Novinky

Department of Software Engineering

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Numerické řešení úlohy přibližně-optimálního řízení 

  Autor: Pacák Lubor; Vedoucí práce: Veverka Petr; Oponent práce: Kukal Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-18)
  Teorie optimálního řízení je velmi studovaná partie matematiky, která nachází aplikace v různých oblastech reálného života. Na začátku definujeme úlohu optimálního řízení a s ní související pojmy. Dále představíme několik ...
 • Elektrostatické vypařování hvězd 

  Autor: Zachrla Jan; Vedoucí práce: Chadzitaskos Goce; Oponent práce: Lavička Hynek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-18)
  Tato bakalářská práce se zabývá počítáním hustoty elektronů a protonů v atmosféře hvězdy podobné Slunci. Při tomto počítání je využita teorie exponenciální atmosféry, Boltzmannův zákon a Gaussův zákon elektrostatiky. Kromě ...
 • Využití jádrových funkcí při klasifikaci 

  Autor: Komžík Josef; Vedoucí práce: Horaisová Kateřina; Oponent práce: Kukal Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-18)
  Tato práce se zabývá klasifikací dat s využitím jádrových funkcí. Ke klasifikaci budou použity tři základní typy jádrových funkcí, tedy lineární, polynomiální a RBF. Jedním z úkolů bylo porovnat volně dostupné toolboxy, v ...
 • Rezervační systém pro cestovní kancelář 

  Autor: Dzuba Jiří; Vedoucí práce: Majerová Dana; Oponent práce: Horais Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-18)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou, návrhem a implementací webového rezervačního systému pro cestovní kancelář. Rovněž také implementací a návrhem databáze pro tento systém. Na základě stávajících řešení je ...
 • Implementace webového tréninkového deníku 

  Autor: Prchal Roman; Vedoucí práce: Kubera Petr; Oponent práce: Moc Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-18)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou webových tréninkových deníků. Na základě analýzy této problematiky přináší vlastní řešení online tréninkového deníku. Webová aplikace je určena pro vytrvalostní sportovce. Jsou ...
 • Využití dimenzí k analýze dat v Rn 

  Autor: Dlask Martin; Vedoucí práce: Kukal Jaromír; Oponent práce: Beneš Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-18)
  Tato práce se zabývá metodami odhadu fraktální dimenze při využití teoretických vlastností fraktálních množin. Je zde navrženo několik způsobů, za pomoci kterých je možné diskretizovat fraktální strukturu a následně odhadovat ...
 • Synchronizace souborů mezi počitači a mobilními telefony 

  Autor: Holý Martin; Vedoucí práce: Čulík Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Analýza komplexních sítí 

  Autor: Rüklová Zuzana; Vedoucí práce: Virius Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Robustnost lineárních modelů pro odhadování v malých oblastech 

  Autor: Wurzelová Hana; Vedoucí práce: Hobza Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Knihovna pro analýzu EEG 

  Autor: Malý Jan; Vedoucí práce: Kukal Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Objektově orientovaný přístup k realizaci operátorů fuzzy logiky 

  Autor: Holík Petr; Vedoucí práce: Kukal Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Vývoj aplikace pro zpracování dat z MRI 

  Autor: Kafka Jiří; Vedoucí práce: Oberhuber Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Parametrický odhad modelu GARCH v Matlabu 

  Autor: Magauina Amal; Vedoucí práce: Tran Quang Van
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Získávání ontologií z textu 

  Autor: Hubínek Tomáš; Vedoucí práce: Macek Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Dynamické rozhodování v řízení energetických dodávek 

  Autor: Šubrt Ondřej; Vedoucí práce: Macek Karel; Oponent práce: Babuška Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Knihovna funkcí pro podporu vícekriteriálního rozhodování 

  Autor: Krbcová Zuzana; Vedoucí práce: Kukal Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Odhady entropie při zpracování biomedicínských obrazů 

  Autor: Blatský David; Vedoucí práce: Kukal Jaromír; Oponent práce: Klimt Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Softwarové řešení turistického webového portálu 

  Autor: Štika Oldřich; Vedoucí práce: Liška Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Lineární klasifikátory 

  Autor: Šimánek Karel; Vedoucí práce: Kukal Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Konfigurační systém Freeconf a jeho nasazení 

  Autor: Fous Martin; Vedoucí práce: Oberhuber Tomáš; Oponent práce: Klement Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)

Zobrazit další