Collections in this community

Recent Submissions

 • Webová aplikace pro správu veřejné knihovny s pobočkami 

  Author: Hylský Tomáš; Supervisor: Majerová Dana; Opponent: Nový Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou knihovních systému. Cílem práce je seznámit čtenáře s touto problematikou a navrhnout řešení, které bude dostačující pro použití v praxi. Praktickým výstupem této práce je ...
 • Algoritmus optimalizace hejnem částic: vývoj a jeho aplikace 

  Author: Pánek Ondřej; Supervisor: Tran Quang Van; Opponent: Kukal Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Tato práce se zabývá přírodou inspirovaným stochastickým algoritmem Optimalizace hejnem částic, který hledá optimální řešení daného problému v globálním měřítku. Je zde popsáno několik jeho modifikací, které díky své ...
 • Vývoj mobilní aplikace pro evidenci docházky sportovních klubů 

  Author: Suchý Tomáš; Supervisor: Moc Michal; Opponent: Nový Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Cílem bakalářské práce bylo vyvinout progresivní webovou aplikaci pro správu docházky sportovních klub·. V teoretické části se zaměřuje na vysvětlení termínu PWA a porovnává tuto technologii s nativními aplikacemi. Praktická ...
 • Predikce časových řad pomocí neuronových sítí 

  Author: Batistová Daniela; Supervisor: Majerová Dana; Opponent: Kubera Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Tato bakalářská práce se zabývá predikcí časových řad pomocí neuronových sítí. Cílem je předpovědět „budoucí“ hodnoty teploty v Děčíne a porovnat je se skutečnými naměřenými hodnotami. Pro tuto úlohu jsem použila interaktivní ...
 • Aplikace pro správu jízdních řádů autobusů 

  Author: Zatloukal Lukáš; Supervisor: Majerová Dana; Opponent: Kubera Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-04)
  Cílem této bakalářské práce je představení Single Page aplikací, historických důvodů, které vedly ke vzniku tohoto typu aplikací a nejpoužívanějších architektur. Práce dále obsahuje srovnání nejpoužívanějších technologií ...
 • Metodika výuky programování pro děti 

  Author: Vorlová Vendulka; Supervisor: Moc Michal; Opponent: Virius Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
  Tento text je určen všem zájemcům z řad široké veřejnosti, především však jako vzdělávací materiál pro učitele informatiky na 2. stupni základních škol a na středních školách. Práce zahrnuje popis programovacího jazyka ...
 • Koordinace nákladních aut v autodopravě 

  Author: Nikolić Štěpán; Supervisor: Nový Josef; Opponent: Kubera Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-04)
  Cílem této bakalářské práce je seznámení s problematikou koordinace nákladní dopravy, analýza problému a specifik, popsání obsahu práce dispečera, konkrétní příklady práce a postřehy z vlastních zkušeností z praxe. V ...
 • Desktopová aplikace pro ruční tvorbu rozvrhu hodin 

  Author: Vrána Michal; Supervisor: Moc Michal; Opponent: Nový Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby rozvrhu hodin pro detašované pracoviště FJFI ČVUT v Praze. Na základě analýzy této problematiky navrhuje a implementuje aplikaci s grafickým uživatelským rozhraním. ...
 • Kniha jízd z GPS dat 

  Author: Hájková Martina; Supervisor: Moc Michal; Opponent: Nový Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vedení knihy jízd. Na základe analýzy stávajících řešení přináší vlastní webovou a uživatelsky přívětivou knihu jízd. Aplikace slouží pro správu vozu, zaměstnanců a jednotlivých ...
 • Algoritmy vyhledávání cesty a optimalizace nákupního seznamu 

  Author: Novotný Lukáš; Supervisor: Nový Josef; Opponent: Moc Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-04)
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem, implementací a testováním algoritmu pro nalezení nejkratších cest mezi dvěma a mezi několika body. Tyto algoritmy se dále používají při implementaci aplikace pro optimalizaci cesty ...
 • Bezztrátové kompresní algoritmy - komprese fyzikálních dat z experimentu COMPASS v CERN 

  Author: Lehoczký Jan; Supervisor: Nový Josef; Opponent: Kubera Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
  Tato práce je zaměřena na bezztrátovou kompresi pro binární soubory. Nejprve jsou vysvětleny typy kompresních algoritmů, poté jejich princip fungování a nakonec využití. V rámci práce je vypracován program, který slouží k ...
 • Redakční systém pro mateřské školy 

  Author: Andrejkovič Tomáš; Supervisor: Majerová Dana; Opponent: Kubera Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-31)
  Bakalářská práce se zabývá webovou aplikací - redakčním systémem pro mateřské školy. Redakční systém je použitelný pro jednu nebo více školek. Každá školka má své třídy a každá třída své žáky. Redakční systém umožňuje ...
 • Rezervační systém pro sportovní centrum 

  Author: Kliment Jan; Supervisor: Majerová Dana; Opponent: Kubera Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou modulu rezervačního systému pro sportovní střediska do již existující webové aplikace. Práce je členěna do třech kapitol. První analyzuje existující řešení a podrobně popisuje některé ...
 • Systém pro prodej koncovému zákazníkovi 

  Author: Průcha Radek; Supervisor: Moc Michal; Opponent: Nový Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
  Práce pojednává o užití databázového modelu EAV v pokladním systému. Popsána je struktura a historie modelu, včetně porovnání s relačním modelem. Následuje popis pokladních systém?, jejich užití a průzkum komerčních ...
 • Uživatelská příručka pro internetový obchod Magento 

  Author: Volavková Lucie; Supervisor: Moc Michal; Opponent: Nový Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na open source systém pro správu obsahu internetových obchodů Magento. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část tvoří podrobná uživatelská příručka, která popisuje funkcionalitu ...
 • Odhad bayesovského vektorového autoregresního modelu 

  Author: Fučík Vojtěch; Supervisor: Tran Quang Van; Opponent: Kukal Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-06)
  Tato práce se zabývá metodami odhadu vektorového autoregresního modelu. Je zde použita varianta klasického odhadu i varianta využívající bayesovský přístup. Při bayesovském přístupu je využito apriorní hustoty Minnesota. ...
 • Zobecněná celá čísla a Rauzyho fraktály 

  Author: Kochmanová Michaela; Supervisor: Dombek Daniel; Opponent: Ambrož Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-07)
  Tato práce se věnuje studiu reprezentací čísel v obecné reálné bázi, takzvaným beta- a (-beta)-rozvojům. Po uvedení základních pojmů uvádíme tam, kde je to možné, sjednocující definice a výsledky pro kladnou i zápornou ...
 • Simulace procesů ve strategických hrách 

  Author: Franěk Martin; Supervisor: Liška Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
 • Využití 3D obrazových filtrů k diagnostice Alzheimerovy choroby 

  Author: Jandová Martina; Supervisor: Kukal Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
 • Biomedicinské využití frekvenční analýzy 3D obrazu v dodekaedrické topologii 

  Author: Kajínek Ondřej; Supervisor: Kukal Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)

View more