Now showing items 246-265 of 869

  • Inteligentní komponenta pro správu stromových dat 

   Author: Lečbych Jakub; Supervisor: Křemen Petr; Opponent: Aubrecht Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Současná řešení UI komponent pro práci se strukturovanými stromovými daty mají určitá omezení. Těmito omezeními jsou zejména výkonnostní problémy při práci s velkými datovými objekty nebo podpora propojených dat. Po srovnání ...
  • Inteligentní kuchařka pro Android 

   Author: Koutný Michal; Supervisor: Balík Martin; Opponent: Vokřínek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tématem bakalářské práce je vývoj aplikace Kuchařka pro operační systém Android. Tato aplikace bude uživateli umožňovat vést seznam surovin, které má k dispozici. Dále bude zobrazovat recepty, které půjdou z dostupných ...
  • Inteligentní webové komponenty pro STPA analýzu 

   Author: Artur Useinov; Supervisor: Ahmad Jana; Opponent: Lališ Andrej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   V posledních letech byla překročena poptávka po budování bezpečnějších systémů ve srovnání s tradičními. Tato poptávka po takovém upgradu vychází z častých změn v našem každodenním životě a technologických inovací, které ...
  • IntelliJ plugin pro výkonové inženýrství 

   Author: Koloskov Alexey; Supervisor: Macek Ondřej; Opponent: Strnad Pavel
  • Interaktivní dashboard pro RDF 

   Author: Michal Švagr; Supervisor: Křemen Petr; Opponent: Aubrecht Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou analýzy a vizualizace RDF dat, což je jazyk pro popis dat a ontologií na sémantickém webu, a to ve formě grafů. Práce obsahuje stručné seznámení s použitými technologiemi, ...
  • Interaktivní hledání nejbližších sousedů ve vysocedimenzionálních datech 

   Author: Prokop Černý; Supervisor: Blaauwbroek Lasse; Opponent: Lisý Viliam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Vyhledávání nejbližších sousedů je důležitý problém v mnoha oblastech. V této práci se zaobíráme tímto problémem pro vysocedimenzionální data v interaktivním prostředí, s častým přidáváním a odebíráním z korpusu známých ...
  • Interaktivní simulace fotbalové ligy 

   Author: Soukup Radek; Supervisor: Stoklasa Jan; Opponent: Novotný Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Interaktivní tabule pro vchod do FELu v Dejvicích 

   Author: David Bubeník; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Náplava Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-02)
   Cílem práce je analyzovat a navrhnoutprojekt funkční interaktivní tabule provchod do budovy Fakulty elektrotechnickéČVUT v Dejvicích. Myšlenkou se jednáo podobný projekt jako je Interaktivnífasáda Fakulty elektrotechnické ...
  • Interaktivní tutoriál vlastností grafů 

   Author: Grygera Martin; Supervisor: Komárek Martin; Opponent: Genyk-Berezovskyj Marko
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Interaktivní učebnice 

   Author: Kuklík Jan; Supervisor: Troníček Zdeněk; Opponent: Bloch Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Interaktivní vykreslování tlustých čar v prostoru obrazu 

   Author: Kmeť Pavel; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Internetové stránky s podporou sémantického webu 

   Author: Matěj Kulich; Supervisor: Ledvinka Martin; Opponent: Škoda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-03)
   Práce se zabývá sémantickým webem a systémy pro správu obsahu (CMS). Na úvod řeší kontext sémantického webu s popisem jednotlivých technologií. Dále je popsána rešerše CMS, jsou definovány kritéria pro výběr tohoto systému ...
  • Internetový obchod s adaptivními prvky 

   Author: Rudenko Vladislav; Supervisor: Balík Martin; Opponent: Macík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   S roustoucím množstvím informací roste i potřeba přizpůsobení obsahu internetového obchodu a nabízeného sortimentu potřebám zákazníka. Počet internetových obchodů a množství nabízeného zboží se neustále zvyšují. Aby se ...
  • Interpretovatelnost hlubokých neuronových sítí pro segmentaci obrazu 

   Author: Vít Macura; Supervisor: Reinštein Michal; Opponent: Vavrečka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-04)
   Od rozšíření prozkoumávání vesmíru, především v komerčním sektoru, dochází k vzinku obrovského množství satelitních snímků. Množství dat dodávaných různými satelity zvyšuje poptávku po interpretaci těchto dat za účelem ...
  • IoT hub - smart light controller 

   Author: Dalibor Bakala; Supervisor: Vojtěch Lukáš; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Tato bakalárská práce se zabývá návrhem, realizací a testováním Smart Hubu sloužícího k ovládání domácího osvetlení zasíláním RF signálu Smart vypínacum. Hub lze umístit do elektroinstalacní krabice, na sobe má dotykový ...
  • IS modelingové agentury 

   Author: Danilchanka Ihar; Supervisor: Mannová Božena; Opponent: Bloch Martin
   Práce se zabývá návrhem a implementací mobilní aplikace pro modelingové agentury. Základními funkčními požadavky jsou komunikace a rozvrhování nabídek kastingů, které by měly usnadnit práci modelkám. Ty mají možnost pomocí ...
  • IS pokerového klubu 

   Author: Mucha Jan; Supervisor: Mannová Božena; Opponent: Bloch Martin
   Cílem této práce bylo navrhnout informační systém, který by v co nevyšší míře usnadnil organizaci obecného pokerového klubu a zjednodušil komunikaci mezi hráčem a klubem.
  • IS pro mezinárodní společnost Information Planet 

   Author: Šťastný Šimon; Supervisor: Mannová Božena; Opponent: Chlumecký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • IS pro správu činnosti divadla 

   Author: Zlámalová Anna; Supervisor: Mannová Božena; Opponent: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Práce je zaměřena na vývoj webových aplikací sloužících k řízení vnitřní umělecké organizace divadel. V rámci této práce byl proveden i průzkum fungování organizace v několika divadlech. Poté byla provedena specifikace, ...
  • IS pro správu letních táborů 

   Author: Regál Jindřich; Supervisor: Mannová Božena; Opponent: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací informačního systému pro správu letních táborů a podporu chodu neziskové organizace. Funkce a požadavky byly určeny dle potřeb organizace SHM Klub Praha - Počernice, z. s. Byla ...