Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 138

  • Systémy aktivního řízení momentu pro elektromobily 

   Autor: Mondek Martin; Vedoucí práce: Hromčík Martin; Oponent práce: Haniš Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   V této práci jsou prezentovány a popsány různé systémy rozdělení hnacího momentu u elektrických vozidel. Je představeno několik matematických modelů vozidel pro simulaci jízdní dynamiky nebo pro vývoj řídících systémů. ...
  • Porozumění nestrukturovanému textu a automatické odpovídání na dotazy 

   Autor: Konrád Jakub; Vedoucí práce: Šedivý Jan; Oponent práce: Pichl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Tato práce se zabývá porozuměním nestruktorovanému textu a automatickým odpovídáním na otázky. Zaměřuje se na využití principů přenosu znalostí. Práce popisuje několik experimentů které ukazují zlepšení výkonu modelu ...
  • Šíření elastických vln lokálně periodickými strukturami 

   Autor: Chaika Hanna; Vedoucí práce: Bednařík Michal; Oponent práce: Honzík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Diplomová práce se zabývá šířením podélných elastických vln lokálně periodickými strukturami vybuzenými harmonickou silou. Stejně jako v mnoha periodických systémech šíření elastických vln periodickými strukturami vede ke ...
  • Poradní systém pro detekci klepání motoru 

   Autor: Kubíček Miroslav; Vedoucí práce: Sovka Pavel; Oponent práce: Zeman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Tato práce se zabývá jevem klepání u zážehových motorů. Jedná se o jev, který vznikne "špatným" spálením směsi ve spalovací komoře motoru, které může vést až k jeho zničení. Rozkmitání pístu v důsledku tohoto jevu je na ...
  • Kooperativní plánování pro tým mobilních robotů 

   Autor: Novák Tomáš; Vedoucí práce: Kulich Miroslav; Oponent práce: Jost Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Tato práce se zabývá návrhem algorithmu, který umožnuje vypočítat bezkolizní trajektorie robotů pohybujících se ve skladu za použití grafu. Nejprve jsou prezentovány výzvy, které tento problém přináší, a několik známých ...
  • Řízení tepelného toku výměníkem 

   Autor: Zlevor Ondřej; Vedoucí práce: Dostál Jiří; Oponent práce: Vyhlídal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá řízením tepelného toku v jednofázovém tepelném výměníku voda-vzduch, kdy řízeným vstupem je hmotnostní tok vody. Nejprve byla odvozena parciální diferenciální rovnice popisující tepelný výměník, následně ...
  • Systém řízení a sběru dat pro zkoušky airbagů 

   Autor: Janovec Jiří; Vedoucí práce: Šmíd Libor; Oponent práce: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Cílem této práce je navrhnout a vytvořit systém pro řízení zkoušky a měření airbagů do zkušebny společnosti TÜV\,SÜD. Systém musí být integrovatelný se stávajícím vybavením. Součástí systému je i řídící software pro obsluhu ...
  • Identifikace 6-osého průmyslového robotu 

   Autor: Suslov Andrej; Vedoucí práce: Ron Martin; Oponent práce: Švéda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce se zabývá odvozením a identifikací modelu 6-osého průmyslového robotu. Tento model je následně použit k predikci jeho energetické spotřeby. V první části je představen robotický systém, který je předmětem ...
  • Detekce neobvyklých událostí v telemetrických datech ze satelitu 

   Autor: Niessner Holger; Vedoucí práce: Pajdla Tomáš; Oponent práce: Enmark Anita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Moderní Satelity produkují velké množství telemetrických dat (> 10.000 parametrů), z nichž ty nejdůležitější jsou monitorovány provozovatelé během průchodů. Zpracování tohoto množství dat v reálném čase přesáhne schopnost ...
  • Návrh a simulace řídicích zákonů pro stabilizaci satelitů 

   Autor: Mohanasundaram Sharathkumaar; Vedoucí práce: Hromčík Martin; Oponent práce: Enmark Anita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   In this thesis the problem of spacecraft attitude control is investigated. Individual spacecraft dynamics
  • Matematický model mechaniky letu a algoritmy řízení pro kvadroptéru 

