Recent Submissions

 • Měření výkonu školního reaktoru VR-1 na základě detekce okamžitého gama záření 

  Author: Dan Fáborský; Supervisor: Rataj Jan; Opponent: Koleška Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
  Diplomová práce se zaměřuje na možnosti měření výkonu na základě detekce okamžitého gama záření. Součástí práce je rešerše metod využívajících detekci gama záření pro stanovení výkonu jaderných zařízení. V další části práce ...
 • Validace systému provozního měření výkonu školního reaktoru VR - 1 

  Author: Michal Nejezchleb; Supervisor: Kropík Martin; Opponent: Juříček Vlastimil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
  Práce se zabývá bezpečnostním a řídicím systémem školního reaktoru VR – 1., způsobem měření výkonu a rychlosti změny výkonu. Jsou zde blíže popsány pulzní a proudové generátory, které mohou být využity pro validační testy ...
 • Chování palivového pokrytí při vysokoteplotní oxidaci v prostředí obsahujícím vzduch 

  Author: Pavel Vrbka; Supervisor: Krejčí Jakub; Opponent: Ševeček Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Práce se zaměřuje na vysokoteplotní oxidaci palivového pokrytí ze slitiny na bázi zirkonia na vzduchu a v jeho směsi s párou. Blíže byla zkoumána slitina E110 vyrobená ze zirkonia z houby. První dvě kapitoly objasňují ...
 • Studium vlivu ocelového reflektoru na kritičnost 

  Author: Jana Ulmanová; Supervisor: Košťál Michal; Opponent: Bílý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Diplomová práce se věnuje studiu vlivu radiálního ocelového reflektoru na výpočet kritičnosti. Vzhledem ke světovému trendu využívat těžké ocelové reflektory v lehkovodních reaktorech, a díky tomu tak chránit reaktorovou ...
 • Inovovaná datová komunikace v ovládacím zařízení školního reaktoru VR-1 

  Author: Filip Brijar; Supervisor: Kropík Martin; Opponent: Juříček Vlastimil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Práce zkoumá možnosti změny komunikace na školním rektoru VR-1. Je zde popsána stávající komunikace mezi kanály PMV, NVO a ŘP. Následuje detailní popis nové navrhované komunikace. Popisovány jsou jak změny struktury zprávy, ...
 • Vyhodnocení dávkového příkonu v kontejnmentu během postulované těžké havárie 

  Author: Sebastian Nývlt; Supervisor: Kobylka Dušan; Opponent: Frýbort Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Práce popisuje vývoj, testování a aplikování metodiky pro vyhodnocení fáze těžké havárie na základě odezev měřidel dávkového příkonu uvnitř kontejnmentu. Těžkou havárií (severe accident) se myslí taková havárie jaderné ...
 • Metody měření neutronového pole na školním reaktoru VR-1 pomocí gama-kompenzovaných ionizačních komor 

  Author: Vobr Filip; Supervisor: Huml Ondřej; Opponent: Koleška Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou měření neutronového pole na školním reaktoru VR-1 pomocí gama-kompenzovaných ionizačních komor LND-50332 a KNK-56. Teoretický úvod je věnován popisu experimentálních zařízení a ...
 • Provoz tlakovodních reaktorů v 18měsíčních palivových kampaních 

  Author: Brázdová Klára; Supervisor: Sklenka Ľubomír; Opponent: Burket Daneš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Tato bakalarska prace popisuje zakladni fyzikalni podstatu vyuziti jaderneho paliva v tlakovodnich reaktorech, jeho vymeny a navrhu novych palivovych vsazek. Zaroven mapuje soucasnou situaci ve vymene paliva ve svete se ...
 • Studium transportu neutronů s využitím neutronových generátorů 

  Author: Zmeškal Marek; Supervisor: Losa Evžen; Opponent: Koleška Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
  Neutronové generátory jsou v posledních letech výhodnou alternativou k ostatním zdrojům neutronů a umožňují široké spektrum aplikací. V této práci jsou popsána technická řešení neutronových generátorů a jejich možná využití. ...
 • Využití kinetiky reaktoru pro stanovení mrtvé doby neutronových detektorů 

  Author: Keltnerová Linda; Supervisor: Bílý Tomáš; Opponent: Juříček Vlastimil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
  Mrtvá doba neutronových detektorů je jedním z faktorů způsobujících nelinearitu odezvy detektoru v impulsním režimu. Tato práce se zabývá využitím kinetiky reaktoru pro stanovení mrtvé doby neutronových detektorů. Stručně ...
 • Analýza událostí na jaderných elektrárnách 

