Now showing items 1-20 of 294

  • Návrh systému pro plánování mise autonomního vozidla 

   Author: Marek Boháč; Supervisor: Vošahlík David; Opponent: Vonásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Algoritmy pro plánování pohybu autonomního vozidla jsou známým problémem a jeho vyřešení by znamenalo významný posun v jejich vývoji. Oproti plánování cesty, což je problém, na který máme mnoho efektivních a rychlých ...
  • Optimalizace zařízení pro získávání vody ze vzduchu 

   Author: Pavel Souček; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Trnka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato diplomová práce se zabývá tématem generování vody ze vzduchu. Především na optimalizaci jednoho takové zařízení za získávání vody ze vzduchu zvané AWG-DW. Hlavním cílem této práce je modelovat, kalibrovat řídit toto ...
  • Vývoj brake-by-wire systémů vozu 

   Author: Tomáš Veselý; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Bušek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací inovativního Brake-by-Wire brzdného systému pro potřeby současně vznikajícího projektu protypového vozidla skupiny SDS. Hlavním cílem této práce je hardwarová a softwarová ...
  • Využití vestavěného QP solveru pro automotive aplikace 

   Author: Tomáš Rutrle; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Klaučo Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Hlavním cílem této práce je vývoj rámce pro externí solver kvadratických problémů využívající CAN a CAN FD sběrnice. V první řadě je představen mikrokontroler, na který jsou nasazeny dva různé solvery. Dále je pro kontroler ...
  • Řídicí systém pro letadlo s kolmým startem 

   Author: Jan Belák; Supervisor: Hromčík Martin; Opponent: Hospodář Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato práce představuje novou strategii řízení letadel se schopností kolmého startu, konkrétně typu Tilt-rotor. Díky využití nelineárních řídicích algorithmů je navržený systém schopen řídit letoun ve všech fázích letu, ...
  • Systém pro odhadování stavu nabytí a kondice baterie elektromobilu 

   Author: Jan Kučera; Supervisor: Vošahlík David; Opponent: Knap Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato práce zkoumá možnosti odhadování stavu akumulátorového modulu elektrického vozidla. Motivací a konečným cílem této práce je vylepšit schopnost odhadu stavu akumulátoru ve studentské závodní formuli a pomoci dosáhnout ...
  • Ovládání a Bluetooth komunikace pro systémy aktivního osvětlení oděvů 

   Author: Ladislav Štefka; Supervisor: Píša Pavel; Opponent: Lédl Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Předtím než se aktivní systémy osvětlení stanou standardem osobní bezpečnosti v situacých se zhoršenými světelnými podmínkami, je nutné vyřešit, jakým způsobem je jejich uživatelé mohou pohodlně a spolehlivě ovládat. Cílem ...
  • Strukturní ladění zakázaného pásma v nanostrukturovaných diamantech 

   Author: Matúš Kaintz; Supervisor: Cammarata Antonio; Opponent: Zemen Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Široká škála extrémnych vlastností diamantu robí na ňom založené materiály ideálnymi na výrobu nanorozmerných zariadení so širokou aplikovateľnosťou v nanofotonike, optomechanike, fotovoltaike a elektronike. Pre takéto ...
  • Automatizace průběžného testování latencí na sběrnici CAN 

   Author: Matěj Vasilevski; Supervisor: Píša Pavel; Opponent: Ille Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Tato práce dokumentuje systém na měření latencí na sběrnici CAN. Již existující systém byl oživen, aktualizován aby fungoval i na protokolu CAN FD, a lépe zdokumentován pro možnost nasazení i jinde než zde na fakultě. ...
  • Epidemiologické modelování a řízení 

   Author: Harun Zalihic; Supervisor: Hengster-Movric Kristian; Opponent: Báča Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-01)
   Budeme zkoumat matematické epidemiologické modely, přičemž vezmeme v úvahu jak dávkové, tak síťové kompartmentové modely. Budou uvažovány různé způsoby kontroly průběhu epidemií, přičemž budou rozlišeny intervence ...
  • Grafický doprovod tanečního představení 

