Now showing items 81-100 of 448

  Subject
  Dangerous chemical substances,RID Regulation,rail accidents,chlorine,Fire Rescue Service [1]
  Dangerous chemical,emergency planning,modeling,Synthos,ALOHA,TerEx [1]
  Dangerous substances,detection,Aloha,simple means of detection [1]
  Data analysis,The fire brigade,personal protective equipment,cause of injury,personal injury [1]
  Dav,davové chování,divák,fanoušek,fotbal,chuligán,násilí [1]
  Decontamination,decontamination area,dosimetric inspection,external accident plan,radiation emergency [1]
  Decontamination,Fire Rescue Service,Integrated Rescue System,Liquidation of an outbreak of a disease,Emergency situation,Bird flu,Type activity [1]
  Deep geological repository,radioactive waste,spent nuclear fuel,nuclear power plant,criterion,suitability indicator [1]
  Dekontaminace,hasičský záchranný sbor,integrovaný záchranný systém,likvidace ohniska nákazy,mimořádná událost,ptačí chřipka,typová činnost [1]
  Dekontaminace,místo dekontaminace,dozimetrická kontrola,vnější havarijní plán,radiační havárie [1]
  disaster medicine software [1]
  disaster medicine,urgent medicine,crisis management,blended learning [1]
  Disaster Victim Identification,DVI,post mortem,ante mortem,Czech National Police,IZS [1]
  Divácké násilí,chuligán,policie,fotbal,ultras,fanoušek,analýza [1]
  dohledový systém,telemetrie,monitoring,úrazy,ochrana zdraví [1]
  dopravní nehoda,nebezpečná látka,únik,chlor,ochrana obyvatelstva,integrovaný záchranný systém [1]
  Dopravní nehodovost,mortalita,bezpečnost silničního provozu,prevence [1]
  Drinking water,source of drinking water,emergency drinking water supply,Římov water reservoir,water treatment plant Plav [1]
  education in pre-hospital care [1]
  edukace v přednemocniční péči [1]