Now showing items 172-191 of 438

  • Magnetická optika pro 20 kHz elektronový svazek pro aplikaci vysokého tepelného toku na povrch vzorků 

   Author: Adam Jedlička; Supervisor: Prokůpek Jan; Opponent: Břeň David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Zařízení HELCZA je určené pro testování komponent určených jako první bariéra pro plazma tokamaků a v budoucnu pro testování komponent první stěny termojaderného reaktoru ITER. Zařízení využívá pro cyklické tepelné namáhání ...
  • Manipulace a transport iontových paprsků řízených laserem 

   Author: Žáková Martina; Supervisor: Margarone Daniele; Opponent: Pšikal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Matematický model vnitřního ucha 

   Author: Chevko Alexei; Supervisor: Jungwirth Pavel; Opponent: Mistrík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Materiály pro konstrukci reaktoru MSO při použití solní taveniny RAO-koncentrátů 

   Author: Suleymanov Eduard; Supervisor: Škoda Libor; Opponent: Siegl Jan
   Tato bakalářská práce pojednává o technologii MSO a o problematice volby materiálu pro konstrukci reaktoru MSO s taveninou boritanové soli. Z důvodu vysokoteplotní koroze v solní tavenině stěny reaktoru silně korodují, což ...
  • Materiály pro stínění záření gama při metodě BNZT 

   Author: Rabochová Michaela; Supervisor: Vinš Miroslav; Opponent: Štefánik Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Bórová neutronová záchytová terapie (BNZT) představuje metodu léčby mozkových nádorů, zejména typu Glioblastoma Multiforme. Biologické účinky různých používaných bórových sloučenin jsou obvykle testovány na malých zvířatech. ...
  • Mechanismy synchronizace v kvantových markovovských procesech 

   Author: Daniel Štěrba; Supervisor: Novotný Jaroslav; Opponent: Pascazio Saverio
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
   Práce se zabývá otázkou synchronizace na qubitových sítích s markovskou evolucí. Seznamuje s formalismem kvantových markovských dynamických semigrup a představuje lindbladovskou dynamiku jako vhodný model pro studium vývoje ...
  • Meson-baryonové rezonance generované v rámci chirálního modelu 

   Author: Hrazdilová Lenka; Supervisor: Cieplý Aleš; Opponent: Novotný Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Metody a aplikace konformní gravitace 

   Author: Filipov Lukáš; Supervisor: Jizba Petr; Opponent: Jakubský Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Tato práce se zabývá dvěma rozdílnými teoriemi gravitace, Einsteinovou obecnou teorií relativity a Weylovou teorií gravitace. Obsahuje přehled diferenciální geometrie a formulaci obecné teorie relativity a konformní teorie ...
  • Metody matematického modelování ve finančních trzích 

   Author: Prokš Martin; Supervisor: Jizba Petr; Opponent: Urban Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-09)
   Tato Bakalářská práce se zabývá základním matematickým aparátem používaným v ekonofyzice. Jsou zde shrnuty fraktály, teorie pravděpodobnosti a stochastický počet. Jako aplikace stochastického počtu je uvedena Black-Scholesova ...
  • Metody optimalizace rekonstrukce půvabných hadronů 

   Author: Moravcová Zuzana; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Broz Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-08)
   Na Relativistickom urýchľovači ťažkých jadier RHIC v Brookhanveskom národnom laboratóriu a na Veľkom hadrónovom urýchľovači LHC v CERN sa skúma stav hustej a horúcej jadrovej hmoty, tzv. kvark-gluónovej plazmy, pomocou ...
  • Měření anizotropního toku na experimentu ALICE 

   Author: Daniel Mihatsch; Supervisor: Křížková Gajdošová Katarína; Opponent: Tomášik Boris
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-04)
   Kvark-gluonové plasma je stav hmoty, v němž jsou kvarky a gluony téměř volné. Takový stav vzniká v jádro-jaderných srážkách na urychlovačích částic. Jedním ze způsobů, jak plasma můžeme zkoumat, je měření anizotropního ...
  • Měření charakteristik křemíkových detektorů částic 

   Author: Horák David; Supervisor: Čarná Mária; Opponent: Mikeštíková Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Měření délky elektronového svazku urychleného laserem generovanými plazmovými vlnami 

   Author: Patrik Puškáš; Supervisor: Mašlárová Dominika; Opponent: Nejdl Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
   Bakalárska práca je venovaná návrhu diagnostiky tvaru ultrakrátkeho elektrónového zväzku urýchleného pomocou brázdových vĺn v plazme za využitia vysokointenzívneho laserového impulzu. V práci je zhrnutá základná teória ...
  • Měření dvou-jetových událostí v experimentu ATLAS 

   Author: Žitka Vladimír; Supervisor: Myška Miroslav; Opponent: Lysák Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-09)
   Hlavním tématem této práce je analýza dat z proton-protonových srážek měřených detektorem ATLAS na urychlovači LHC v CERN. Cílem této analýzy je testování a ověřování platnosti Standardního modelu částicové fyziky pomocí ...
  • Měření elektronové teploty pomocí kolejnicové sondy na tokamaku GOLEM 

   Author: Jiří Malinak; Supervisor: Adámek Jiří; Opponent: Tichý Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Bakalářská práce se věnuje problematice měření parametrů okrajového plazmatu novým typem sondy, takzvanou kolejnicovou (rail) sondou. Výhodou této sondy je, že díky své konstrukci dokáže odolat i extrémně vysokým tepelným ...
  • Měření hustoty okrajového plazmatu pomocí energetického svazku Li atomů na tokamaku COMPASS 

   Author: Krbec Jaroslav; Supervisor: Stöckel Jan; Opponent: Ďuran Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-14)
  • Měření inkluzivních pT spekter jetů ve srážkách pp na experimentu ALICE 

   Author: Príbeli Peter; Supervisor: Křížek Filip; Opponent: Myška Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-31)
   Práce pojednává o měření inklusivního $p_\mathrm{T}$ spektra nabitých, anti-$k_\mathrm{T}$ jetů s $R=0.4$ ve srážkách proton-proton $\sqrt{s}=13\;\mathrm{TeV}$. V úvodu se věnujeme problematice popisu tvrdých procesů ve ...
  • Měření magnetických polí na tokamaku GOLEM 

   Author: Markovič Tomáš; Supervisor: Ďuran Ivan; Opponent: Svoboda Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-14)
  • Měření multiplicity v pp srážkách v rámci experimentu ALICE během LHC Run 3 

   Author: Helena Hesounová; Supervisor: Contreras Jesus Guillermo; Opponent: Křížková Gajdošová Katarína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
   Na Velkém hadronovém urychlovači (LHC) byl v březnu, po více než tří letém období Long Shutdown 2, spuštěn Run 3. Experiment ALICE v CERNu byl za tuto dobu upgradován. Získal vylepšené detektory a nový software na analýzu ...
  • Měření neutrálního plynu v zařízeních pro termojadernou fúzi 

   Author: Škerlik Matej; Supervisor: Varju Jozef; Opponent: Jeřáb Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-26)
   Pre mnohé priemyselné, či vedecko-výskumné aplikácie je dôležité vákuum. Jeho vytvorenie a meranie. V tejto bakalárskej práci sa zameriavam na opísanie základných pojmov spojených s vákuom, stavbu vákuovej aparatúry pre ...