Now showing items 125-144 of 438

  • Jaderná hmota v extremních podmínkách 

   Author: Michaela Svěráková; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Bendová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
   Kvark-gluonové plazma (QGP) je extrémním stavem hmoty, který může vznikat při velkých hustotách a teplotách v ultra-relativistických srážkách těžkých jader. Zkoumání jeho vlastností a vývoje umožňuje získávat informace o ...
  • Jádro-jaderné srážky 

   Author: Šramková Kamila; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Adamová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Jádro-jaderné srážky 

   Author: Ondřej Lomický; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Křelina Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-04)
   Jádro-jaderné srážky vedou k zformování nového skupenství hmoty – kvark-gluonového plazmatu. Fázový přechod z hadronové fáze do kvark-gluonového plazmatu je cílem současného intenzivního zkoumání. Jedno z míst, kde se vědci ...
  • Jádro-jaderné srážky na Velkém hadronovém urychlovači 

   Author: Anna Mouková; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Myška Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   V jádro-jaderných srážkách vzniká za přítomnosti vysokých teplot a hustot stav hmoty označovaný jako kvark-gluonové plazma (QGP). V tomto stavu již nejsou kvarky a gluony vázány v hadronech. QGP je zkoumána na experimentu ...
  • Jednorozměrné relativistické bodové interakce - aproximace regulárními potenciály, použití v modelech diracovských materiálů 

   Author: Václav Růžek; Supervisor: Tušek Matěj; Opponent: Lotoreichik Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Práce se zabývá relativistickými bodovými interakcemi v jedné dimenzi a jejich aproximací regulárními potenciály. V závislosti na charakteru hraniční podmínky rozlišíme dva typy bodové interakce. V existující literatuře ...
  • Jety s vysokou příčnou hybností v Run II experimentu ATLAS 

   Author: Lochman Jan; Supervisor: Hubáček Zdeněk; Opponent: Kupčo Alexander
   Diplomová práce se zabývá měřením dvojitého diferenciálního inkluzivního účinného průřezu jetů v příčné hybnosti a rapiditě v proton-protonových srážkách při těžišťové energii 13 TeV na detektoru ATLAS. Práce používá data ...
  • Kalibrace infračervené kamery tokamaku COMPASS 

   Author: Uličný Ján; Supervisor: Horáček Jan; Opponent: Seidl Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Kalibrace polychromátorů a jejich používání pro diagnostiku Thomsonova rozptylu 

   Author: Tripský Matěj; Supervisor: Bílková Petra; Opponent: Stöckel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kalibrace proudového režimu systému měření hustoty neutronového toku 

   Author: Preclík Zdeněk; Supervisor: Kropík Martin; Opponent: Juříček Vlastimil
   V této práci je zpracována problematika kalibrace systému určeného k měření hustoty toku neutronů v proudové oblasti. Teoretická část se zabývá systémem ochran a regulace školního reaktoru VR-1, načež je pozornost soustředěna ...
  • Kategorie Courantových algebroidů 

   Author: Michael Píro; Supervisor: Vysoký Jan; Opponent: Jurčo Branislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá Courantovými algebroidy a jejich morfizmy. Cílem bylo prozkoumat podmínky, které musí tyto morfizmy splňovat, aby mohly spolu s algebroidy tvořit kategorii. V první části jsou zavedeny ...
  • Klasické a kvantové logické operace nad superpozicemi OAM 

   Author: Matyáš Staněk; Supervisor: Potoček Václav; Opponent: Barnett Stephen Mark
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Světlo má mnoho stupňů volnosti a jedním z nich je orbitální moment hybnosti (OAM). Svazky nesoucí OAM se běžně popisují v ortonormální bázi Laguerre-Gaussových módů, ve které celé číslo l charakterizuje velikost OAM daného ...
  • Klasifikace realizací Lieových algeber nízké dimenze 

   Author: Gromada Daniel; Supervisor: Pošta Severin; Opponent: Novotný Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-01)
   Diplomová práce se zabývá metodami klasifikace realizací Lieových algeber pomocí vektorových polí. Práce nejprve shrnuje základy Lieovy teorie, poté popisuje vztah mezi klasifikací podalgeber a tranzitivních lokálních ...
  • Koherentní efekty v rozptylu světla na souborech několika atomů 

   Author: Daniel Babjak; Supervisor: Slodička Lukáš; Opponent: Opatrný Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   V tejto práci sa zaoberáme možnosťami zefektívnenia a kontroly fluorescencie emitovanej z jednotlivých atómov a malých atomárnych súborov s využitím priestorovej smerovosti svetla rozptýleného na kontrolovateľných priestorových ...
  • Koherentní fotoprodukce ró v kyslík-kyslíkových srážkách 

   Author: Jakub Juračka; Supervisor: Contreras Jesus Guillermo; Opponent: Adam Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
   Koherentní fotoprodukce vektorových mezonů nastávající v ultra-periferních srážkách (UPCs) je často studovaným procesem, jelikož umožňuje zkoumat vnitřní strukturu jader - konkrétně jejich gluonové distribuce. Toto může ...
  • Koherentní J/ψ fotoprodukce v Pb-Pb srážkách s emisí dopředných neutronů z LHC Run 2 dat 

   Author: Vendulka Fílová; Supervisor: Contreras Jesus Guillermo; Opponent: Dolejší Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   V ultra-periferních srážkách jader olova můžeme pozorovat fotoprodukci mezonu J/Psi . Účinný průřez takového procesu je citlivý na gluonové distribuční funkce, tím se nám nabízí skvělá možnost, jak studovat chování gluonů ...
  • Kohraniční Lieovské bialgebry 

   Author: Brus Adam; Supervisor: Hlavatý Ladislav; Opponent: Vysoký Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-05)
  • Kohraniční Lieovské superbialgebry a jejich r-matice 

   Author: Petrásek Filip; Supervisor: Hlavatý Ladislav; Opponent: Štěpán Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-05)
  • Kolektivní chování jaderné hmoty na urychlovači FAIR 

   Author: Ondřej Hofman; Supervisor: Chaloupka Petr; Opponent: Křížková Gajdošová Katarína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-25)
   Studium kolektivního chování jaderné hmoty je jedno ze zásadních studií částicové fyziky. Může poskytnout informace nejen o evoluci horké a husté hmoty, která vzniká při vysokoenergetických srážkách, ale i o produkci částic ...
  • Kolektivní měření a porucha systému 

   Author: Elisabeth Andriantsarazo; Supervisor: Potoček Václav; Opponent: Croke Sarah
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-29)
   V této práci bude prozkoumán vztah mezi množstvím poruchy kvantového systému a ziskem informace. Na začátku bude představena základní teorie kvantového měření a teorie informace, která byla vyvinuta Shannonem. Vlastní práce ...
  • Konstrukce a zprovoznění detektoru FDD 

   Author: Vojtěch Zabloudil; Supervisor: Contreras Jesus Guillermo; Opponent: Chaloupka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Detektor ALICE prochází zásadními vylepšeními pro následující běhy 3 a 4 (Run 3 a Run 4) během druhé dlouhé odstávky (Long Shutdown 2). Tato práce představuje nově přidaný Dopředný Difrakční Detektor (FDD) pokrývající ...