Collections in this community

Recent Submissions

 • Projektová a bezpečnostní kritéria jaderného paliva 

  Author: Lucie Titzová; Supervisor: Kobylka Dušan; Opponent: Dostál Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-03)
  Splnění kritérií a požadavků kladených na jaderné palivo během provozu je nedílnou součástí jaderné bezpečnosti. Provozní a bezpečnostní kritéria jaderného paliva jsou detailně zavedena pro lehkovodní reaktory. V souvislosti ...
 • Prostorové vlivy při měření reaktivity v podkritických stavech výzkumných reaktorů 

  Author: Petr Kladiva; Supervisor: Bílý Tomáš; Opponent: Bárta Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-03)
  Bylo prokázáno, že měření reaktivity v podkritických stavech je ovlivněno prostorově-energetickými jevy, které mají velký vliv při určování hodnoty reaktivity. To je důvodem, proč se tato diplomová práce zaměřuje na zkoumání ...
 • Vysokohustotní palivo pro jaderné reaktory 

  Author: Martin Přibyl; Supervisor: Krejčí Jakub; Opponent: Kobylka Dušan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
  Tato diplomová práce se zabývá vysokohustotními palivy a možnostmi jejich výroby. Dále obsahuje přehled vlastností vysokohustotních paliv a jejich srovnání s vlastnostmi paliv současně používaných pro lehkovodní reaktory. ...
 • Analýza provozních vlastností malého modulárního reaktoru s pokročilým odolným palivem 

  Author: Ondřej Lachout; Supervisor: Suk Pavel; Opponent: Gren Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
  Tématem bakalářské práce jsou numerické simulace jaderných reaktorů a jejich využívaná zjednodušení při celozónových výpočtech, paliva ATF a neutronická analýza vybraných ATF konceptů v reaktoru NuScale. Chovaní ATF paliv ...
 • Studie využití 3D tisku v jaderné energetice 

  Author: Štěpán Jedlan; Supervisor: Ševeček Martin; Opponent: Čech Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Bakalářská práce se zabývá užitím aditivních metod z kovových materiálů, a to zejména do jaderného průmyslu. Úvodní část práce je věnována rešerši těchto metod, s důrazem na popis metody přímé energetické depozice, a zejména ...
 • Simulace degradace aktivní zóny reaktoru integrálním kódem pro analýzy těžkých havárií MELCOR 

  Author: Štěpán Tichý; Supervisor: Nývlt Sebastian; Opponent: Rýdl Adolf
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
  Cílem práce je identifikovat potenciálně významné parametry ovlivňující průběh výpočtové analýzy těžké havárie v kódu MELCOR na modelu jaderného reaktoru VVER-1000 a sledovat vliv těchto parametrů na výsledky--Formou ...
 • Aplikace metody Source-Jerk s využitím neutronového generátoru na rektoru VR-1 

  Author: Jakub Mátl; Supervisor: Rataj Jan; Opponent: Juříček Vlastimil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Tématem bakalářské práce je aplikace metody Source-Jerk s využitím neutronového D-D generátoru na školním reaktoru VR-1. Zaměřuje se na teoretický popis metod měření reaktivity, experimentální aplikaci metody Source-Jerk ...
 • Měření výkonu na školním reaktoru VR-1 

  Author: Jakub Beníšek; Supervisor: Kropík Martin; Opponent: Juříček Vlastimil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem systému provozního měření výkonu na školním jaderném reaktoru VR-1. Rešeršní i experimentální část práce se zaměřuje výhradně na impulzní režim PMV. Součástí textu je i přehled metod ...
 • Deformace palivových proutků 

  Author: Michal Ešše; Supervisor: Kobylka Dušan; Opponent: Klouzal Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na deformace palivových proutků. Konstrukce a materiály palivových proutků jsou důležité pro zajištění správné funkčnosti i v nepříznivých podmínkách jaderného reaktoru. Podmínky v jaderném ...
 • Studium znečištění životního prostředí využitím neutronové aktivační analýzy hub na reaktoru VR-1 

  Author: Simona Zálešáková; Supervisor: Štefánik Milan; Opponent: Vrzalová Jitka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Bakalárska práca sa zaoberá štúdiom znečistenia životného prostredia prostredníctvom nedeštruktívnej neutrónovej aktivačnej analýzy (NAA) húb z rôznych lokalít Slovenska, Česka a Rakúska. Skúmané boli dva druhy húb, konkrétne ...
 • Jaderné reaktory a radioizotopové zdroje energie pro výzkum vesmíru 