  Author: Kubále Tomáš; Supervisor: Frýbortová Lenka; Opponent: Zlámal Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
  Tato bakalářská práce popisuje přístup k jaderné bezpečnosti a uvádí vybrané metody používané k hodnocení událostí na jaderných elektrárnách. První část práce se zaměřuje na principy zajištění jaderné bezpečnosti, definici ...
 • Stanovení množství hliníku v potravinách pomocí neutronové aktivační analýzy 

  Author: Sladký Vítek; Supervisor: Rataj Jan; Opponent: Klupák Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
  Diplomová práce řeší problematiku stanovení množství hliníku v potravinových vzorcích respektující český potravinový spotřební koš. K vyhodnocení byla provedena neutronová aktivační analýza využívající instrumentace dostupné ...
 • Možnosti monitorování rozložení výkonu v jaderných reaktorech se zaměřením na tlakovodní reaktory 

  Author: Jíška Pavel; Supervisor: Frýbort Jan; Opponent: Lovecký Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
  Vnitroreaktorová měření se podílejí na stanovení výkonové distribuce v aktivní zóně jaderného reaktoru, jejíž znalost je vyžadována principem ochrany do hloubky. Na začátku mé práce je popsána typická výkonová distribuce ...
 • Časově závislý model teploty paliva pro makrokód ANDREA 

  Author: Zich Otakar; Supervisor: Havlůj František; Opponent: Kobylka Dušan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
  Přechodové procesy se změnou teploty paliva jsou nedílnou součástí provozu energetického reaktoru a jejich analýza je nutná pro zajištění jaderné bezpečnosti. Práce je zaměřena na tvorbu nestacionárního modelu teploty ...
 • Měření časové závislosti neutronového a gama pole v aktivní zóně školního reaktoru VR-1 

  Author: Cuhra Martin; Supervisor: Huml Ondřej; Opponent: Juříček Vlastimil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
  Tato práce se zabývá časovou závislostí neutronového a gama pole při přechodových jevech na reaktoru VR-1. Jsou zde prezentovány naměřené experimenty a výsledky jsou diskutovány. Je zkoumám vliv zjištěných poznatků na ...
 • Odvod zbytkového tepelného výkonu vyhořelého jaderného paliva při suchém i mokrém skladování 

  Author: Vlček Daniel; Supervisor: Čížek Jiří; Opponent: Kobylka Dušan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
  Diplomová práce se zabývá teplotními analýzami jak mokrých, tak suchých skladů pro vyhořelé jaderné palivo. Po stručném úvodu do problematiky jsou konkrétneji popsány jednotlivé typy skladování. Konkrétně je zde rozebráno ...
 • Stanovení neurčitosti ve výpočtech kritičnosti s využitím metodiky TSUNAMI 

  Author: Šikl Matěj; Supervisor: Havlůj František; Opponent: Huml Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
  V současné době jsou v postupu validací a stanovování neurčitosti při výpočtech kritičnosti jisté nedostatky, které mohou způsobit, že tento postup nemusí být konzervativní. Tato práce se zabývá možnostmi odstranění těchto ...
 • Pokročilé metody homogenizace pro tlakovodní reaktory 

  Author: Suk Pavel; Supervisor: Vočka Radim; Opponent: Frýbort Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
  Diplomová práce je zaměřena na homogenizaci dat pro výpočty tlakovodních reaktorů s použitím metody rehomogenizace. Ta je založena na kombinaci aktuální hustoty toku neutronů v palivovém souboru při 3D výpočtu aktivní zóny ...
 • Využití thoria v palivovém cyklu pokročilých jaderných reaktorů 

  Author: Šísl Václav; Supervisor: Frýbort Jan; Opponent: Gren Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
  Cinsky vysokoteplotni plynem chlazeny reaktor HTR-PM bude brzy uveden do provozu. Jakozto reaktor s gra?tovym kulovym lozem nabizi HTR-PM sirokou skalu moznosti pri navrhu palivoveho cyklu. Reaktor byl navrzen pro pouziti ...
 • Spektrometrie neutronového pole zdrojové reakce d(20)+Be na neutronovém generátoru NG2 

  Author: Káčer Roman; Supervisor: Štefánik Milan; Opponent: Vrzalová Jitka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
  Práca pojednáva o aktivačných meraniach v poliach vysokoenergetických urýchľovačom riadených neutrónových zdrojov. Práca spracováva výsledky ožarovacieho experimentu v poli neutrónového zdroja d(20)+Be riadeného cyklotrónom ...

View more