Now showing items 148-167 of 392

  • L-H přechod v tokamakovém plazmatu: studium lokálních parametrů okrajového plazmatu 

   Author: Grover Ondřej; Supervisor: Hron Martin; Opponent: Stöckel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-31)
   Oscilace v průběhu L-H přechodu z módu nízkého do vysokého udržení a profily Rey- noldsova napětí byly zkoumány pomocí dvou mnoho-hrotových sondových hlavic navrhnutých a použitých na tokamaku COMPASS. Tyto sondové hlavice ...
  • Laserem řízená fotoprodukce radioizotopů 

   Author: Gajdoš Pavel; Supervisor: Krůs Miroslav; Opponent: Nejdl Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-08)
   Tato práce ukazuje možnost použití 25 TW titan-safírového laserového systému ve výzkumném centru PALS v Praze k produkci radioizotopů. V první části je uveden princip vytvoření svazku urychlených elektronů pomocí laserového ...
  • Lieb-Thirringovy nerovnosti pro vlnovou rovnici s útlumem 

   Author: Tereza Kurimaiová; Supervisor: Krejčiřík David; Opponent: Siegl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-31)
   Operátorý přístup k vlnové rovnici s útlumem nám poskytuje jednoznačnost a regularitu jejích řešení, jelikož operátor asociovaný s touto rovnicí generuje C0-semigrupu. Z chování spektra jsme navíc schopni získat informace ...
  • Lokalizace na manhattanské mřížce 

   Author: Štefková Tereza; Supervisor: Jex Igor; Opponent: Filip Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-30)
   Tato práce se věnuje problematice lokalizace v kvantových procházkách na manhattanské mřížce a L-mřížce. Poté, co shrneme základní charakteristiky kvantových procházek a uvedeme problém lokalizace, ukážeme, jak lze kvantové ...
  • Magnetická optika pro 20 kHz elektronový svazek pro aplikaci vysokého tepelného toku na povrch vzorků 

   Author: Adam Jedlička; Supervisor: Prokůpek Jan; Opponent: Břeň David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Zařízení HELCZA je určené pro testování komponent určených jako první bariéra pro plazma tokamaků a v budoucnu pro testování komponent první stěny termojaderného reaktoru ITER. Zařízení využívá pro cyklické tepelné namáhání ...
  • Manipulace a transport iontových paprsků řízených laserem 

   Author: Žáková Martina; Supervisor: Margarone Daniele; Opponent: Pšikal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Matematický model vnitřního ucha 

   Author: Chevko Alexei; Supervisor: Jungwirth Pavel; Opponent: Mistrík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Materiály pro konstrukci reaktoru MSO při použití solní taveniny RAO-koncentrátů 

   Author: Suleymanov Eduard; Supervisor: Škoda Libor; Opponent: Siegl Jan
   Tato bakalářská práce pojednává o technologii MSO a o problematice volby materiálu pro konstrukci reaktoru MSO s taveninou boritanové soli. Z důvodu vysokoteplotní koroze v solní tavenině stěny reaktoru silně korodují, což ...
  • Materiály pro stínění záření gama při metodě BNZT 

   Author: Rabochová Michaela; Supervisor: Vinš Miroslav; Opponent: Štefánik Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Bórová neutronová záchytová terapie (BNZT) představuje metodu léčby mozkových nádorů, zejména typu Glioblastoma Multiforme. Biologické účinky různých používaných bórových sloučenin jsou obvykle testovány na malých zvířatech. ...
  • Mechanismy synchronizace v kvantových markovovských procesech 

   Author: Daniel Štěrba; Supervisor: Novotný Jaroslav; Opponent: Pascazio Saverio
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
   Práce se zabývá otázkou synchronizace na qubitových sítích s markovskou evolucí. Seznamuje s formalismem kvantových markovských dynamických semigrup a představuje lindbladovskou dynamiku jako vhodný model pro studium vývoje ...
  • Meson-baryonové rezonance generované v rámci chirálního modelu 

   Author: Hrazdilová Lenka; Supervisor: Cieplý Aleš; Opponent: Novotný Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Metody a aplikace konformní gravitace 

   Author: Filipov Lukáš; Supervisor: Jizba Petr; Opponent: Jakubský Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Tato práce se zabývá dvěma rozdílnými teoriemi gravitace, Einsteinovou obecnou teorií relativity a Weylovou teorií gravitace. Obsahuje přehled diferenciální geometrie a formulaci obecné teorie relativity a konformní teorie ...
  • Metody matematického modelování ve finančních trzích 

   Author: Prokš Martin; Supervisor: Jizba Petr; Opponent: Urban Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-09)
   Tato Bakalářská práce se zabývá základním matematickým aparátem používaným v ekonofyzice. Jsou zde shrnuty fraktály, teorie pravděpodobnosti a stochastický počet. Jako aplikace stochastického počtu je uvedena Black-Scholesova ...
  • Metody optimalizace rekonstrukce půvabných hadronů 

   Author: Moravcová Zuzana; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Broz Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-08)
   Na Relativistickom urýchľovači ťažkých jadier RHIC v Brookhanveskom národnom laboratóriu a na Veľkom hadrónovom urýchľovači LHC v CERN sa skúma stav hustej a horúcej jadrovej hmoty, tzv. kvark-gluónovej plazmy, pomocou ...
  • Měření anizotropního toku na experimentu ALICE 

   Author: Daniel Mihatsch; Supervisor: Křížková Gajdošová Katarína; Opponent: Tomášik Boris
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-04)
   Kvark-gluonové plasma je stav hmoty, v němž jsou kvarky a gluony téměř volné. Takový stav vzniká v jádro-jaderných srážkách na urychlovačích částic. Jedním ze způsobů, jak plasma můžeme zkoumat, je měření anizotropního ...
  • Měření charakteristik křemíkových detektorů částic 

   Author: Horák David; Supervisor: Čarná Mária; Opponent: Mikeštíková Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Měření délky elektronového svazku urychleného laserem generovanými plazmovými vlnami 

   Author: Patrik Puškáš; Supervisor: Mašlárová Dominika; Opponent: Nejdl Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
   Bakalárska práca je venovaná návrhu diagnostiky tvaru ultrakrátkeho elektrónového zväzku urýchleného pomocou brázdových vĺn v plazme za využitia vysokointenzívneho laserového impulzu. V práci je zhrnutá základná teória ...
  • Měření dvou-jetových událostí v experimentu ATLAS 

   Author: Žitka Vladimír; Supervisor: Myška Miroslav; Opponent: Lysák Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-09)
   Hlavním tématem této práce je analýza dat z proton-protonových srážek měřených detektorem ATLAS na urychlovači LHC v CERN. Cílem této analýzy je testování a ověřování platnosti Standardního modelu částicové fyziky pomocí ...
  • Měření elektronové teploty pomocí kolejnicové sondy na tokamaku GOLEM 

   Author: Jiří Malinak; Supervisor: Adámek Jiří; Opponent: Tichý Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Bakalářská práce se věnuje problematice měření parametrů okrajového plazmatu novým typem sondy, takzvanou kolejnicovou (rail) sondou. Výhodou této sondy je, že díky své konstrukci dokáže odolat i extrémně vysokým tepelným ...
  • Měření hustoty okrajového plazmatu pomocí energetického svazku Li atomů na tokamaku COMPASS 

   Author: Krbec Jaroslav; Supervisor: Stöckel Jan; Opponent: Ďuran Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-14)