Collections in this community

Recent Submissions

 • Účinnost a přesnost měření detektoru doby letu v experimentu ATLAS a rekonstrukce di-fotónového vertexu pro pátrání po axionu podobné částici v datech z LHC Run-3 

  Author: Viktoriia Lysenko; Supervisor: Sopczak André; Opponent: Nožka Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-17)
  V létě 2022 byla na Velkém hadronovém urychlovači zaznamenána první data z proton-proton srážek v rámci LHC Runu-3 pomocí centrálního detektoru ATLAS a detektorů ATLAS Forward Proton (AFP). Byla provedena první analýza ...
 • Fluktuace počtu částic ve srážkách těžkých iontů 

  Author: Vojtěch Honěk; Supervisor: Tomášik Boris; Opponent: Šumbera Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
  Fázový přechod kvark-gluonového plazmatu do stavu hadronové hmoty ve srážkách těžkých iontů je předmětem intenzivního studia urychlovače RHIC. Tato práce se zaměřuje na odvození fluktuací a korelací mezi počtem stabilních ...
 • Využití monolitických pixelových detektorů pro kosmickou dozimetrii 

  Author: Marek Strnad; Supervisor: Marčišovský Michal; Opponent: Kulhánek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
  Tato práce se zaměřuje na analýzu nejnovějších experimentů, provedených na testování využitelnosti detektoru SpacePix-3 pro budoucí vesmírné mise, jako například mise LVICE^2. První experiment se zabýval měřením odezvy ...
 • Měření půvabných mezonů v experimentu ALICE 

  Author: Karla Žertová; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Svoboda Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
  Silná interakce mezi kvarky a gluony je ve standardním modelu popsána pomocí kvantové chromodynamiky (QCD), jejíž fázový diagram je předmětem zkoumání již řadu let. Tento výzkum se zaměřuje zejména na přechod mezi hadrony ...
 • Charakteristiky nehermitovských degenerací ve dvouhladinových systémech 

  Author: Štěpán Mayer; Supervisor: Krůs Miroslav; Opponent: Uhlířová Tereza
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
  Tato práce se zabývá působením laserových impulzů na hodnoty vlastních šísel dvouhladinového systému v blízkém okolí výjimečných bodů. Výjimečné body jsou body, ve kterých dochází ke slpynutí dvou a více vlastních čísel a ...
 • Studium magneto-elektrické nereciprocity 

  Author: Milan Pavlik; Supervisor: Krůs Miroslav; Opponent: Filip Peter
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
  Táto práca predstavuje základné zhrnutie poznatkov z oblasti nelineárnych teórii elektromagnetizmu a dôsledkov, ktoré z nich plynú. Špecifickým cieľom skúmania je jav dvojlomu vákua a jeho vplyv na súčasné vnímanie ...
 • Stabilizace proudu plazmatem na tokamaku GOLEM 

  Author: Jan Buryanec; Supervisor: Svoboda Vojtěch; Opponent: Kudláček Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
  Tato práce se zabývá stabilizací proudu plazmatem na tokamaku GOLEM. Teoretická část obsahuje seznámení se s problematikou jaderné fúze a realizací reaktoru v pozemských podmínkách se zaměřením zejména na magnetické udržení ...
 • Studium oscilací magnetického pole na tokamaku GOLEM 

  Author: Marie Vaňáková; Supervisor: Ďuran Ivan; Opponent: Markovič Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
  Předkládaná práce se zabývá konfigurací magnetických polí v zařízení typu tokamak. Zaměřuje se na poloidální složku magnetického pole, která byla zkoumána na tokamaku GOLEM. Dále se též věnuje zásobě stability, veličině, ...
 • Aplikace strojového učení při nelokálním hydrodynamickém modelování termojaderné fúze 

  Author: Aleksandr Bogdanov; Supervisor: Holec Milan; Opponent: Nikl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
  Interakce v laserem ohřátém plazmatu často probíhají za podmínek tzv. nelokálního transportu elektronů, kdy předpovědi klasického difuzního modelu dávají nepřesné výsledky. Za přítomnosti velkých gradientů teploty a hustoty ...
 • Generace impulzů tvrdého rentgenového záření z relativistické interakce laseru s plazmatem 

  Author: Dominik Čáp; Supervisor: Nejdl Jaroslav; Opponent: Pšikal Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
  Hlavním cílem této práce je seznámit čtenáře se základními principy urychlování elektronů laserem buzenou brázdovou vlnou (LWFA) a ilustrovat, jak se při tomto procesu generují krátké pulzy rentgenového záření. Dále jsou ...
 • Tomografická inverze viditelného záření detekovaného kamerami s vysokou snímkovací frekvencí pro studium detachmentu v tokamaku COMPASS 

