Now showing items 1-20 of 448

  Subject
  Accident,ammonia,analysis,chlorine,hazardous chemical substance,modelling,SPOLANA a.s [1]
  Active attacker,terrorism,soft targets,attack,FMEA analysis [1]
  Active shooter,attack,safety,risk,integreated rescue system,primary school [1]
  active-shooter,the Police of the Czech Republic,the civilian population,safety,instructions how to behave,the attack,a weapon [1]
  Acute inpatient health care,crisis situations,emergencies,insurance,injured,foreigner [1]
  aggression,aggressor,conflict,integrated rescue system,self-defence [1]
  agresivita,agresor,konflikt,integrovaný záchranný systém,sebeobrana [1]
  Aktivní střelec,Policie ČR,civilní obyvatelstvo,bezpečnost,návod chování,útok,zbraň [1]
  Aktivní střelec,útok,bezpečnost,riziko,integrovaný záchranný systém,základní škola [1]
  Aktivní útočník,terorismus,měkké cíle,útok,FMEA analýza [1]
  Akutní lůžková zdravotnická péče,krizová situace,mimořádná událost,pojištění,zraněný,cizinec [1]
  alcohol,road traffic accident,police Czech Republic,per mil,offence,road traffic accident statistics [1]
  alkohol,dopravní nehoda,Policie České republiky,promile,přestupek,statistika [1]
  Ambulance,Traumatological Plan,Activity Types of Components of the Integrated Rescue System During Joint Intervention,Amok-attack of an Active Shooter,a Highly Dangerous Infection [1]
  Ammonia,Leak,Leakege,Winter Sports Arena,Risk Analyses,ALOHA,TerEx,SWOT [1]
  Amoniak,analýza,havárie,chlor,modelace,nebezpečná chemická látka,SPOLANA a.s [1]
  Amoniak,únik,havári,zimní stadion,analýza rizik,ALOHA,TerEx,SWOT [1]
  An Extraordinary Event,the Crisis Situation,the Integrated Rescue System,the Armed Forces of the Czech Republic,the 15th Engineer Regiment,the Engineer Corps,the Rescue and Liquidation Work,a S [1]
  Analysis of risks; security; report on security; DIAMO,state-owned-enterprise; [1]
  Analysis,comparison,crisis preparedness in healthcare,emergency with a mass bodily harm,Regional Hospital in Kladno,a.s. (joint-stock company),traumatological plan [1]