Now showing items 226-245 of 448

  Subject
  Malodorants,non-lethal chemical weapons,detection tubes,protection of the civilian population,Chemical Weapons Convention [1]
  Malodoranty,neletální chemické zbraně,detekční trubičky,ochrana civilního obyvatelstva,Úmluva o zákazu chemických zbraní [1]
  mass casualty incident,public health disability,integrated rescue system (IRS),triage,START,TIK [1]
  MEDEVAC program,Humanitarian aid,Doctors Without Borders,Physician outings,Financial expenses,SWOT analysis [1]
  medical documentation [1]
  Medical facilities,traumatological plan,emergency department,mass casualty incident,emergency preparedness [1]
  Medical rescue service,exceptional incident,CBRNE substances [1]
  medicína katastrof,urgentní medicína,krizové řízení,blended learning [1]
  Mezinárodní letiště,jednotka požární ochrany,odborná příprava,technické zabezpečení,ochrana letiště [1]
  Mezinárodní zdravotnické předpisy,vysoce nakažlivé nemoci,orgány ochrany veřejného zdraví,krajská hygienická stanice,SWOT analýza [1]
  migrace,Armáda České republiky,migrace velkého rozsahu,krizová situace,SWOT analýza [1]
  Migrace,Evropská unie,Ochrana hranic,Azyl,FRONTEX,Migrační krize,Evropa [1]
  Migrační vlna velkého rozsahu,migrační politika ČR a EU,krizová situace,bezpečnostní opatření,síly a prostředky ČR,SWOT analýza [1]
  Migrant,migrace,migrační vlna,legální,nelegální,trestní zákoník [1]
  Migrant,migration,wave of migration,legal,illegal,criminal code [1]
  Migration wave of large scale,Migration policy of the Czech Republic and the EU,crisis situation,safety precautions,forces and sources of the Czech Republic,SWOT analysis [1]
  migration,Army of the Czech Republic,large scale migration,crisis situation,SWOT analysis [1]
  Migration,European Union,Border protection,Asylium,FRONTEX,Migration crisis,Europe [1]
  Mimořádná událost,civilní letectví,psychika,krizové centrum,letecká nehoda [1]
  mimořádná událost,cvičení,zdravotnická zařízení,integrovaný záchranný systém,hrozby,rizika,traumatologický plán [1]