Now showing items 1-20 of 281

  • Globální lokalizace mobilního robotu náhodně umístěnými umělými značkami 

   Author: Can Gundogdu; Supervisor: Košnar Karel; Opponent: Vonásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-18)
   Práce je založena na implementaci lokalizační techniky pomocí náhodně umístěných umělých markerů. Pro doplnění lokalizační části jsou studovány, vyvíjeny a nakonec testovány v simulaci techniky vyhýbání se překážkám. Je ...
  • Reaktivní rozvrhování „nalož-a-přivez“ úloh pro průmyslové mobilní roboty 

   Author: Lucie Halodová; Supervisor: Mudrich Lenka; Opponent: Komenda Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
   Tato práce se zabývá selháními, které nastávají při vykonávání planů specifikovaných operátorem v industriálních prostředích jako například tam, kde autonomní pozemní vozidla převážejí zboží. Hlavním problémem je, že umělá ...
  • Interiérový lokalizační systém pro autonomní prostředky s využitím technologie Ultra-Wideband 

   Author: Jitka Hodná; Supervisor: Novák Tomáš; Opponent: Šipoš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Tato práce představuje inovativní přístup v oblasti interiérové lokalizace pro autonomní pozemní vozidla se zaměřením na její dlouhodobou přesnost a spolehlivost. Systém je založený na fúzi ultra wide-band technologie, ...
  • Webová aplikace pro hraní obrazových predikčních her 

   Author: Šimon Pavlín; Supervisor: Franc Vojtěch; Opponent: Urban Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
   Tato diplomová práce se věnujeme schopnosti člověka odhadnout nejistotu predikce. Pro studování tohoto problém jsme se rozhodli reprezentovat nejistotu predikce jako možnost odmítnout odpovědět ve zdánlivě těžkých případech. ...
  • Fyzická interakce malé vícerotorové bezpilotní helikoptéry s člověkem 

   Author: Daniel Smrčka; Supervisor: Báča Tomáš; Opponent: Rollo Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Tato práce se zabýva fyzickou interakcí človeka s bezpilotní vícerotorovou helikoptérou. Pro účely této práce byla navržena a postavena specializovaná platforma, která je vhodná pro danou aplikaci. Byl odvozen dynamický ...
  • Close Enough Travelling Salesman Problem v polygonální doméně 

   Author: Lukáš Fanta; Supervisor: Kulich Miroslav; Opponent: Váňa Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Close-Enough Traveling Salesman Problem (CETSP), varianta dobře známého problému obchodního cestujícího (TSP), je jedním z důležitých problémů při aplikacích zabývajících se trasováním a plánováním cest na oblastech tvaru ...
  • Návrh pokročilého trakčního systému vozu 

   Author: Jakub Valerián; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Lászlo Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Tato práce pojednává o návrhu pokročilé trakční kontroly pro elektrické vozidlo. První část je věnována teoretickému průzkumu, tedy pohonu celého vozidla a přenosu síly přes pneumatiky, jednotlivým typům elektrických vozidel ...
  • Modelování a optimalizace pro zajištění prioritního průjezdu vozidel IZS světelně signalizovanou křižovatkou s využitím komunikace V2X 

   Author: Lukáš Pospíchal; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Bieker-Walz Laura
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   S příchodem moderních přístupů ke sběru dat z dopravy se otevírají dveře jeho využití ke zvyšování bezpečnosti dopravy a snižování její hustoty. S využitím chytrých algoritmů se nabízí možnost využít data z dopravy k tomu, ...
  • Fázová rekonstrukce pro dielektroforetickou mikromanipulaci v reálném čase 

   Author: Viktor-Adam Koropecký; Supervisor: Gurtner Martin; Opponent: Fliegel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh, implementaci a testování algoritmu pro fázovou rekonstrukci v reálném čase pro digitální holografickou mikroskopii bez použití optických prvků. Vybraná metoda přistupuje k problému ...
  • Optimální plánování a řízení dynamiky vozidla 

