Now showing items 172-191 of 448

  Subject
  Identifikace obětí hromadného neštěstí,DVI,post mortem,ante mortem,Policie České republiky,IZS [1]
  Illegal methamphetamine laboratories,toxic substances,methylbenzene,health risk,contamination,risk environment,methamphetamine [1]
  Improvised protection,individual protection,protective mask,means of individual protection,weapons of mass destruction [1]
  Improvizovaná ochrana,individuální ochrana,ochranná maska,prostředky individuální ochrany,zbraně hromadného ničení [1]
  influenza,infectious disease,surveillance,pandemic,pandemic plan [1]
  informační systém,softwarový nástroj,evakuace,krizové řízení [1]
  information system,software tool,evacuation,emergency management [1]
  Integrated Rescue System,Army of the Czech Republic,an air crash,mass health damage,IRS and ACR exercises,SWOT analysis [1]
  Integrated rescue system,rescue cynology,rescue dog,cynology service,service of cynology,dog training [1]
  integrated rescue system,risk,rescue activities,water tourism [1]
  Integrated rescue system,sectors,forces,resources,road (traffic) accident,roads [1]
  integrated warning and notification system,final constituents of warning and notification,monitoring system of final constituents,electronic siren,local information system,rotating siren,signals [1]
  integrovaný záchranný systém,armáda České republiky,letecká nehoda,hromadné postižení zdraví,cvičení IZS a AČR,SWOT analýza [1]
  integrovaný záchranný systém,nebezpečí,záchranná činnost,vodní turistika [1]
  Integrovaný záchranný systém,nebezpečná látka,dopravní nehoda,dohoda ADR,Policie ČR [1]
  Integrovaný záchranný systém,složky,síly,prostředky,dopravní nehoda,pozemní komunikace [1]
  Integrovaný záchranný systém,záchranářská kynologie,záchranářský pes,kynologická služba,služební kynologie,výcvik psa [1]
  Integrovaný záchranný systémČeské republiky,Hasičský záchranný sbor České republiky,Zdravotnická záchranná služba,Policie České republiky,dopravní nehoda [1]
  Intelligence services,Secret services,Separatist imperative,The process of gradual enlargement,Intelligence authority,Authorization of police forces and criminal prosecution authorization [1]
  International Health Regulations,Highly contagious diseases,Public health authorities,Regional public health authority,SWOT analysis [1]