Now showing items 236-255 of 364

  • Samonavigace laserových svazků na termonukleární pelety s využitím fázově konjugujících zrcadel vytvořených pomocí stimulovaného Brillouinova rozptylu 

   Author: Matěna Lukáš; Supervisor: Kálal Milan; Opponent: Turčičová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-13)
  • Sběr náboje z matrice pixelových detektorů 

   Author: Renfusová Stanislava; Supervisor: Čarná Mária; Opponent: Mikeštíková Marcela
   Má bakalářská práce byla zaměřena na porozumění základních znalostí a principech křemíkových detektorů. Náplní mé práce bylo taktéž porozumění principům čipu Medipix a Timepix, spolu s obeznámením s touto problematikou. ...
  • Simulace a návrh vzorkovacího elektromagnetického kalorimetru FOCAL 

   Author: Kocan Michal; Supervisor: Chaloupka Petr; Opponent: Rusňáková Olga
   Tato práce se zabývá principy kalorimetrie a jejich aplikace na konstrukci elektromagnetického kalorimetru FoCal pro experiment ALICE na LHC. Začátek práce pojednává o elektromagnetické kaskádě a o energetickém rozlišení ...
  • Simulace chování tepelného štítu divertoru z tekutých kovů tokamaku COMPASS Upgrade 

   Author: Jan Čečrdle; Supervisor: Horáček Jan; Opponent: Van Oost Guido
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-20)
   Problém přehřívání první stěny fúzních zařízení, je cílem výzkumu již několik desetiletí. Řešení tohoto problému, které by bezpečně splňovalo veškeré přísné požadavky, stanovené vysokou specificitou a citlivostí prostředí ...
  • Simulace komplexních distribuovaných výpočetních systémů ve fyzice vysokých energií 

   Author: Zach Čeněk; Supervisor: Adamová Dagmar; Opponent: Chudoba Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Simulace magnetické rovnováhy tokamaků 

   Author: Matušů Martin; Supervisor: Urban Jakub; Opponent: Artaud Jean-Francois
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-11)
   Termojaderná fúze je potenciálním zdrojem pro další staletí. K jejímu dosažení na Zemi je potřeba simulovat podmínky v centru Slunce. V takových podmínkách je veškerá hmota v plazmatickém skupenství a proto je potřeba ...
  • Simulace odezvy polovodičových pixelových detektorů 

   Author: Vaculčiak Matěj; Supervisor: Marčišovský Michal; Opponent: Kupčo Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-25)
   Předmětem práce je simulace detektoru kosmického ionizujícího záření SXRM a v něm použitého detekčního čipu SpacePix s následnou analýzou získaných dat a návrhy optimalizace detekčního uspořádání komponent. Primární oblastí ...
  • Simulace transportu elektronového svazku dutou elektronovou čočkou pomocí programu Warp a vývoj kalibrační metody pro detektory ztrát svazku 

   Author: Ondřej Sedláček; Supervisor: Král Jiří; Opponent: Czwalinna Marie Kristin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-06)
   High luminosity LHC upgrade plánuje zdvojnásobit uloženou energii ve svazku až na 700 MJ. Tento upgrade tedy klade zvýšené nároky na kolimační systém spolu s monitory měření ztrát svazku. Proto se tato práce zabývá radiačně ...
  • Složení kosmického záření extrémně vysokých energií 

   Author: Schäfer Martin; Supervisor: Trávníček Petr; Opponent: Prouza Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-08)
  • Směrové a spektrometrické mapování sekundární radiace indukované během hadronové terapie za pomoci miniaturizovaného dráhového detektoru 

   Author: Lukáš Marek; Supervisor: Granja Carlos; Opponent: Gajewski Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Tato diplomová práce pojednává o využití polovodičových detektorů v hadronové terapii pracující s uhlíkovými ionty. Hlavní aplikace spočívá v detekci sekundární radiace vytvořené interakcí primárních uhlíkových iontů. Tento ...
  • Souvislost mezi energetickým spektrem, složením a rozložením zdrojů extragalaktického kosmického záření 

   Author: Bakalová Alena; Supervisor: Vícha Jakub; Opponent: Nosek Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-02)
   Tato diplomová práce popisuje výsledky simulací šíření extragalaktického kosmického záření vesmírem provedených v programu CRPropa 3. Prvním zkoumaným tématem bylo možné vysvětlení konce energetického spektra naměřeného ...
  • Spektra hřebenových grafů 

   Author: Timr Štěpán; Supervisor: Exner Pavel; Opponent: Tater Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Spektra kvantových grafů 

   Author: Malenová Gabriela; Supervisor: Krejčiřík David; Opponent: Mugnolo Delio
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-14)
  • Spektrální analýza kvantových nanostužek 

   Author: Zahradová Kateřina; Supervisor: Krejčiřík David; Opponent: Bandtlow Oscar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-30)
   Tato diplomová práce se zabývá zobecněním několika vět o spektru Laplace?Beltramiho operátoru s dirichletovskými hraničními podmínkami definovaného na kvantových nanostužkách v libovolné dimenzi, spolu s nalezením spektra ...
  • Spektrální analýza zakřivených metamateriálů 

   Author: Tomáš Faikl; Supervisor: Krejčiřík David; Opponent: Tušek Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Některé metamateriály mají záporný index lomu a mohou vytvářet nevšední optické efekty. Tato práce se zabývá operátory vyskytující se v operátorovém přístupu k popisu metamateriálů. Nejprve odvodíme operátory z kvazistatické ...
  • Spektrum periodických kvantových grafů v závislosti na vrcholové vazbě 

   Author: Pavel Lokvenc; Supervisor: Exner Pavel; Opponent: Turek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
   V této práci zkoumáme kvantový graf, který má tvar nekonečné periodické obdélníkové mřížky a je vybaven novou parametrickou množinou vrcholových vazeb. Tato množina tvoří interpolaci mezi časově invariantní δ -vazbou a ...
  • Spektrum Schrödingerových operátorů metodou násobitelů 

   Author: Vojtěch Šmíd; Supervisor: Krejčiřík David; Opponent: Znojil Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
   Studujeme spektrum Schrödingerových operátorů pomocí metody násobitelů. Nacházíme postačující podmínky pro absenci bodového spektra pro operátor s komplexním potenciálem na poloprostoru s různými hraničními podmínkami a ...
  • Srovnání jednorázové a opakované radiační zátěže materiálů budoucích reaktorů pro inerciální fúzi 

   Author: Zuzana Kuglerová; Supervisor: Juha Libor; Opponent: Pína Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Tato bakalářská práce se věnuje radiační zátěži materiálů uvažovaných pro konstrukci reaktorů pro inerciální fúzi. V obecné části popisuje očekávané radiační zatížení vnitřní stěny, uvádí přehled vlastností uvažovaných ...
  • Srovnávací analýza tomografických rekonstrukcí z různých diagnostik tokamaku JET 

   Author: Svoboda Jakub; Supervisor: Mlynář Jan; Opponent: Urban Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tomografie poskytuje cenná data o vyzařování na průřezu plazmatu v tokamaku. Práce je zaměřena na porovnání tomografických rekonstrukcí z různých diagnostik na tokamaku JET vypočítaných pomocí stejného algoritmu. K tomuto ...
  • Stanovení luminozity v experimentu ALICE 

   Author: Půček Jan; Supervisor: Contreras Nuno Guillermo; Opponent: Bielčíková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-07)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na studium efektů při nesplnění podmínky faktorizovatelnosti svazku v průběhu VdM skenu. V úvodu této práce byly vysvětleny srážky na urychlovačích a byly přidány detaily o CERNu i experimentu ...