Poslední příspěvky

 • Charakterizace slitiny s vysokou entropií připravené metodou SPS 

  Autor: Dudr Martin; Vedoucí práce: Lukáč František; Oponent práce: Čížek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-03)
  Ekviatomarn vysokoentropicka slitina HfNbTaTiZr byla pripravena metodou SPS z ruznych
 • Studium naprašování velmi tvrdých tenkých vrstev metodou IJD na podložky z legovaných ocelí s příhlédnutím k aplikacím ve zdravotnictví 

  Autor: Skočdopole Jakub; Vedoucí práce: Nozar Petr; Oponent práce: Drahokoupil Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-10)
  První cást diplomové práce se zameruje na predstavení nového experimentálního zarízení - systému na prípravu tenkých vrstev JetDep100 pomocí Ionized Jet Deposition a jeho sestavení. Druhá cást práce je zamerena na zkoumání ...
 • Vývoj polymerního elektro-optického aktivního prvku 

  Autor: Sasínek Jan; Vedoucí práce: Kalvoda Ladislav; Oponent práce: Pfleger Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-11)
  Elektro-opticky aktivní prvky jsou velmi důležitou součástí integrované optiky. V současné době se k jejich výrobě využívají co-polymery, které vykazují elektro-optické jevy po zpólování elektrickým napětím. Studiem takového ...
 • Difrakční studium vybraných charakteristik řezné keramiky 

  Autor: Němeček Jakub; Vedoucí práce: Ganev Nikolaj; Oponent práce: Sedlák Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-10)
  V současné době probíhá rozsáhlý výzkum v oboru řezných oxidových keramik a snaha nahrazení slinutých karbidů těmito materiály. Důvodem je lepší dostupnost výchozích materiálů a nižší náklady na výrobu. Ve spolupráci s ...
 • Struktura a mřížková dynamika SrTiO3 

  Autor: Lebeda Miroslav; Vedoucí práce: Drahokoupil Jan; Oponent práce: Kalvoda Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
  V rámci této bakalářské práce se zaobíráme experimentálními metodami rentgenové difrakce a infračervené spektroskopie aplikovanými na perovskitové polykrystalické vzorky SrMnxTi(1-x)O3, kde x nabývá hodnot od 0 do 0,3 ...
 • Magnetodielektrická vazba v EuTiO3 

  Autor: Repček Dalibor; Vedoucí práce: Kamba Stanislav; Oponent práce: Drahokoupil Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-10)
  Teoretická část práce se zabývá fonony, dielektrickými a magnetickými vlastnosti EuTiO3 a rozborem mechanismů vedoucích k existenci magnetodielektrické vazby v něm. Druhá část práce představuje zejména infračervenou a ...
 • Antikorozní ochrana povrchu Zr slitin pomocí tenkých vrstev - studium povrchových procesů a stavů 

  Autor: Lajčinová Magdaléna; Vedoucí práce: Kratochvílová Irena; Oponent práce: Vlček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-10)
  Táto práca sa zaoberá antikoróznou ochranou zirkónových zliatín pomocou tenkých vrstiev. V teoretickej časti práce sú rozobrané základné charakteristiky problému - proces korózie Zr zlatín, konkrétne procesy v jednotlivých ...
 • Studium vlivu povrchové polykrystalické diamantové vrstvy na korozi Zr slitin v prostředí jaderných reaktorů 

  Autor: Nováková Adela; Vedoucí práce: Kratochvílová Irena; Oponent práce: Fendrych František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-08)
  Táto práca je zameraná na ochranu Zr palivových trubiek pred koróziou v jadrových reaktoroch pri pracovných i havarijných teplotách, pokrytím povrchu polykryštalickou diamantovou vrstvou chemickou depozíciou z plynnej fáze. ...
 • Studium martensitické transformace v Ni-Mn-Ga a podobných Heuslerových slitinách 

