent: Šafr Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Diplomová práce je věnována analýze dopravních rizik a dostupnosti dálnice D1 v úseku vedoucím okresem Nový Jičín. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy doprava a ...
  • Zásah na požár plavidla na vodním díle Slapy 

   Author: Antonín Jaroš; Supervisor: Dopirák Radek; Opponent: Karda Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Tématem této diplomové práce je zásah na požár plavidla na vodním díle Slapy. Hlavním cílem diplomové práce je analyzovat podrobně problematiku řešení zásahu na požár plavidla na vodním díle Slapy. V přehledu současného ...
  • Vliv fyziologických parametrů hasiče na spotřebu vzduchu a možnosti prodloužení ochranné doby dýchacího přístroje 

   Author: Dušan Plodr; Supervisor: Černý Hynek; Opponent: Dylevský Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Cílem mé diplomové práce je výzkum vlivu faktorů, které ovlivňují množství dýchacího média spotřebovávaného při použití vzduchového izolačního dýchacího přístroje a výzkum možností vedoucích k prodloužení ochranné doby ...
  • Nové možnosti přípravy vzorků obsahující bojové chemické látky a jejich degradační produkty pro GC/MS analýzu 

   Author: Adam Bosák; Supervisor: Urban Martin; Opponent: Patočka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Tématem diplomové práce je zhodnocení efektivity a využitelnosti inovovaných extrakčních a separačních technik pro přípravu vzorků obsahující bojové chemické látky anebo související chemické látky v podobě degradačních ...
  • Síly a prostředky IZS a jejich nasazení při záchraně pohřešovaných osob pátráním v terénu 

   Author: Tomáš Klenka; Supervisor: Šafr Gustav; Opponent: Maňas Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Téma mé diplomové práce je zaměřeno na problematiku pátrání po pohřešovaných osobách z pohledu složek Integrovaného záchranného systému (dále jen IZS) při jejich společném zásahu. A to zejména se zaměřením na využitelnost ...
  • Analýza připravenosti Policie České republiky Územního odboru Kladno na řešení vybraných mimořádných situací dle katalogu typových činností složek integrovaného záchranného systému 

   Author: David Kymlička; Supervisor: Čupr Břetislav; Opponent: Dostál Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Tématem práce je analýza připravenosti příslušníků Policie České republiky Územního odboru Kladno na řešení mimořádných situací, pro které byly zpracovány typové činnosti složek integrovaného záchranného systému při společném ...
  • Analýza možností průstřelu tlakové lahve při požáru 

   Author: Martin Liber; Supervisor: Holec Tomáš; Opponent: Skřehot Petr Adolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Cílem této diplomové práce je analýza možností průstřelu tlakových láhví v podmínkách požáru, přičemž se práce zaměřuje především na účinek jednotlivých typů střel na plášť tlakové láhve. Teoretická část zahrnuje obecnou ...
  • Analýza přístupů k řešení pandemie COVID-19 v zahraničí 

   Author: Jan Krupička; Supervisor: Janů Markéta; Opponent: Rážová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-08)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou efektivity a strategie protiepidemických opatření v Portugalsku, Německu, Spojeném Království, Švédsku a Dánsku během období od 1.3.2020 do 26.2.2022. V teoretické části se práce ...
  • Analýza činností zdravotnických záchranných služeb v České republice a Slovenské republice během pandemie COVID-19 

   Author: Tomáš Korych; Supervisor: Bříza Jan; Opponent: Jedlička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou činností zdravotnických záchranných služeb v České republice a Slovenské republice během pandemie COVID-19 v období let 2018 až 2021. V teoretické části práce je definováno onemocnění ...
  • Správní trestání na úseku civilního letectví 

   Author: Aleš Klinga; Supervisor: Reicheltová Eva; Opponent: Sokol Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Diplomová práce pojednává o problematice správního trestání na úseku civilního letectví, které reaguje na ohrožení bezpečnosti civilního letectví a porušování pravidel a pokynů v této oblasti. Diplomová práce je rozdělena ...
  • Krizová připravenost vybraného zdravotnického zařízení na Blackout 

   Author: Adam Linhart; Supervisor: Bříza Jan; Opponent: Šnajder Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Diplomová práce se zabývá připraveností Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na dlouhodobý výpadek elektrické energie. Je zkoumáno, jakým způsobem jsou zajištěny dodávky elektrické energie v případech výpadku. V teoretické ...
  • Způsoby dekontaminace odpadního systému letounů 

   Author: Matyáš Bernard; Supervisor: Mráz Milan; Opponent: Kročová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Základem této diplomové práce je analýza nutnosti dekontaminace odpadního systému letounu v případě mimořádné události s podezřením na výskyt vysoce nakažlivé nemoci na palubě letadla. Na základě této analýzy jsou vytyčeny ...