Now showing items 153-172 of 448

  Subject
  General Inspection of Security Forces,the Police of the Czech Republic,the Customs Administration of the Czech Republic,Prison Service of the Czech Republic,crime [1]
  Generální inspekce bezpečnostních sborů,Policie ČR,Celní správa ČR,Vězeňská služba ČR,trestný čin [1]
  Generální inspekce bezpečnostních sborů,zkouška spolehlivosti,kriminalita,protiprávní jednání [1]
  geografický informační systém,integrovaný záchranný systém,koordinační technologie,velitel zásahu,vizualizace [1]
  geographic information system,integrated rescue system,coordination technologies,incident commander,visualisation [1]
  Hasičský záchranný sbor,dopravní nehoda,řidič,vozidlo,jízda k zásahu,prevence [1]
  Hasičský záchranný sbor,radiová síť,Pegas,DMR,dPMR,radiostanice [1]
  Hazardous substances,integrated rescue system,SWOT analysis,software tools [1]
  Health & safety,Municipal police of the capital city of Prague,Personal protective equipment,officer,SWOT analysis,risk [1]
  healthcare applications [1]
  Highly contagious disease,biohazard team,personal protective equipment,medical isolation and transportation systems,cooperation [1]
  Hlásné profily,předpovědní a hlásná povodňová služba,protipovodňová [1]
  Hlubinné úložiště,radioaktivní odpady,vyhořelé jaderné palivo,jaderná elektrárna,kritérium,indikátor vhodnosti [1]
  HNS (Host Nation Support),dopravní infrastruktura,AČR (Armáda ČR),přeprava [1]
  HNS (Host Nation Support),transport infrastructure,ACR (Armed Forces of the Czech Republic),transit [1]
  Hromadné postižení zdraví,integrovaný záchranný systém,metodická cvičení,mimořádná událost,traumatologický plán [1]
  human trafficking,modern slavery,prevention,methods of prevention,forced labour,forced sexual exploitation [1]
  Humanitarian aid,humanitarian organizations,floods,SWOT analysis,PNH" metod,Czech Republic [1]
  Humanitární pomoc,humanitární organizace,povodně,SWOT analýza,Jednoduchá bodová polo-kvantitativní metoda,PNH",Česká republika [1]
  Identifikace obětí hromadného neštěstí,DVI,post mortem,ante mortem,Policie České republiky,IZS [1]