Poslední příspěvky

 • Časově závislý model teploty paliva pro makrokód ANDREA 

  Autor: Zich Otakar; Vedoucí práce: Havlůj František; Oponent práce: Kobylka Dušan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
  Přechodové procesy se změnou teploty paliva jsou nedílnou součástí provozu energetického reaktoru a jejich analýza je nutná pro zajištění jaderné bezpečnosti. Práce je zaměřena na tvorbu nestacionárního modelu teploty ...
 • Měření časové závislosti neutronového a gama pole v aktivní zóně školního reaktoru VR-1 

  Autor: Cuhra Martin; Vedoucí práce: Huml Ondřej; Oponent práce: Juříček Vlastimil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
  Tato práce se zabývá časovou závislostí neutronového a gama pole při přechodových jevech na reaktoru VR-1. Jsou zde prezentovány naměřené experimenty a výsledky jsou diskutovány. Je zkoumám vliv zjištěných poznatků na ...
 • Odvod zbytkového tepelného výkonu vyhořelého jaderného paliva při suchém i mokrém skladování 

  Autor: Vlček Daniel; Vedoucí práce: Čížek Jiří; Oponent práce: Kobylka Dušan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
  Diplomová práce se zabývá teplotními analýzami jak mokrých, tak suchých skladů pro vyhořelé jaderné palivo. Po stručném úvodu do problematiky jsou konkrétneji popsány jednotlivé typy skladování. Konkrétně je zde rozebráno ...
 • Stanovení neurčitosti ve výpočtech kritičnosti s využitím metodiky TSUNAMI 

  Autor: Šikl Matěj; Vedoucí práce: Havlůj František; Oponent práce: Huml Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
  V současné době jsou v postupu validací a stanovování neurčitosti při výpočtech kritičnosti jisté nedostatky, které mohou způsobit, že tento postup nemusí být konzervativní. Tato práce se zabývá možnostmi odstranění těchto ...
 • Pokročilé metody homogenizace pro tlakovodní reaktory 

  Autor: Suk Pavel; Vedoucí práce: Vočka Radim; Oponent práce: Frýbort Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
  Diplomová práce je zaměřena na homogenizaci dat pro výpočty tlakovodních reaktorů s použitím metody rehomogenizace. Ta je založena na kombinaci aktuální hustoty toku neutronů v palivovém souboru při 3D výpočtu aktivní zóny ...
 • Využití thoria v palivovém cyklu pokročilých jaderných reaktorů 

  Autor: Šísl Václav; Vedoucí práce: Frýbort Jan; Oponent práce: Gren Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
  Cinsky vysokoteplotni plynem chlazeny reaktor HTR-PM bude brzy uveden do provozu. Jakozto reaktor s gra?tovym kulovym lozem nabizi HTR-PM sirokou skalu moznosti pri navrhu palivoveho cyklu. Reaktor byl navrzen pro pouziti ...
 • Spektrometrie neutronového pole zdrojové reakce d(20)+Be na neutronovém generátoru NG2 

  Autor: Káčer Roman; Vedoucí práce: Štefánik Milan; Oponent práce: Vrzalová Jitka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
  Práca pojednáva o aktivačných meraniach v poliach vysokoenergetických urýchľovačom riadených neutrónových zdrojov. Práca spracováva výsledky ožarovacieho experimentu v poli neutrónového zdroja d(20)+Be riadeného cyklotrónom ...
 • Využití paliva na bázi TRISO částic v lehkovodních reaktorech 

  Autor: Matoušek Jiří; Vedoucí práce: Frýbortová Lenka; Oponent práce: Lovecký Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
  Tato diplomová práce je zaměřena na využití paliva s TRISO částicemi v lehkovodních reaktorech. V rámci práce je popsáno palivo FCM, pro které byl vytvořen model palivového souboru ve výpočetních kódech Serpent a HELIOS. ...
 • Výpočetní nejistoty v určení inventáře vyhořelého jaderného paliva 

  Autor: Czakoj Tomáš; Vedoucí práce: Frýbort Jan; Oponent práce: Gren Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-11)
  Ve výpočetním kódu TRITON a ORIGEN-ARP byl vytvořen model výpočtu paliva Gd-2M+, pro který byl proveden odhad chyby výpočtu. Na základě tohoto modelu byl stanoven vliv provozních a výrobních nejistot na množství jednotlivých ...
 • Chování paliva při vysokoteplotní oxidaci na vzduchu 