   Autor: Gopalakrishnan Eswarmurthi; Vedoucí práce: Hromčík Martin; Oponent práce: Enmark Anita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   V této práci jsem pracoval na návrhu regulátoru pro nelineární model Quadcopter. Pro tento model jsem navrhl dva ovladače a simulaci jsem použil ke kontrole výkonu modelu. Na začátku mé práce jsou odvozeny základní rovnice ...
  • Experimentální autodráhová platforma pro distribuované řízení kolon vozidel 

   Autor: Lád Martin; Vedoucí práce: Hurák Zdeněk; Oponent práce: Vokřínek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce má za cíl vytvořit platformu pro testování distribuovaných řídících algoritmů kolony vozidel. Platforma je postavena na základě autodráhových aut doplněných o elektroniku potřebnou k řízení motoru, měření ...
  • Rozšíření platformy pro magnetickou manipulaci 

   Autor: Richter Filip; Vedoucí práce: Zemánek Jiří; Oponent práce: Janošek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se věnuje úpravám a inovaci na platformě MagMan. Práce srovnává možné varianty řešení řídícího systému nezávislého na osobním počítači, který je zároveň dostatečně kompaktní a mobilní. V této práci je také popsána ...
  • Systém pro autonomní sběr a přesun objektů párem helikoptér 

   Autor: Kohout Petr; Vedoucí práce: Saska Martin; Oponent práce: Čáp Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá vývojem systému pro autonomní uchopení a nesení předmětu párem robotických helikoptér. Součástí navrhovaného systému je návrh gripperu, synchronizace prediktivních regulátorů během letu a vývoj plánovacího ...
  • Model formule pro soutěž autonomních aut F1/10 

   Autor: Vajnar Martin; Vedoucí práce: Sojka Michal; Oponent práce: Štěpán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí autonomního závodního modelu auta. Cílem bylo účastnit se soutěže F1/10. Práce se zabývá mnoha aspekty konstrukce od mechanického návrhu, přípravy elektroniky až po softwarovou ...
  • Stochastický simulátor výpadků elektráren v přenosové soustavě 

   Autor: Svoboda Ondřej; Vedoucí práce: Zábojník Jan; Oponent práce: Dvořák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem generátoru pseudo-stochastických výpadků bloků elektráren v elektrické přenosové soustavě a simulátoru, který s ohledem na tyto vygenerované výpadky a další dodatečná omezení zajistí ...
  • Návrh a implementace uživatelského rozhraní sítě robotických dalekohledů řízených systémem RTS2 

   Autor: Mečiar Radek; Vedoucí práce: Vítek Stanislav; Oponent práce: Kubánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce se zabývá návrhem a~implementací softwaru pro sjednocení přístupu k~observatořím využívajících systém RTS2. Cílem práce je zpřehlednit a~ulehčit ovládání observatoří z~jednoho místa, společně s~náhradou konzolového ...
  • Úpravy generátoru Matlab/Simulink pro Raspberry Pi k docílení minimálních latencí odezev 

   Autor: Prudek Martin; Vedoucí práce: Píša Pavel; Oponent práce: Findejs Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce popisuje analýzu RT vlastností jednodeskového počítače Raspberry Pi v přístupu ke sběrnici CAN. Řídicí aplikace je vytvořena v prostředí založeném na podpoře nástrojů rychlého návrhu Matlab/Simulink. Jsou ...
  • Rychlé prediktivní řízení s dlouhým horizontem predikce 

   Autor: Burant Jiří; Vedoucí práce: Otta Pavel; Oponent práce: Horák David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce poskytuje krátký úvod k řešení MPC řídícího problému a představuje efektivní algoritmus pro problémy s dlouhým predikčním horizontem. Výpočetní složitost řešení MPC problému roste podstatně s délkou predikčního ...
  • Implementace hlasového asistenta mobilního telefonu pro nevidomé 

   Autor: Blažek Michal; Vedoucí práce: Novák Daniel; Oponent práce: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato práce se zabývá návrhem hlasového ovládání mobilního telefonu pro slabozraké a nevidomé uživatele. Seznamuje čtenáře se základní problematikou a dnes dostupnými řešeními a možnostmi slabozrakých a nevidomých. Práce ...