Collections in this community

Recent Submissions

 • Vývoj her pro mobilní telefony 

  Author: Pavel Urx; Supervisor: Moc Michal; Opponent: Fišer Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Tato práce se věnuje teorii a praxi herního vývoje. Jejím cílem je v první části seřadit a popsat jednotlivé fáze samotného vývoje i s ohledem na marketingovou a komercializační stránku. Práce provází vývojem od počátečních ...
 • Rozhraní Common client core pro Python 

  Author: Filip Vítek; Supervisor: Květoň Antonín; Opponent: Jarý Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření rozhraní, které umožní ovládat dialogovou knihovnu Common client core pro systém sběru dat na experimentu COMPASS v CERNu ze skriptu psaném v programovacím jazyce Python. V první ...
 • Webová aplikace pro správu hodin 

  Author: Michal Caha; Supervisor: Majerová Dana; Opponent: Horaisová Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat webovou aplikaci pro tvorbu rozvrhu pro školu, která umožní uživateli sestavit rozvrh a zobrazit rozvrh na webové stránce. Text bakalářské práce obsahuje nejprve ...
 • Tvorba aplikace pro správu registrací a výsledků na závodech 

  Author: Vojtěch Zahradník; Supervisor: Kubera Petr; Opponent: Thiele Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit univerzální aplikaci pro správu primárně cyklistických a běžeckých závodů. Nejdříve jsem provedl rešerši o aktuálním stavu aplikací na trhu, pro danou problematiku a také zjistil ...
 • Elektronická úřední deska pro magistrát města Děčín 

  Author: Vít Barták; Supervisor: Moc Michal; Opponent: Nový Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
  Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace softwarové úřední desky pro Magistrát města Děčín. Výsledkem je prototyp webové aplikace, která slouží jako softwarová část v elektronické úřední desce. Cílová platforma ...
 • Automatizace předzpracování dat ve strojovém učení 

  Author: Anna Gruberová; Supervisor: Mácha Václav; Opponent: Škvára Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat nástroj, který ulehčí stahování a předzpracování datových sad pro strojové učení. Nástrojů pro usnadnění práce s daty existuje velká řada, nicméně tyto nástroje sice ...
 • Optimalizace trasy linkových spojů pomocí úlohy obchodního cestujícího 

  Author: Antonín Čech; Supervisor: Borovička Adam; Opponent: Čížek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Cílem práce je optimalizovat délky tras veřejné hromadné dopravy v městě Příbram. Řešení je odvozeno z úlohy obchodního cestujícího a je hledáno MATLAB skriptem s implementovaným Dijkstrovým algoritmem. V úvodu práce je ...
 • Využití difúzních procesů se skokem pro oceňování opcí 

  Author: Ondřej Pánek; Supervisor: Tran Quang Van; Opponent: Kukal Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
  Tato práce se zabývá popisem a implementací náhodných procesů pro aplikaci při oceňování opčních kontraktů. V teoretické části jsou nejdříve definovány pojmy z oborů finančních trhů, pravděpodobnosti, matematické statistiky ...
 • Grafický simulátor Ozobot Evo 

  Author: Martin Švamberg; Supervisor: Nový Josef; Opponent: Moc Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-22)
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením aplikace pro simulaci chování nástroje Ozobot evo, používaného jako nástroj k výuce základů programování a rozvíjení logického myšlení. K vytvoření této desktopové aplikace byl ...
 • Optimalizace rozložení modelů pro 3D tisk 

  Author: Tomáš Řada; Supervisor: Nový Josef; Opponent: Kubera Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci rozložení 3D objektů do tiskové plochy. Na základě rešerše skládání objektů a analýzy programu Slic3r Prusa Edition jsou navrženy možné oblasti optimalizace. Je zde popsána ...
 • Klasifikace EKG signálů pomocí support vector machines v Pythonu 

  Author: Karel Lachman; Supervisor: Kubera Petr; Opponent: Fišer Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním EKG signálů pomocí metody Support vector machines. Práce popisuje problematiku EKG signálu, metodu Support vector machines a nástroje pro práci s programovacím jazykem Python. Zaměřuje ...
 • Webová aplikace pro rezervaci bowlingových drah 

  Author: Petr Bláha; Supervisor: Majerová Dana; Opponent: Horaisová Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
  Cílem této práce je vytvoření plně funkčního rezervačního systému, který zobrazí uživateli kalendář obsahující termíny rezervací nabízených bowlingových drah. Před samotnou implementací byla provedena rešerše již dostupných ...
 • Software pro vizualizaci palubních dat vozidla 

  Author: Jan Procházka; Supervisor: Kosejk Vladislav; Opponent: Červený Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu monitorovacích a zobrazovacích technologií použitých ve vozidlech vyráběných začátkem osmdesátých let minulého století. Detailně se zaměřuje na třetí generaci Pontiacu Firebird ...
 • Numerické řešení úlohy přibližně-optimálního řízení 

  Author: Pacák Lubor; Supervisor: Veverka Petr; Opponent: Kukal Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-18)
  Teorie optimálního řízení je velmi studovaná partie matematiky, která nachází aplikace v různých oblastech reálného života. Na začátku definujeme úlohu optimálního řízení a s ní související pojmy. Dále představíme několik ...
 • Využití dimenzí k analýze dat v Rn 

  Author: Dlask Martin; Supervisor: Kukal Jaromír; Opponent: Beneš Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-18)
  Tato práce se zabývá metodami odhadu fraktální dimenze při využití teoretických vlastností fraktálních množin. Je zde navrženo několik způsobů, za pomoci kterých je možné diskretizovat fraktální strukturu a následně odhadovat ...
 • Elektrostatické vypařování hvězd 

  Author: Zachrla Jan; Supervisor: Chadzitaskos Goce; Opponent: Lavička Hynek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-18)
  Tato bakalářská práce se zabývá počítáním hustoty elektronů a protonů v atmosféře hvězdy podobné Slunci. Při tomto počítání je využita teorie exponenciální atmosféry, Boltzmannův zákon a Gaussův zákon elektrostatiky. Kromě ...
 • Využití jádrových funkcí při klasifikaci 

  Author: Komžík Josef; Supervisor: Horaisová Kateřina; Opponent: Kukal Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-18)
  Tato práce se zabývá klasifikací dat s využitím jádrových funkcí. Ke klasifikaci budou použity tři základní typy jádrových funkcí, tedy lineární, polynomiální a RBF. Jedním z úkolů bylo porovnat volně dostupné toolboxy, v ...
 • Rezervační systém pro cestovní kancelář 

  Author: Dzuba Jiří; Supervisor: Majerová Dana; Opponent: Horais Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-18)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou, návrhem a implementací webového rezervačního systému pro cestovní kancelář. Rovněž také implementací a návrhem databáze pro tento systém. Na základě stávajících řešení je ...
 • Implementace webového tréninkového deníku 

  Author: Prchal Roman; Supervisor: Kubera Petr; Opponent: Moc Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-18)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou webových tréninkových deníků. Na základě analýzy této problematiky přináší vlastní řešení online tréninkového deníku. Webová aplikace je určena pro vytrvalostní sportovce. Jsou ...
 • Konfigurační systém Freeconf a jeho nasazení 

  Author: Fous Martin; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Klement Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)

View more