Now showing items 179-198 of 377

  • Nabité půvabné mesony v Au+Au srážkách 

   Author: Kvapil Jakub; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Křížek Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
   Těžké kvarky vznikají převážně při tvrdých procesech na začátku srážky těžkých iontů, a proto mohou být použity jako sonda ke studiu vlastností Kvark-gluonového plazmatu (QGP). Produkce D mezonů ve srážkách těžkých iontů ...
  • Návrh a optimalizace izochronní, achromatické fokusující soustavy elektronových svazků 

   Author: Pavel Gajdoš; Supervisor: Krůs Miroslav; Opponent: Kruchinin Konstantin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Elektronové svazky urychlené laserem řízenou plazmovou vlnou mohou dosahovat vysokých energiích a ultrakrátkých délek. To z nich dělá vhodné kandidáty pro aplikace vyžadující subpikosekundové elektronové impulzy. Na druhé ...
  • Návrh a optimalizace optického vyčítacího systému elektromagnetického kalorimetru FOCAL 

   Author: Šimko Miroslav; Supervisor: Petráček Vojtěch; Opponent: Bielčík Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh a optimalizace produkce svazků gama záření inverzním Comptonovým rozptylem femtosekundového elektronového svazku na femtosekundovém laserovém impulzu 

   Author: Boháček Karel; Supervisor: Petráček Vojtěch; Opponent: Ullschmied Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh neutronového ozařovače 

   Author: Hlaváč Martin; Supervisor: Vorobel Vít; Opponent: Huml Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Nekoherentní fotoprodukce J/psi v ultra-periferálních Pb-Pb srážkách na ALICE 

   Author: David Grund; Supervisor: Contreras Jesus Guillermo; Opponent: Spousta Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Analýza difrakční fotoprodukce vektorových mezonů v ultraperiferních srážkách těžkých iontů na urychlovači LHC představuje účinný způsob, jak lze zkoumat strukturu jader při nízkých Bjorkenových x. Tyto procesy umožňují ...
  • Nodální čáry na dvourozměrných omezených oblastech 

   Author: Fialová Marie; Supervisor: Tušek Matěj; Opponent: Krejčiřík David
   V této práci se zaměřujeme na problematiku tzv. Dirichletovského laplaciánu na omezené oblasti v rovině. Konkrétně se věnujeme kvalitativním vlastnostem množin (známých jako nodální čáry), které jsou vlastní funkcí zobrazeny ...
  • Od vzniku prvků k výzkumu chemického složení meziplanetární hmoty 

   Author: Křivková Anna; Supervisor: Ferus Martin; Opponent: Krůs Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   První část této bakalářské práce je věnována vzniku prvků od nukleogeneze velkého třesku přes termojadernou fúzi ve hvězdách až k výbuchu supernovy. Dále jsou vysvětleny základní principy formování prvních minerálů v okolí ...
  • Odhady na rezonanční frekvence vibrujících systémů 

   Author: Kurimaiová Tereza; Supervisor: Krejčiřík David; Opponent: Kennedy James
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
   Laplacián je velmi významný operátor s mnoha aplikacemi. Nejprve ukážeme jeho důležitost v teorii hudby. Potom definujeme dirichletovský laplacián jako samosdružený operátor na omezených oblastech pomocí kvadratických forem ...
  • Okrajové plazma v tokamacích a jeho diagnostika 

   Author: Ješko Karol; Supervisor: Ďuran Ivan; Opponent: Horáček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-08)
  • Operátorový přístup k teorii metamateriálů 

   Author: Hložek Filip; Supervisor: Krejčiřík David; Opponent: Tušek Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-10)
   Zabýváme se zde matematickým popisem metamateriálů pomocí operátorů. Z Maxwellových rovnic odvozujeme nejprve samosdružený operátor a potom pomocí teorie sektoriálních kvadratických forem nalezneme operátor "neviditelnosti", ...
  • Optické sítě s několika excitacemi 

   Author: Greplová Eliška; Supervisor: Jex Igor; Opponent: Chadzitaskos Goce
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Optimalizace extrakce iontového svazku fúzního neutronového zdroje 

   Author: Boháček Karel; Supervisor: Petráček Vojtěch; Opponent: Krůs Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Optimalizace rekonstrukce půvabných hadronů ve srážkách d/p+Au. 

   Author: Truhlář Tomáš; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Smolík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-25)
   V ultra-relativistických srážkách těžkých iontů může vznikat hustá jaderná hmota nazývaná kvark-gluonové plazma. Těžké kvarky vznikají v raném stádiu těchto srážek. Z tohoto důvodu jsou vhodnou sondou ke studiu kvark-gluonového ...
  • Optimalizace zpracování dat z diagnostiky Thomsonova rozptylu na tokamaku COMPASS 

   Author: Šos Miroslav; Supervisor: Böhm Petr; Opponent: Jeřáb Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Diagnostika Thomsonova rozptylu (TS) je jednou z klíčových diagnostik na současných i plánovaných tokamacích do budoucna. Vysoké nároky a složitost diagnostiky vynahrazuje neocenitelná schopnost měřit profil elektronové ...
  • Orbitální moment hybnosti světla 

   Author: Matyáš Staněk; Supervisor: Potoček Václav; Opponent: Chadzitaskos Goce
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
   Paraxiální optika je užitečná aproximace Maxwellových rovnic pro práci s lasery. Ze skalární Helmholtzovy rovnice přejdeme k rovnici paraxiální, vypočteme její obecné řešení a představíme Gaussovy svazky jako speciální ...
  • Orbity Weylových grup 

   Author: Pírko Jaromír; Supervisor: Pošta Severin; Opponent: Hrivnák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-05)
  • Ortogonální polynomy a Askeyova-Wilsonova algebra 

   Author: Gromada Daniel; Supervisor: Pošta Severin; Opponent: Hrivnák Jiří
   V práci nejprve předneseme základní poznatky z teorie ortogonálních polynomů a reprezentací algeber. Poté na příkladech ukážeme, jak spolu souvisí reprezentace algeber, Leonardovy páry a ortogonální polynomy. Z reprezentací ...
  • Ortogonální souřadné systémy a superintegrabilní modely 

   Author: Němec Filip; Supervisor: Šnobl Libor; Opponent: Novotný Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-22)
   Uvažujeme Hamiltonovu-Jacobiho rovnici hamiltoniánu, který závisí na hybnostech polynomiálně a nejvýše kvadraticky. Formálně taková úloha připomíná kvadriku.Proto se pokusíme odhalit souvislost mezi převodem kvadriky do ...
  • Pauliho rovnice s nehermitovskými PT-symetrickými hraničními podmínkami 

   Author: Novák Radek; Supervisor: Krejčiřík David; Opponent: Kochan Denis
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)