   Author: Ondřej Tyle; Supervisor: Berka Roman; Opponent: Zemánek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-01)
   Tato práce se zabývá tvorbou systému umožňujícího promítání 2D grafiky při tanečním vystoupení, která je schopná reagovat v reálném čase na pohyby tanečníků. V první části je shrnutí současných metod detekce lidské postavy. ...
  • Řídicí systém pro aktivní podvozek vozidla 

   Author: Jiří Minarik; Supervisor: Liškář Petr; Opponent: Bušek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Bezpečnostní systémy jako ESP a ABS jsou omezeny saturací sil v kontaktní ploše pneumatik. Active Camber Control může aktivně měnit saturaci a tím poskytovat vyšší hodnocení v bezpečnosti a výkonu auta. Tato práce poskytuje ...
  • Návrh a realizace iterativního učícího řídicího systému pro dynamický plotr 

   Author: Marek Bečka; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Sojka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-20)
   Tato diplomová práce se zabývá vývojem elektroniky a řídicího systému pro platformu pro experimentování s Iterativním učícím se řízením (ILC). Toto mechatronické zařízení má podobu planárního plotru, jehož výhodou je pěkná ...
  • Globální lokalizace mobilního robotu náhodně umístěnými umělými značkami 

   Author: Can Gundogdu; Supervisor: Košnar Karel; Opponent: Vonásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-18)
   Práce je založena na implementaci lokalizační techniky pomocí náhodně umístěných umělých markerů. Pro doplnění lokalizační části jsou studovány, vyvíjeny a nakonec testovány v simulaci techniky vyhýbání se překážkám. Je ...
  • Reaktivní rozvrhování „nalož-a-přivez“ úloh pro průmyslové mobilní roboty 

   Author: Lucie Halodová; Supervisor: Mudrich Lenka; Opponent: Komenda Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
   Tato práce se zabývá selháními, které nastávají při vykonávání planů specifikovaných operátorem v industriálních prostředích jako například tam, kde autonomní pozemní vozidla převážejí zboží. Hlavním problémem je, že umělá ...
  • Interiérový lokalizační systém pro autonomní prostředky s využitím technologie Ultra-Wideband 

   Author: Jitka Hodná; Supervisor: Novák Tomáš; Opponent: Šipoš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Tato práce představuje inovativní přístup v oblasti interiérové lokalizace pro autonomní pozemní vozidla se zaměřením na její dlouhodobou přesnost a spolehlivost. Systém je založený na fúzi ultra wide-band technologie, ...
  • Webová aplikace pro hraní obrazových predikčních her 

   Author: Šimon Pavlín; Supervisor: Franc Vojtěch; Opponent: Urban Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
   Tato diplomová práce se věnujeme schopnosti člověka odhadnout nejistotu predikce. Pro studování tohoto problém jsme se rozhodli reprezentovat nejistotu predikce jako možnost odmítnout odpovědět ve zdánlivě těžkých případech. ...
  • Fyzická interakce malé vícerotorové bezpilotní helikoptéry s člověkem 

   Author: Daniel Smrčka; Supervisor: Báča Tomáš; Opponent: Rollo Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Tato práce se zabýva fyzickou interakcí človeka s bezpilotní vícerotorovou helikoptérou. Pro účely této práce byla navržena a postavena specializovaná platforma, která je vhodná pro danou aplikaci. Byl odvozen dynamický ...
  • Close Enough Travelling Salesman Problem v polygonální doméně 

   Author: Lukáš Fanta; Supervisor: Kulich Miroslav; Opponent: Váňa Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Close-Enough Traveling Salesman Problem (CETSP), varianta dobře známého problému obchodního cestujícího (TSP), je jedním z důležitých problémů při aplikacích zabývajících se trasováním a plánováním cest na oblastech tvaru ...
  • Návrh pokročilého trakčního systému vozu 

   Author: Jakub Valerián; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Lászlo Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Tato práce pojednává o návrhu pokročilé trakční kontroly pro elektrické vozidlo. První část je věnována teoretickému průzkumu, tedy pohonu celého vozidla a přenosu síly přes pneumatiky, jednotlivým typům elektrických vozidel ...