  Autor: Veřtát Petr; Vedoucí práce: Drahokoupil Jan; Oponent práce: Zelený Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Práce se v úvodu zabývá charakterizací transformací v pevných látkách. Poté se soustředí na konkrétně martensitickou transformaci v Heuslerových slitinách, zejména Ni-Mn-Ga. Je proveden popis mechanismu transformace jako ...
 • Analýza elastických konstant třetího řádu multiferoických látek z výsledků měření rychlostí šíření povrchových vln 

  Autor: Zoubková Kristýna; Vedoucí práce: Seiner Hanuš; Oponent práce: Landa Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
  Cílem této práce je vypočítat pro monokrystal Fe-Pd elastické konstanty třetího řádu. Jako vstupní data slouží výsledky měření provedených v Laboratoři ultrazvukových metod ÚT AVČR. V Fe-Pd, podrobeném vnějšímu napětí ve ...
 • Luminiscenční vlastnosti GaN a heterostruktur na bázi GaN 

  Autor: Hájek František; Vedoucí práce: Oswald Jiří; Oponent práce: Hubík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
  Cílem této bakalářské práce je prispět k určení bodových defektů v polovodiči GaN a heterostrukturách InGaN/GaN, které by mělo pomoci k následnému snížení jejich koncentrace při další přípravě těchto materiálů. K tomu bylo ...
 • Optimalizace parametrů zpracování difrakčních dat oxidázy z Microdochium nivale 

  Autor: Malý Martin; Vedoucí práce: Kolenko Petr; Oponent práce: Švecová Leona
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
  Microdochium nivale je stopkovýtrusná houba napadající trávníky.Její karbohydrátová oxidáza nachází uplatnění v mnoha průmyslových odvětvích. Krystaly tohoto enzymu byly měřeny na synchrotronu Petra III. Vizuální kontrolou ...
 • Studium multiferoik s hexaferitovou krystalovou strukturou 

  Autor: Vít Jakub; Vedoucí práce: Kamba Stanislav; Oponent práce: Petzelt Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-29)
  Práce se zabývá charakterizací fyzikálních vlastností polykrystalických hexaferitů strukturních typů M, Y a Z, které vykazují magnetoelektrický jev potenciálně využitelný v pamětech pro informační technologie. Infračervené ...
 • Stanovení koeficientů teplotní roztažnosti skandatů vzácných zemin pomocí rentgenové difrakce 

  Autor: Veřtát Petr; Vedoucí práce: Drahokoupil Jan; Oponent práce: Laufek František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-01-05)
  Cílem naší práce je změřit koeficienty teplotní roztažnosti monokrystalických vzorků SmScO3 a TbScO3. Lineární koeficienty teplotní roztažnosti jsou stanoveny pomocí rentgenové difrakce z naměřených mřížkových parametrů ...
 • Řešení struktury metaloenzymů a jejich komplexů s ligandy pomocí rentgenové difrakce 

  Autor: Švecová Leona; Vedoucí práce: Skálová Tereza
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-10)
 • Kvantové elektroluminiscenční struktury s dlouhovlnnou emisí (1,3 - 1,6 um) 

  Autor: Krčil Pavel; Vedoucí práce: Oswald Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-10)
 • Kvantové tunelování a nízkoteplotní zpožděná rekombinace v scintilačních materiálech 

  Autor: Dočekalová Zuzana; Vedoucí práce: Mihóková Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-09)
 • Teplotní závislost mřížkových parametrů martenzitických fází Ni-Mn-Ga 

  Autor: Richterová Kristina; Vedoucí práce: Drahokoupil Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
 • Interakce směsí NH3/N2 s vrstvou chemicko-optického převodníku na bázi PDMS 

  Autor: Levinský Petr; Vedoucí práce: Kalvoda Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Teplotní závislost mobility hranic dvojčatění v modulovaném martensitu slitiny Ni-Mn-Ga vykazující jev magnetické tvarové paměti 

  Autor: Kopecký Vít; Vedoucí práce: Kalvoda Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)

Zobrazit další