   Author: Petr Turnovec; Supervisor: Vošahlík David; Opponent: Bušek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Tato práce porovnává metody model predictive control a minimum-violation planning pro optimální plánování trajektorie vozidla a jeho řízení. Problémy plánování jsou definovány pomocí výroků lineární temporální logiky, které ...
  • Změna stylu obrazových dat z denních na noční s kontrolou osvětlení 

   Author: Josef Čech; Supervisor: Hurych David; Opponent: Svoboda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Předtím než se samořídící vozidla stanou věcí každodenního života, je nezbytné spolehlivě vyřešit bezpečné řízení v nepříznivých podmínkách, jako je noc. Algoritmy počítačového vidění -- které jsou zásadní pro optimální ...
  • Hyperbolické určování polohy v UWB sítích s nevysílajícím tagem 

   Author: Josef Krška; Supervisor: Navrátil Václav; Opponent: Holub Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   V běžných TDoA-UWB sítích uživatelské zařízení vysílá zprávu, která je přijata okolní infrastrukturou. Poloha zařízení je určena na základě shromážděných dat z této zprávy. Ihned po dokončení odhadu polohy je výsledek znám ...
  • Pravděpodobnostní přístup k ovládání robotického ramene pomocí gest 

   Author: Petr Vanc; Supervisor: Behrens Jan Kristof; Opponent: Ecorchard Gaël Pierre Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Interakce člověka s robotem a učení se z demonstrace vyžadují intuitivní a ergonomické komunikační prostředky. Vedení robota úkolem jednoduché interakce s jeho prostředím obvykle vyžaduje kromě odborníka na doménu také ...
  • Distribuovaná síť meteostanic s LoRa 

   Author: Vladyslav Larionov; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Drozd Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Současná práce analyzuje možnosti nasazení distribuované sítě meteostanic v městském prostředí. Cílem této práce je návrh a implementace zařízení s důrazem na jednoduchost instalace, minimální spotřebu, bezdrátový přenos ...
  • Udržování formace UAV na základě měření vzájemných vzdáleností 

   Author: Jan Gärtner; Supervisor: Chudoba Jan; Opponent: Petráček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Cílem diplomové práce bylo nalézt a implementovat metodu vhodnou pro udržování formace laboratorních modelů helikoptér. K řízení jsou použity údaje o vzájemné vzdáleností účastníků. Byl upraven existující algoritmus sloužící ...
  • Lokalizace objektů pomocí prostorové informace vyšších vrstev CNN 

   Author: Lukáš Majer; Supervisor: Kozák Viktor; Opponent: Camara Luis Gomez
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato práce se zabývá aplikací porovnávání aktivací konvolučních neuronových sítí pro odhad pozice objektu z kamerových obrázků. Nejprve je proveden výzkum současného stavu poznání pro odhad pozice objektu. Poté je navrženo ...
  • TIAGo++: robotický lukostřelec 

   Author: Marek Jalůvka; Supervisor: Kulich Miroslav; Opponent: Pavlíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato práce popisuje TIAGo++ robotického lukostřelce, který je schopný střílet na terč detekovaný ve své kameře. Nejprve jsou definovány bližší specifikace řešeného problému spolu s popisem použitého robota a luku s šípy. ...
  • Automatické vytváření trajektorie robota pro svařování 

   Author: Kamil Horný; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Malý Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato diplomová práce se zabývá automatickým plánováním trajektorie pro redundantního robota s 9 DoF. V první části jsou popsána současná řešení využívaná k hledání trajektorie pro redundantní roboty. Dále se práce věnuje ...
  • Plánování trasy s pomocí otevřených dat 

   Author: Martin Kostohryz; Supervisor: Žára Ondřej; Opponent: Troller Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Účelem této práce je vytvořit aplikaci, která by dokázala plánovat cestu různými dopravními prostředky po Praze. Kromě plánování aplikace zobrazuje mapu, do které lze dynamicky přidávat a odebírat prvky dopravní infrastruktury. ...
  • Rizikové plánování ve scénářích městské vzdušné mobility 

   Author: Jakub Sláma; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Rollo Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Porucha letadla během letu může vést až k jeho havárii, což představuje možné riziko i pro osoby a majetek na zemi, a to zejména ve městském prostředı́. Vzniku poruchy nelze zcela zabránit, a proto jsou ...