Now showing items 40-59 of 448

  Subject
  Battalion aid station,military health care,Armed Forces of the Czech Republic (ACR),SWOT analysis,organizational model,comparison,medical management,ROLE 1,Armed Forces of the Slovak Republic,Hungary,Belgium,Poland [1]
  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci,Městská policie hlavního města Prahy,osobní ochranné pracovní prostředky,strážník,SWOT analýza,riziko [1]
  Bezpečnost,letiště,zabezpečení,profilace,verifikace,biometrie [1]
  Bezpečnost,obyvatelstvo,Afghánistán,ISAF,Resolute Support [1]
  bezpečnost,vnitřní bezpečnost,analýza rizik,zranitelnost,areál,Policie České republiky,bezpečnostní ochrana [1]
  Bezpilotní prostředek,Dron,TerEx,ALOHA,Terorismus,CBRNE [1]
  Boj proti terorismu,imigrace,migrace,teroristické útoky,Visegrádská čtyřka,zbraňové zákony [1]
  Bojové chemické látky [1]
  CBRN látky,nebezpečná látka,flashover kontejner,chemická služba,jednotky požární ochrany [1]
  CBRN substances,hazardous substance,flashover container,chemical service,firefighting units [1]
  CBRN,chemical threat,biological threat,radiological threat,nuclear threat,incident,disaster,psychosocial care,crisis communication [1]
  CBRN,chemické ohrožení,biologické ohrožení,radiační ohrožení,nukleárníohrožení,mimořádná událost,katastrofa,psychosociální péče,krizová komunikace [1]
  Central Bohemian Region,emergency event,crisis,emergency readiness document,crises readiness document,integrated rescue system,SWOT analysis [1]
  chemical warfare agents,nanomaterials,CBRN,detection tubes,protection [1]
  chřipka,infekční onemocnění,surveillance,pandemie,pandemický plán [1]
  Civil defence,defence of citizens,hiding of citizens,permanent shelters,comparation [1]
  Civilní obrana,ochrana obyvatelstva,ukrytí obyvatelstva,stálé úkryty,komparace [1]
  civilprotection,preventive educational activities,modern technologie [1]
  Climate change,large-scale floods,prolonged drought,associated migration wave [1]
  Combustion products,the Fire Services of the Czech Republic,protective filter,state fire supervision,fire investigator [1]