  Author: Josef Sabol; Supervisor: Frýbort Jan; Opponent: Wagner Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
  Tématem bakalářské práce jsou jaderné reaktory a radioizotopové zdroje energie, které jsou a mohou být využity jako zdroj elektrické energie do vesmírných družic. Zaměřuje se na jejich konstrukci, princip fungování a jejich ...
 • Studium mechanického chování pokrytí pokročilého jaderného paliva a jeho bezpečnostní hodnocení 

  Author: Tereza Kinkorová; Supervisor: Ševeček Martin; Opponent: Veselý Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
  Dobrá znalost a modelování mechanického chování jaderného paliva je jedním ze základů termomechanické analýzy při provozu i v havarijních stavech, a proto je i při vývoji a počátku používání ATF paliv nutné mít představu ...
 • Modelování ozařovacích experimentů na školním reaktoru VR-1 

  Author: Tadeáš Sucharda; Supervisor: Frýbort Jan; Opponent: Košťál Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
  Diplomová práce se zabývá počítačovým modelování ozařovacích experimentů na školním reaktoru VR-1. Je popsána problematika normalizace výsledků Monte Carlo transportní kódů a provedena rešerše různých způsobů výkonové ...
 • Analýzy změn parametrů vyhořelého jaderného paliva v průběhu suchého skladování v meziskladu pomocí kódu FRAPCON 

  Author: Jindřich Prášil; Supervisor: Kobylka Dušan; Opponent: Dostál Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
  Diplomová práce se zabývá výpočty vyhořelého jaderného paliva v průběhu suchého skladování modulem DATING. Podrobně zhodnocen byl výpočet \mbox{creepové} deformace a výpočty teplot tímto modulem. Dále byly rozebrány možnosti ...
 • Implementace metod stanovení obohacení uranových vzorků 

  Author: Branislav Belko; Supervisor: Bílý Tomáš; Opponent: Alexa Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
  V práci sú najprv teoreticky popísané metódy stanovenia obohatenia uránu, konkrétne ide o metódu gama spektrometrie a o metódu využívajúcu DD generátor neutrónov a detekciu oneskorených neutrónov. Následne sú opísané ...
 • Využití efektivního součinitele tepelné vodivosti vyhořelého palivového souboru pro výpočet teplotního pole v obalovém souboru 

  Author: Štefan Račák; Supervisor: Kobylka Dušan; Opponent: Vlček Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
  Diplomová práca sa zaoberá zjednodušením výpočtov teplotných polí vo vyhorených palivových súboroch a obalových súboroch počas suchého skladovania. K výpočtom bol použitý CFD výpočtový kód ANSYS Fluent. V práci je uvažované ...
 • Příprava makroskopických účinných průřezů pro reaktory s vysokým únikem neutronů 

  Author: Ondřej Petrášek; Supervisor: Suk Pavel; Opponent: Lovecký Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
  Pro aktivní zóny reaktorů menších rozměrů je celozónový výpočet nodálními kódy zatížen větší nejistotou kvůli vyššímu podílu neutronů, které uniknou z aktivní zóny. Na přesnost výpočtů má vliv difúzní koeficient, resp. ...
 • Využití explicitního vyhořívání aktinoidů pro celozónové výpočty 

  Author: Miroslav Vejvoda; Supervisor: Havlůj František; Opponent: Suk Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
  Celozónové výpočty neutronově-fyzikálních charakteristik jsou obvykle prováděny pomocí makrokódů, které musí poskytovat výsledky s dostatečnou přesností a navíc ve velice krátkém výpočetním čase. Kvůli tomu je v makrokódech ...
 • Návrh a předběžné bezpečnostní hodnocení deskového paliva MTR-VR pro Školní reaktor VR-1 

  Author: Jan Čada; Supervisor: Sklenka Ľubomír; Opponent: Juříček Vlastimil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
  Na školním reaktoru VR-1 je již přes třicet let používáno jaderné palivo třídy IRT-M. Cílem diplomové práce je posoudit, zda současně používané trubkové palivo IRT-4M ruské firmy TVEL je možné nahradit deskovým palivem ...
 • Moderní metody rekonstrukce výkonu jaderných reaktorů typu VVER 

  Author: Robin Krempaský; Supervisor: Kvasnička Michal; Opponent: Kropík Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
  Předkládaná práce se věnuje rekonstrukci výkonu aktivní zóny jaderných reaktorů VVER – metodě pro on-line stanovování rozložení výkonu aktivní zóny jaderného reaktoru s využitím dat ze simulátoru aktivní zóny a vnitroreaktorové ...

View more