Now showing items 203-222 of 238

  • Využití akcelerometrů v oblasti asistivních technologií 

   Author: Cejnar Milan; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Mocek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Využití feromagnetické sondy pro určení kurzu 

   Author: Veit Matěj; Supervisor: Roháč Jan; Opponent: Čižmár Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Využití inerciální navigace při detekci kovů 

   Author: Přibil Michal; Supervisor: Nováček Petr; Opponent: Reinštein Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Využití levných zařízení od různých výrobců k ovládání domácího okolí pro lidi s omezenou schopností pohybu 

   Author: Ondrej Nečas; Supervisor: Novák Petr; Opponent: Děd Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
   Práca sa zaoberá preskúmaním dostupných zariadení a aplikácií Internetu vecí (IoT), vhodnosťou ich ovládacích prvkov a návrhom konceptu jednotného ovládacie bodu pre domácu automatizáciu u osôb s obmedzenou schopnosťou ...
  • Využití realistické simulace vstupních vizuálních dat pro strojové učení 

   Author: Surák Miroslav; Supervisor: Košnar Karel; Opponent: Vonásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   V tejto bakalárskej práci bolo predstavené použitie syntetických dát pre skvalitnenie učenia neurónových sietí. Na príklade zistenia polohy a orientácie objektu pre potreby jeho uchopenia a zdvihnutia bol vytvorený v ...
  • Využití sítí Ethernet v osobních automobilech 

   Author: Bučkovský Dmitrij; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Krecl Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   S vývojem technologií přibývá ve vozidlech čím dál více elektronických zařízení. S tím roste i požadavek na větší šířku pásma a vyšší přenosovou rychlost. Řešením, jak uspokojit vyšší nároky, může být využití Ethernetu. ...
  • Výpočetní část aerometrického systému 

   Author: Čižinský Roman; Supervisor: Draxler Karel; Opponent: Jalovecký Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Výškový profil signálu detektoru kovů 

   Author: Paroulek Lukáš; Supervisor: Nováček Petr; Opponent: Blažek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Výuka vestavných systémů s využitím mbed 

   Author: Jan Kočí; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Podolák Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-02)
   Bakalářská práce se zabývá programováním mikrokontroléru STM32F303RE a slouží jako doplnění již existující bakalářské práce s názvem „Optimální využití mbed IDE v laboratorní výuce“. Cílem bakalářské práce je vytvořit ...
  • Vývoj komunikačního protokolu pro bezdrátovou senzorovou síť 

   Author: Krejčí Lukáš; Supervisor: Kovář Jan; Opponent: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vývoj řídicího systému polohování pro mikrotomografii 

   Author: Vít Machanec; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Vopálenský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-05)
   Cílem této bakalářské práce je návrh řídicího hardware a software pro rozvoj stávajícího polohovacího systému v mikrotomografu v Ústavu technické a experimentální fyziky (ÚTEF) ČVUT v Praze. V rámci práce je popsán stávající ...
  • Vývoj senzorů a řízení pro automatizovanou hydroponii 

   Author: Jakub Drbohlav; Supervisor: Novotný David; Opponent: Vyhnánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout a realizovat systém senzorů a akčních prvků, jenž měl sloužit ke sběru dat a automatické regulaci uzavřeného prostoru. Konkrétně je práce zaměřena na hydroponický systém. Jako ...
  • Vývojový kit pro procesory řady STM32 ARM Cortex-M3 

   Author: Tomlain Ján; Supervisor: Sedláček Radek; Opponent: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • WiFi senzor teploty 

   Author: Buben Dominik; Supervisor: Šimůnek Martin; Opponent: Koller Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací zařízení pro měření teploty prostředí. Práce zahrnuje výběr a popis konkrétního hardwarového řešení společně s kompletním softwarovým řešením zařízení. Práce je rozdělena ...
  • ¨xperimentální sestava pro testování senzorů CMOS 

   Author: Douša Petr; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zajišťování vysoké dostupnosti služeb v distribuovaných systémech 

   Author: Šebek Martin; Supervisor: Roztočil Jaroslav; Opponent: Brossmann Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Základní měřicí přístroje pro výukové laboratoře, realizované mikrořadičem 

   Author: Matúš Obrk; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Podolák Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a realizáciou základných meracích prístrojov pre hromadné využitie vo výukových laboratóriach. Pri návrhu meracích prístrojov je využitá metóda softvérovo definovaných prístrojov. Prístroje ...
  • Záznamník dat pro observatorní magnetometr 

   Author: Albershteyn Andrey; Supervisor: Janošek Michal; Opponent: Pribula Ondrej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Cílem této práce je návrh záznamníku dat ze sériové linky, pro použití s observatoryním magnetometrem. S pomocí single-board počítače Raspberry Pi a vícevláknového programu v prostředí Python je vytvořen přístroj pro záznam ...
  • Záznamník dat pro vektorový magnetometr 

   Author: Fúra Viktor; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Janásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Záznamové zařízení pro závodní elektromobil 

   Author: Borýsek Martin; Supervisor: Levora Tomáš; Opponent: Gazdík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)