Novinky

Department of Software Engineering in Economy

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Metodika výuky programování pro děti 

  Autor: Vorlová Vendulka; Vedoucí práce: Moc Michal; Oponent práce: Virius Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
  Tento text je určen všem zájemcům z řad široké veřejnosti, především však jako vzdělávací materiál pro učitele informatiky na 2. stupni základních škol a na středních školách. Práce zahrnuje popis programovacího jazyka ...
 • Desktopová aplikace pro ruční tvorbu rozvrhu hodin 

  Autor: Vrána Michal; Vedoucí práce: Moc Michal; Oponent práce: Nový Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby rozvrhu hodin pro detašované pracoviště FJFI ČVUT v Praze. Na základě analýzy této problematiky navrhuje a implementuje aplikaci s grafickým uživatelským rozhraním. ...
 • Bezztrátové kompresní algoritmy - komprese fyzikálních dat z experimentu COMPASS v CERN 

  Autor: Lehoczký Jan; Vedoucí práce: Nový Josef; Oponent práce: Kubera Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
  Tato práce je zaměřena na bezztrátovou kompresi pro binární soubory. Nejprve jsou vysvětleny typy kompresních algoritmů, poté jejich princip fungování a nakonec využití. V rámci práce je vypracován program, který slouží k ...
 • Kniha jízd z GPS dat 

  Autor: Hájková Martina; Vedoucí práce: Moc Michal; Oponent práce: Nový Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vedení knihy jízd. Na základe analýzy stávajících řešení přináší vlastní webovou a uživatelsky přívětivou knihu jízd. Aplikace slouží pro správu vozu, zaměstnanců a jednotlivých ...
 • Algoritmy vyhledávání cesty a optimalizace nákupního seznamu 

  Autor: Novotný Lukáš; Vedoucí práce: Nový Josef; Oponent práce: Moc Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-04)
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem, implementací a testováním algoritmu pro nalezení nejkratších cest mezi dvěma a mezi několika body. Tyto algoritmy se dále používají při implementaci aplikace pro optimalizaci cesty ...
 • Aplikace pro správu jízdních řádů autobusů 

  Autor: Zatloukal Lukáš; Vedoucí práce: Majerová Dana; Oponent práce: Kubera Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-04)
  Cílem této bakalářské práce je představení Single Page aplikací, historických důvodů, které vedly ke vzniku tohoto typu aplikací a nejpoužívanějších architektur. Práce dále obsahuje srovnání nejpoužívanějších technologií ...
 • Koordinace nákladních aut v autodopravě 

  Autor: Nikolić Štěpán; Vedoucí práce: Nový Josef; Oponent práce: Kubera Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-04)
  Cílem této bakalářské práce je seznámení s problematikou koordinace nákladní dopravy, analýza problému a specifik, popsání obsahu práce dispečera, konkrétní příklady práce a postřehy z vlastních zkušeností z praxe. V ...
 • Redakční systém pro mateřské školy 

  Autor: Andrejkovič Tomáš; Vedoucí práce: Majerová Dana; Oponent práce: Kubera Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-31)
  Bakalářská práce se zabývá webovou aplikací - redakčním systémem pro mateřské školy. Redakční systém je použitelný pro jednu nebo více školek. Každá školka má své třídy a každá třída své žáky. Redakční systém umožňuje ...
 • Rezervační systém pro sportovní centrum 

  Autor: Kliment Jan; Vedoucí práce: Majerová Dana; Oponent práce: Kubera Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou modulu rezervačního systému pro sportovní střediska do již existující webové aplikace. Práce je členěna do třech kapitol. První analyzuje existující řešení a podrobně popisuje některé ...
 • Systém pro prodej koncovému zákazníkovi 

  Autor: Průcha Radek; Vedoucí práce: Moc Michal; Oponent práce: Nový Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
  Práce pojednává o užití databázového modelu EAV v pokladním systému. Popsána je struktura a historie modelu, včetně porovnání s relačním modelem. Následuje popis pokladních systém?, jejich užití a průzkum komerčních ...
 • Uživatelská příručka pro internetový obchod Magento 

  Autor: Volavková Lucie; Vedoucí práce: Moc Michal; Oponent práce: Nový Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na open source systém pro správu obsahu internetových obchodů Magento. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část tvoří podrobná uživatelská příručka, která popisuje funkcionalitu ...
 • Odhad bayesovského vektorového autoregresního modelu 

  Autor: Fučík Vojtěch; Vedoucí práce: Tran Quang Van; Oponent práce: Kukal Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-06)
  Tato práce se zabývá metodami odhadu vektorového autoregresního modelu. Je zde použita varianta klasického odhadu i varianta využívající bayesovský přístup. Při bayesovském přístupu je využito apriorní hustoty Minnesota. ...
 • Zobecněná celá čísla a Rauzyho fraktály 

  Autor: Kochmanová Michaela; Vedoucí práce: Dombek Daniel; Oponent práce: Ambrož Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-07)
  Tato práce se věnuje studiu reprezentací čísel v obecné reálné bázi, takzvaným beta- a (-beta)-rozvojům. Po uvedení základních pojmů uvádíme tam, kde je to možné, sjednocující definice a výsledky pro kladnou i zápornou ...
 • Simulace procesů ve strategických hrách 

  Autor: Franěk Martin; Vedoucí práce: Liška Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
 • Využití 3D obrazových filtrů k diagnostice Alzheimerovy choroby 

  Autor: Jandová Martina; Vedoucí práce: Kukal Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
 • Model a implementace frontové hry pro iPhone a Android OS 

  Autor: Plajner Martin; Vedoucí práce: Liška Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
 • Nástroj pro úpravu a zjednodušování symbolických výrazů 

  Autor: Habr Filip; Vedoucí práce: Virius Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
 • Biomedicinské využití frekvenční analýzy 3D obrazu v dodekaedrické topologii 

  Autor: Kajínek Ondřej; Vedoucí práce: Kukal Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
 • Manažerský nástroj pro malé týmy na podporu metody SCRUM 

  Autor: Jakubec Karel; Vedoucí práce: Merunka Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
 • Implementace preprocesoru dotazovacího jazyka LINQ pro jazyk C++ 

  Autor: Judas Jakub; Vedoucí práce: Virius Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)

Zobrazit další