Now showing items 21-40 of 238

  • Bezpečnost a trasování IPv6/IPv4 adres pomocí OpenFlow 

   Author: Uhlíř Vojtěch; Supervisor: Hégr Tomáš; Opponent: Černý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Bezpečnost komunikace v senzorové síti 

   Author: Ondřej Maňhal; Supervisor: Bezpalec Pavel; Opponent: Rantoš Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-04)
   Tato práce se zabává zhodnocením bezpečnosti komunikace mezi komponenty v senzorových sítích. V teoretické části je popsána problematika zabezpečení, služeb pro zprostředkování, ukládání a vizualizaci dat s ohledem na ...
  • Bezpečnost technologie Body area network 

   Author: Picek Michal; Supervisor: Neruda Marek; Opponent: Janíček Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tato bakalářská práce pojednává o komunikaci, bezpečnosti a spolehlivosti technologie Body area network. Popisuje standard IEEE 802.15.6, který je vytvořen pro tato zařízení. Testuje komunikaci mezi dvěma body a taktéž i ...
  • Bezpečnostní analýza webkamery 

   Author: Martin Kubeša; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Sobotka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Otázka zabezpečení IoT zařízení je spolu s růstem tohoto odvětví za posledních deset let čím dál tím častěji diskutovaná. Přibývá firem i domácností spoléhajích na automatizovaná řešení od chytrých ledniček po ochranu proti ...
  • BMS (Battery Management System) pro akumulátorovou baterii FSE 

   Author: Rýzek Miroslav; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Nohejl Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Car-to-Robot komunikace pomocí mobilního telefonu 

   Author: Lukáš Maruniak; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Vacek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
   Dopravní nehody způsobené nepozornými řidiči jsou vážným problémem dnešní doby. Cílem této práce je vyvinout Android aplikaci, které bude řidiče varovat před chodcem na přechodu střeženém robotickým roverem. Tato aplikace ...
  • Číslicový převodník efektivní hodnoty pro kmitočtové pásmo 0 až 2 MHz 

   Author: Michal Špaček; Supervisor: Sedláček Radek; Opponent: Kučera Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Cílem této práce je vytvořit kompaktní zařízení, které měří efektivní hodnotu napětí v širokém kmitočtovém pásmu. Důraz je kladen především na přesnost měření v celém zadaném kmitočtovém pásmu. Přidanou funkcionalitou je ...
  • Čtení ručkového měřicího přístroje pomocí kamery 

   Author: Miroslav Běloch; Supervisor: Zahradník Pavel; Opponent: Holub Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-05)
   Tato práce navrhuje řešení pro čtení analogového měřicího přístroje pomocí kamery. Záměrem je, aby byl výsledek použitelný na různých typech měřičů. Program nejdříve detekuje region displaye, ve kterém následně hledá ...
  • Dekodér Morse 

   Author: Ondřej Tyle; Supervisor: Zahradník Pavel; Opponent: Holub Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá zpracováváním zvukového signálu v reálném čase. Jejím cílem je vytvořit překladač Morseovy abecedy, který bude vysílaný text vypisovat souběžně se zvukovým výstupem. Celá práce je psaná v ...
  • Demodulace fluxgate senzoru přímým vzorkováním 

   Author: Marko Savić; Supervisor: Novotný David; Opponent: Vyhnánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Fluxgate magnetometry se využívají v široké škále aplikací. Dnes jsou v publikacích dostupné a v praxi používané analogové a digitální přístupy zpracování dat. Novou metodu zpracování signálu přináší koncept přímého ...
  • Detekce akustických událostí 

   Author: Jamal Aslanov; Supervisor: Svatoš Jakub; Opponent: Toula Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Tato bakalářská práce se věnuje detekci výstřelů v zájmových oblastech a jejich možnému zlepšení. Práce obsahuje 2 metody, které jsou rozděleny do několika algoritmů. Tyto metody jsou založené na současné technice detekce ...
  • Detekce alfa a beta záření 

   Author: Meduna Otakar; Supervisor: Podhájecký Petr; Opponent: Šimůnek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Detekce obrazu z kamery a návrh řízení modelu vozidla 

   Author: Lehman Zdeněk; Supervisor: Haubert Tomáš; Opponent: Coufal Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Detektor ionizujícího záření pro mobilního robota 

   Author: Martin Indrych; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Vopálenský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-02)
   Tato práce se zabývá problematikou měření ionizujícího záření. Cílem práce je sestavit a otestovat detektor ionizujícího záření za pomocí PIN diod a scintilačního krystalu na mobilního robota. Následně navrhnout řídicí ...
  • Diagnostický model elektrického motoru ABS jednotky 

   Author: Šotola Michal; Supervisor: Okrouhlý Miloš; Opponent: Dočekal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Diagnostický převodník Automotive Ethernet a WiFi 

   Author: Jan Fiala; Supervisor: Sobotka Jan; Opponent: Pospíšil Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-03)
   Cílem této práce je navrhnout a realizovat převodník mezi komunikačními protokoly 802.11 (WiFi) a 802.3bw (Automotive Ethernet). V práci jsou popsány oba protokoly a princip překladu mezi sítěmi 802.3 a 802.11. Dále jsou ...
  • Diagnostický systém elektromagnetického urychlovače 

   Author: Štěpán Antonín; Supervisor: Laifr Jaroslav; Opponent: Šimáně Čestmír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Digitální kytarový efekt 

   Author: Jakub Turinský; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Straka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-01)
   Práce se zabývá návrhem digitálního kytarového pedálu přinášejícího mnoho různých možností zvukových efektů, který může sloužit i jako vývojová platforma. Jádro projektu je založeno na zvukovém procesoru FV-1 od firmy Spin ...
  • Dlouhodobý monitoring pohybu lidského těla v prostoru 

   Author: Němý Milan; Supervisor: Pokorný Matouš; Opponent: Šimánek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Elektronika navijáku kalibrační vlečné sondy 

   Author: Schinkmann Bruno; Supervisor: Pačes Pavel; Opponent: Švorc Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)