  Autor: Vrbka Pavel; Vedoucí práce: Krejčí Jakub; Oponent práce: Kobylka Dušan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-09)
  Práce se zabývá změnou vlastností palivového pokrytí při oxidaci na vzduchu za vysokých teplot. První kapitola stručně pojednává o vlastnostech zirkoniových slitin a jejich oxidaci. Druhá kapitola je věnována havarijní ...
 • Analýza přechodových stavů v tlakovodních reaktorech typu VVER 

  Autor: Jantač František; Vedoucí práce: Frýbortová Lenka; Oponent práce: Hejzlar Jonathan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-10)
  Práce se zabývá přechodovými procesy pro tlakovodní reaktory typu VVER a na základě sestavených modelových úloh demonstruje rozdíly mezi chováním aktivní zóny při vybraných přechodových procesech u reaktorů VVER-440 a ...
 • Spektrometrie sekundárního gama záření 

  Autor: Sobaleu Mikita; Vedoucí práce: Schulc Martin; Oponent práce: Huml Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-08)
  Cílem této bakalářské práce bylo popsat spektrometrii sekundárního gama (SG) záření na výzkumných pracovištích Centru výzkumu (CV) Řež. Nejdríve jsou vysvětleny nejdůležitější způsoby vzniku SG záření v důsledku interakcí ...
 • Určení výkonu reaktoru na základě měření aktivity 16N 

  Autor: Fáborský Dan; Vedoucí práce: Rataj Jan; Oponent práce: Koleška Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-08)
  Bakalářská práce se zaměřuje na metody určování výkonu na jaderných zařízeních. V textu jsou popsány jak metody používané na energetických jaderných reaktorech tak metody aplikované na reaktorech výzkumných. Dále je popsáno ...
 • Chlazení obalového souboru CASTOR 440/84M 

  Autor: Škorňa Michal; Vedoucí práce: Kobylka Dušan; Oponent práce: Caha Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-07)
  Práce se zabývá problematikou chlazení obalového souboru během přepravy. V první části této práce jsou důkladně rozebrány základní metody skladování vyhořelého jaderného paliva, včetně požadavky pro transport a přepravu ...
 • Využití materiálů vhodných pro třírozměrný tisk v aplikacích v jaderných reaktorech nulového výkonu 

  Autor: Bohuslav Tomáš; Vedoucí práce: Huml Ondřej; Oponent práce: Mušálek Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-08)
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi použití technologií 3D tisku, při výrobě produktů, použitelných na experimentálních jaderných reaktorech. Na začátku práce je stručné shrnutí historie 3D tisku. V dalších částech ...
 • Studium transportních experimentů s 252Cf zdrojem 

  Autor: Hinterholzingerová Lucie; Vedoucí práce: Losa Evžen; Oponent práce: Košťál Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-07)
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem transportních experimentů s 252Cf zdrojem. Nejprve jsou stručně uvedeny různé zdroje neutronů, popsány neutronové interakce a charakterizovány detektory pomalých a rychlých neutronů. ...
 • Hodnocení rizik v radiační ochraně na jaderných zařízeních 

  Autor: Osičková Karolína; Vedoucí práce: Starý Radovan; Oponent práce: Klímek František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-07)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou hodnocení rizik v radiační ochraně na jaderných zařízeních. Nejprve jsou stručně uvedeny principy radiační ochrany a veličiny, které charakterizují míru ozáření a jeho vliv na ...
 • Rozpad rozvodné sítě a jeho vliv na jaderné elektrárny 

  Autor: Nývlt Sebastian; Vedoucí práce: Kobylka Dušan; Oponent práce: Zýbal Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-09)
  Tématem této práce je studium dopadu rozpadu rozvodné sítě (blackoutu) na jaderné elektrárny. Rozpad rozvodné sítě je havarijní stav, při němž rozvodná síť není schopna řádně plnit svoji funkci, dochází zpravidla k ...
 • Možnosti metodiky burnup credit pro posouzení kritičnosti ukládacích obalových souborů 

  Autor: Matoušková Jana; Vedoucí práce: Huml Ondřej; Oponent práce: Havlůj František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-09)
  Tato bakalářská práce stručně shrnuje základní poznatky o problematice ukládacích obalových souborů, o metodice Burn-up credit a o výpočetním kódu Serpent. Dále se tato práce zaměřuje na výpočet podkritičnosti modelu UOS ...
 • Zabezpečení radionuklidových zářičů a jaderných materiálů v podmínkách univerzitní laboratoře 

  Autor: Procházka Martin; Vedoucí práce: Starý Radovan; Oponent práce: Thinová Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-08)
  Tato bakalářská práce se zabývá aktuální legislativou v oblasti zabezpečení radionuklidových zdrojů a jaderných materiálů v podmínkách laboratoří, které nejsou jadernými zařízeními. Obsahem je rešerše aktuální legislativy ...

Zobrazit další