Novinky

Department of Software Engineering in Economy

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Redakční systém pro mateřské školy 

  Autor: Andrejkovič Tomáš; Vedoucí práce: Majerová Dana; Oponent práce: Kubera Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-31)
  Bakalářská práce se zabývá webovou aplikací - redakčním systémem pro mateřské školy. Redakční systém je použitelný pro jednu nebo více školek. Každá školka má své třídy a každá třída své žáky. Redakční systém umožňuje ...
 • Rezervační systém pro sportovní centrum 

  Autor: Kliment Jan; Vedoucí práce: Majerová Dana; Oponent práce: Kubera Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou modulu rezervačního systému pro sportovní střediska do již existující webové aplikace. Práce je členěna do třech kapitol. První analyzuje existující řešení a podrobně popisuje některé ...
 • Systém pro prodej koncovému zákazníkovi 

  Autor: Průcha Radek; Vedoucí práce: Moc Michal; Oponent práce: Nový Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
  Práce pojednává o užití databázového modelu EAV v pokladním systému. Popsána je struktura a historie modelu, včetně porovnání s relačním modelem. Následuje popis pokladních systém?, jejich užití a průzkum komerčních ...
 • Uživatelská příručka pro internetový obchod Magento 

  Autor: Volavková Lucie; Vedoucí práce: Moc Michal; Oponent práce: Nový Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na open source systém pro správu obsahu internetových obchodů Magento. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část tvoří podrobná uživatelská příručka, která popisuje funkcionalitu ...
 • Odhad bayesovského vektorového autoregresního modelu 

  Autor: Fučík Vojtěch; Vedoucí práce: Tran Quang Van; Oponent práce: Kukal Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-06)
  Tato práce se zabývá metodami odhadu vektorového autoregresního modelu. Je zde použita varianta klasického odhadu i varianta využívající bayesovský přístup. Při bayesovském přístupu je využito apriorní hustoty Minnesota. ...
 • Zobecněná celá čísla a Rauzyho fraktály 

  Autor: Kochmanová Michaela; Vedoucí práce: Dombek Daniel; Oponent práce: Ambrož Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-07)
  Tato práce se věnuje studiu reprezentací čísel v obecné reálné bázi, takzvaným beta- a (-beta)-rozvojům. Po uvedení základních pojmů uvádíme tam, kde je to možné, sjednocující definice a výsledky pro kladnou i zápornou ...
 • Simulace procesů ve strategických hrách 

  Autor: Franěk Martin; Vedoucí práce: Liška Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
 • Využití 3D obrazových filtrů k diagnostice Alzheimerovy choroby 

  Autor: Jandová Martina; Vedoucí práce: Kukal Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
 • Model a implementace frontové hry pro iPhone a Android OS 

  Autor: Plajner Martin; Vedoucí práce: Liška Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
 • Nástroj pro úpravu a zjednodušování symbolických výrazů 

  Autor: Habr Filip; Vedoucí práce: Virius Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
 • Biomedicinské využití frekvenční analýzy 3D obrazu v dodekaedrické topologii 

  Autor: Kajínek Ondřej; Vedoucí práce: Kukal Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
 • Manažerský nástroj pro malé týmy na podporu metody SCRUM 

  Autor: Jakubec Karel; Vedoucí práce: Merunka Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
 • Implementace preprocesoru dotazovacího jazyka LINQ pro jazyk C++ 

  Autor: Judas Jakub; Vedoucí práce: Virius Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
 • Heuristický přístup ke kvadratickému přiřazovacímu problému 

  Autor: Neruda Jiří; Vedoucí práce: Kukal Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
 • Celočíselná diverzifikace portfolia s využitím Hurstova exponentu 

  Autor: Merta Ivan; Vedoucí práce: Kukal Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
 • Využití 3D fBm k diagnostice Alzheimerovy choroby 

  Autor: Jungerová Lucie; Vedoucí práce: Kukal Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
 • Software a hardware parabolického rotačního dalekohledu 

  Autor: Kosejk Vladislav; Vedoucí práce: Chadzitaskos Goce
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
 • Celočíselná samoorganizace jako optimalizační problém 

  Autor: Marek Filip; Vedoucí práce: Kukal Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
 • Vektorové autoregresní modely 

  Autor: Knejflová Zuzana; Vedoucí práce: Sekničková Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
 • Termodynamický dopravní plyn se zesíleným mocninným potenciálem a jeho aplikace 

  Autor: Pasteliak Oleg; Vedoucí práce: Krbálek Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-08)

Zobrazit další