Now showing items 387-392 of 392

  • Zdroje fotonů pro kvantové počítání 

   Author: Baxant Pavel; Supervisor: Jex Igor; Opponent: Chadzitaskos Goce
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Zkoumání detektoru vysokoenergetických fotonů vytvořených v průběhu interakce laser-plazma 

   Author: Valeriia Istokskaia; Supervisor: Giuffrida Lorenzo; Opponent: Krása Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Tato práce se zaměřuje na zkoumání nového typu detektoru vysokoenergetických fotonů určeného pro nadcházející experimenty ve výzkumném centru ELI Beamlines. Vzhledem k tomu, že lasery v ELI Beamlines budou charakterizovány ...
  • Zobecněná geometrie a Palatiniho formalismus 

   Author: Filip Moučka; Supervisor: Vysoký Jan; Opponent: Jurčo Branislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-27)
   Strunovou efektivní akci a jí příslušející pohybové rovnice lze přeformulovat pomocí konexí na Courantově algebroidu. Cílem práce je pro tuto přeformulovanou akci vytvořit obdobu Palatiniho formalismu z obecné teorie ...
  • Zobecněné stochastické procesy a jejich využití na finančních trzích 

   Author: Svoboda Václav; Supervisor: Jizba Petr; Opponent: Sailer Xaver
   Představíme obecnou teorii oceňování opcí a zavedeme důležité pojmy jako úplnost trhu a risk neutrální míry. Také představíme Black-Scholesova teorii a budeme diskutovat její nedostatky a možná zobecnění. Zavedeme teorii ...
  • Zpětnovazební řízení polohy na tokamaku GOLEM 

   Author: Kocman Jindřich; Supervisor: Svoboda Vojtěch; Opponent: Stöckel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zpracování dat pro mikrovlnnou reflektometrii na tokamacích CASTOR a COMPASS 

   Author: Lejsek Vojtěch; Supervisor: Zajac Jaromír; Opponent: Žáček František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-13)