Now showing items 338-357 of 392

  • Teorie a aplikace vlnovodných struktur pro dolně-hybridní ohřev a generaci proudu v termojaderném plazmatu 

   Author: Záruba Michal; Supervisor: Preinhaelter Josef; Opponent: Fuchs Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Teorie a současné aplikace Z-pinče 

   Author: Munzar Vojtěch; Supervisor: Klír Daniel; Opponent: Břeň David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
   Tato práce v teoretické části podává rešerši základní teorie a aplikace Z-pinčů a plazmatických fokusů. Důraz byl kladen na popis principu a dynamiky plazmatického fokusu. V experimentální části byla určena přibližná hodnota ...
  • Teorie grup a kvantové počítání 

   Author: Bartoňová Pavla; Supervisor: Tolar Jiří; Opponent: Pelantová Edita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
   V této práci se budeme zabývat Weylovými-Heisenbergovými grupami a Cliffordovými grupami pro jeden qudit. Zavedeme Cliffordovu grupu jako podgrupu normalizátoru Weylovy-Heisenbergovy grupy v grupě unitárních operátorů a ...
  • Teorie Kreinových prostorů pro nehermitovské PT-symetrické operátory 

   Author: Železný Jakub; Supervisor: Krejčiřík David; Opponent: Znojil Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Tepelné a netepelné projevy interakce laserového záření s pevnou látkou 

   Author: Zuzana Kuglerová; Supervisor: Juha Libor; Opponent: Pína Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-20)
   Diplomová práce se zabývá interakcí laserového záření s pevnou látkou a jejími tepelnými a neteplenými projevy. V teoretické části jsou shrnuty poznatky o mechanizmech poškození materiálu ozářeného intenzivními XUV/rtg. ...
  • Termalizace plazmatu způsobená interakcí svazku s terčem ve vnějším magnetickém poli 

   Author: Novák Libor; Supervisor: Kulhánek Petr; Opponent: Novák Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Tomografická rekonstrukce profilu vyzařování plazmatu na tokamaku GOLEM 

   Author: Leitl Bořek; Supervisor: Svoboda Vojtěch; Opponent: Weinzettl Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Tato práce je věnována zavádání nové diagnostiky - detekce záření pomocí AXUV detektorů do systému tokamaku GOLEM. Pro dva nové detektory AXUV20ELG byly vyrobeny transimpedanční zesilovače, detektory následně prostorově ...
  • Tomografie měkkého rentgenového záření na tokamaku JET 

   Author: Imríšek Martin; Supervisor: Mlynář Jan; Opponent: Weinzettl Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
  • Tomografie měkkého rentgenového záření pro řízení tokamaku v reálném čase 

   Author: Löffelmann Viktor; Supervisor: Mlynář Jan; Opponent: Weinzettl Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • "Trace dynamics" a kvantová pravděpodobnost 

   Author: Červenka Kamil; Supervisor: Jizba Petr; Opponent: Blasone Massimo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Triangularní tok částic v modelu Hydjet++ 

   Author: Crkovská Jana; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Federič Pavol
   Při relativistických srážkách těžkých iontů dosahuje systém v nich vzniklý vysokých hustot energie a vysokých teplot. Za takovýchto extrémních podmínek přechází hadrony do stavu takzvaného kvark-gluonové plazmatu (QGP). ...
  • Tříčásticové síly v modelu středního pole jader a hyperjader 

   Author: Pokorný Jan; Supervisor: Veselý Petr; Opponent: Kvasil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-01)
   V této práci se věnujeme studiu energetických spekter středně těžkých hyperjader. Vyvíjíme dvě metody založené na aproximaci středního pole ? Hartree-Fockovu metodu v proton-neutron-Lambda (p-n-Lambda) formalismu a NLambda ...
  • Turingův model prostorového uspořádání a vliv geometrie 

   Author: Kováč Juraj; Supervisor: Klika Václav; Opponent: Slavík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Predstavíme koncept difúziou poháňanej nestability. Budeme sa zaoberať vplyvom geometrie a špecificky okrajových podmienok na vlastné čísla Laplaceovho operátora. Porovnáme riešenie Turingových rovníc a príslušné vlastné ...
  • Twirlingové operace v kvantových algoritmech 

   Author: Kysela Jaroslav; Supervisor: Novotný Jaroslav; Opponent: Alber Gernot
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Typy E-funkcí Weylových grup a jejich vlastnosti 

   Author: Juránek Michal; Supervisor: Hrivnák Jiří; Opponent: Pošta Severin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Ubíhající elektrony v tokamacích a jejich detekce segmentovanými křemíkovými detektory 

   Author: Sergei Kulkov; Supervisor: Marčišovský Michal; Opponent: Kulhánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Relativistické ubíhající elektrony (RE) jsou považovány za nebezpečné v prostředí tokamaků, jelikož nesou velké energie, kterou mohou deponovat v komponentách vakuové komory a poškodit je, pokud nejsou udrženy. Proto je ...
  • Ubíhající elektrony v tokamaku a jejich detekce 

   Author: Kocmanová Lenka; Supervisor: Papřok Richard; Opponent: Svoboda Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Urychlování elektronů v poli bouřkového oblaku 

   Author: Zemanová Hana; Supervisor: Břeň David; Opponent: Kulhánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-04)
  • Ustředňování přes události a seřazení událostí podle tvaru očima femtoskopie 

   Author: Cimerman Jakub; Supervisor: Tomášik Boris; Opponent: Šumbera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-31)
   Už niekoľko desiatok rokov skúmajú vedci vo svetových laboratóriach zrážky atómových jadier pri vysokých energiách. Jedným z ich cieľov je skúmanie kvarkovo-gluónovej plazmy, ktorá pri týchto zrážkach vzniká. Po zrážke sa ...
  • Variace na harmonické téma 

   Author: Lukáš Vácha; Supervisor: Tušek Matěj; Opponent: Štampach František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato práce se zabývá lineárním harmonickým oscilátorem v klasické a zejména v kvantové mechanice. Dále zkoumá kvantově-mechanické modely s podobným potenciálem.Obsahuje také řešení spekter těchto modelů, jejich vlastnosti ...