News

Department of Software Engineering

Collections in this community

Recent Submissions

 • Numerické řešení úlohy přibližně-optimálního řízení 

  Author: Pacák Lubor; Supervisor: Veverka Petr; Opponent: Kukal Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-18)
  Teorie optimálního řízení je velmi studovaná partie matematiky, která nachází aplikace v různých oblastech reálného života. Na začátku definujeme úlohu optimálního řízení a s ní související pojmy. Dále představíme několik ...
 • Elektrostatické vypařování hvězd 

  Author: Zachrla Jan; Supervisor: Chadzitaskos Goce; Opponent: Lavička Hynek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-18)
  Tato bakalářská práce se zabývá počítáním hustoty elektronů a protonů v atmosféře hvězdy podobné Slunci. Při tomto počítání je využita teorie exponenciální atmosféry, Boltzmannův zákon a Gaussův zákon elektrostatiky. Kromě ...
 • Využití jádrových funkcí při klasifikaci 

  Author: Komžík Josef; Supervisor: Horaisová Kateřina; Opponent: Kukal Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-18)
  Tato práce se zabývá klasifikací dat s využitím jádrových funkcí. Ke klasifikaci budou použity tři základní typy jádrových funkcí, tedy lineární, polynomiální a RBF. Jedním z úkolů bylo porovnat volně dostupné toolboxy, v ...
 • Rezervační systém pro cestovní kancelář 

  Author: Dzuba Jiří; Supervisor: Majerová Dana; Opponent: Horais Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-18)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou, návrhem a implementací webového rezervačního systému pro cestovní kancelář. Rovněž také implementací a návrhem databáze pro tento systém. Na základě stávajících řešení je ...
 • Implementace webového tréninkového deníku 

  Author: Prchal Roman; Supervisor: Kubera Petr; Opponent: Moc Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-18)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou webových tréninkových deníků. Na základě analýzy této problematiky přináší vlastní řešení online tréninkového deníku. Webová aplikace je určena pro vytrvalostní sportovce. Jsou ...
 • Využití dimenzí k analýze dat v Rn 

  Author: Dlask Martin; Supervisor: Kukal Jaromír; Opponent: Beneš Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-18)
  Tato práce se zabývá metodami odhadu fraktální dimenze při využití teoretických vlastností fraktálních množin. Je zde navrženo několik způsobů, za pomoci kterých je možné diskretizovat fraktální strukturu a následně odhadovat ...
 • Synchronizace souborů mezi počitači a mobilními telefony 

  Author: Holý Martin; Supervisor: Čulík Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Analýza komplexních sítí 

  Author: Rüklová Zuzana; Supervisor: Virius Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Robustnost lineárních modelů pro odhadování v malých oblastech 

  Author: Wurzelová Hana; Supervisor: Hobza Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Knihovna pro analýzu EEG 

  Author: Malý Jan; Supervisor: Kukal Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Objektově orientovaný přístup k realizaci operátorů fuzzy logiky 

  Author: Holík Petr; Supervisor: Kukal Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Vývoj aplikace pro zpracování dat z MRI 

  Author: Kafka Jiří; Supervisor: Oberhuber Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Parametrický odhad modelu GARCH v Matlabu 

  Author: Magauina Amal; Supervisor: Tran Quang Van
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Získávání ontologií z textu 

  Author: Hubínek Tomáš; Supervisor: Macek Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Dynamické rozhodování v řízení energetických dodávek 

  Author: Šubrt Ondřej; Supervisor: Macek Karel; Opponent: Babuška Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Knihovna funkcí pro podporu vícekriteriálního rozhodování 

  Author: Krbcová Zuzana; Supervisor: Kukal Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Odhady entropie při zpracování biomedicínských obrazů 

  Author: Blatský David; Supervisor: Kukal Jaromír; Opponent: Klimt Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Softwarové řešení turistického webového portálu 

  Author: Štika Oldřich; Supervisor: Liška Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Lineární klasifikátory 

  Author: Šimánek Karel; Supervisor: Kukal Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Konfigurační systém Freeconf a jeho nasazení 

  Author: Fous Martin; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Klement Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)

View more