  Author: Michal Odložilík; Supervisor: Cavalier Jordan; Opponent: Imríšek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
  Nejvíce zatíženou částí tokamaku z hlediska toku částic a tepla je divertor. Aby se toto zatížení zmírnilo, zavádí se tzv. detachment, přidáním vhodných plynných příměsí do oblasti divertoru. Tyto nečistoty pak disipují ...
 • Studium interakce nízkoteplotního plazmatu s tenkou vrstvou cínu 

  Author: Tomáš Mašek; Supervisor: Tichý Milan; Opponent: Turek Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
  Tato práce se věnuje interakci nízkoteplotního plazmatu s tenkou vrstvou cínu. První část se zabývá základním teoretickým popisem generovaného plazmatu, přípravou tenkých vrstev pomocí magnetronového naprašování, technologiemi ...
 • Koherentní fotoprodukce ró v kyslík-kyslíkových srážkách 

  Author: Jakub Juračka; Supervisor: Contreras Jesus Guillermo; Opponent: Adam Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
  Koherentní fotoprodukce vektorových mezonů nastávající v ultra-periferních srážkách (UPCs) je často studovaným procesem, jelikož umožňuje zkoumat vnitřní strukturu jader - konkrétně jejich gluonové distribuce. Toto může ...
 • Procesy s výměnou pomeronu na experimentu STAR 

  Author: Michal Vranovský; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Broz Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
  Tématem této práce je studium procesů s výměnou Pomeronu, zvláště pak Dvojitá Pomeronová výměna. Úspěšný popis tohoto procesu by mohl znamenat krok k porozumění vázaných gluonových stavů, takzvaných glueballs. Data k analýze ...
 • Statistická analýza konečných 2D a 3D obrazců generovaných v astrometrii a částicové fyzice 

  Author: Vojtěch Macháček; Supervisor: Závada Petr; Opponent: Křížek Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
  Současné experimenty přináší velké objemy dat, které je nutné dále statisticky zpracovat. Jednou z metod je statistická analýza konečných 2D obrazců. Díky podobné struktuře dat získaných z experimentů zaměřených na astrometrii ...
 • Vírové křivky v systémech s bodovými interakcemi 

  Author: Filip Breuer; Supervisor: Exner Pavel; Opponent: Šeba Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-27)
  V této bakalářské práci jsou zkoumány vírové křivky v periodických systémech bodových interakcí stejné síly. V první části práce je shrnuta teorii potřebná pro dané téma. Dále byl vytvořen kód v programu Wolfram Mathematica ...
 • Asymptotické metody a jejich užití při řešení diferenciálních rovnic 

  Author: Vojtěch Kužel; Supervisor: Klika Václav; Opponent: Vybíral Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-27)
  Bakalářská práce se věnuje asymptotickým metodám a jejich použití při řešení diferenciálních rovnic. Práce je rozdělena na dvě kapitoly. První kapitola obsahuje teoretický úvod do asymptotických řad a dále pokračuje popisem ...
 • Zobecněný princip neurčitosti a jeho aplikace v kosmologii 

  Author: Jan Masák; Supervisor: Jizba Petr; Opponent: Mignemi Salvatore
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-27)
  Zobecněné relace neurčitosti jsou zobecněním standardních Heisenbergových relací z kvantové mechaniky. Snaží se zachycovat některé aspekty kvantové gravitace, jako je například existence minimální délky. Protože jsou relace ...
 • Spinory v klasické fyzice 

  Author: Vojtěch Vanc; Supervisor: Zatloukal Václav; Opponent: Hlavatý Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-27)
  Spinory jsou používané v kvantové mechanice jako komplexní vektory, které se při transformacích chovají jako "odmocniny" z vektoru. V práci představíme Cliffordovu geometrickou algebru, která dokáže zacházet s těmito objekty ...
 • Řešitelné modely popsané jednodimenzionální Diracovou rovnicí a jejich aplikace ve fyzice grafénu 

  Author: Petr Červenka; Supervisor: Jakubský Vít; Opponent: Hlavatý Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-26)
  V této práci prozkoumáme různé typy řešitelných modelů pro jednodimenzionální Schrödingerovu a Diracovu rovnici s demonstrací na konkrétních příkladech. Hojně k tomu budeme používat Darbouxovu transformaci. Pomocí tight-binding ...

View more