Recently added

Now showing items 1-20 of 199

  • Systém pro správu soukromí při používání ICT pro specifické cílové skupiny 

   Author: Alexandru-Victor Macocian; Supervisor: Míkovec Zdeněk; Opponent: Bureš Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Recent developments in internet and social media usage have shown that the time of browsing the internet while maintaining anonymity is slowly coming to an end. In special, the recent scandals in regards to how internet ...
  • Algoritmus pro automatické doplňovaní jednoduchých trajektorií 

   Author: Wei Xin Tan; Supervisor: Škoviera Radoslav; Opponent: Černeková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Motion planning is one of the core problems that is being studied extensively by robotics researchers in the present day. Among the many techniques available, planning via automatic path/trajectory generation is one of the ...
  • Plánování mise více autonomních helikoptér pro kooperativní stavbu zdi 

   Author: Jasna Petric; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Fišer Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   This thesis aims to solve the task of high level motion planning for a group of unmanned aerial vehicles (UAVs). UAVs are tasked to build a pre-defined wall structure using different types of brick shaped objects. The main ...
  • Vývoj a zhodnocení konceptu pro rozšíření dat pro trénování neuronových sítí pro semantickou segmentaci LiDAR-Pointclouds 

   Author: Till Schöpe; Supervisor: Lampe Bastian; Opponent: Svoboda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   An accurate environment perception is a key requirement for automated vehicles. To help ful-fill this requirement, a promising approach is the semantic segmentation of LiDAR-pointcloudsusing neural networks. The acquisition ...
  • Odhadování stavů vozidla 

   Author: Karim Al Reyahi; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Pekař Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Vývoj autonomních vozidel se velmi rychle posouvá vpřed. Aby bylo možné dosáhnout plně autonomních vozidel, je nutné získat co nejvíce dat, která popisují chování vozidla. Rozpočet projektů bývá omezený, proto hrají celkové ...
  • Modelování elektronicky ovládané diferenciální kapalinové spojky 

   Author: Jan Cabicar; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Fojtík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Tato práce se zaměřuje na modelování systému kapalinové spojky použité pro ovládání elektronicky ovládaného diferenciálu s omezeným prokluzem vyráběným firmou EATON. Koeficient tření je důležitou součástí systému kapalinové ...
  • Návrh, lokalizace a stabilizace specializované bezpilotní helikoptéry pro dokumentaci historických objektů 

   Author: Pavel Petráček; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Chudoba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Tato práce se zabývá návrhem, autonomní lokalizací a pozičním řízením specializované bezpilotní helikoptéry sloužící k dokumentaci historických památek bez přístupu ke globálnímu navigačnímu systému. Pro účely této práce ...
  • Distribuované řízení konvoje komunikujících autodráhových autíček s využitím kódu automaticky generovaného ze Simulinku 

   Author: Šimon Wernisch; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Sojka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   V této práci je představen spravovaný softwarový projekt, jehož cílem je poskytnout prostředí pro rychlé prototypování distribuovaného řízení za použítí MATLAB a Simulink softwaru. Toto prostředí se skládá ze sady skriptů ...
  • Řídicí systém pro dvoustupňové přesné polohování elektromechanického systému 

   Author: Adam Polák; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Šika Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Tato diplomová práce popisuje vývoj řídicího systému pro dvoustupňovou platformu přesného polohování, která je součástí průmyslového osazovacího robota pro optické součástky. Úloha obsahuje návrh budiče pro lineární DC ...
  • Sumarizace textu pro chatboty 

   Author: Matyáš Lustig; Supervisor: Spilka Jiří; Opponent: Pošík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Zpracování přirozeného jazyka proměňuje, jak jako lidé komunikujeme s počítači. Hlasoví asistenti a chatboti se pomalu ale jistě stávají nedílnými součástmi našich životů. Práce pojednává o návrhu konverzační platformy ...
  • Samoskládání: modelování, simulace a plánování 

   Author: Lukáš Bertl; Supervisor: Kulich Miroslav; Opponent: Tyburec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Samoskládání je proces, při kterém se kolekce neuspořádaných částic samovolně orientuje do uspořádaného vzoru nebo funkční struktury bez působení vnější síly, pouze za pomoci lokálních interakcí mezi samotnými částicemi. ...
  • Autonomní explorace nerovného terénu šestinohým kráčejícím robotem 

   Author: Jan Bayer; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Kulich Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Tato práce se zabývá úlohou autonomnního robotického průzkumu neznámého prostředí šestinohým kráčejícím robotem. Cílem průzkumu je nejen vytvořit prostorovou mapu prostředí, ale také určit průchodnost prozkoumaných částí ...
  • Sběr a analýza pohybových dat z průmyslových robotů 

   Author: Petr Cezner; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Kadera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   S nástupem čtvrté průmyslové revoluce, mnoho průmyslových podniků hledá metody, které by jim snížily náklady na údržbu zařízení. V této práci, jsou popsány a zhodnoceny dvě metody, využívající EthernetKRL nebo průmyslové ...
  • Simulace dopadu preference vozidel integrovaného záchranného systému na světelných křižovatkách na další dopravu 

   Author: Vít Obrusník; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Herman Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   V této práci je vytvořen scénář mikroskopické simulace dopravy obsahující čtyři po sobě jdoucí křižovatky řízené semafory. Hlavní náplní je simulovat metody preference pro vozidla záchranných služeb projíždějících křižovatkami. ...
  • Systém pro předejití srážce kolejových vozidel založený na komunikaci V2V 

   Author: Loi Do; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Pichlík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Tato práce se zabývá návrhem systému pro predejití srážce tramvají s využitím V2V (vehicleto-vehicle) komunikace mezi tramvajemi. V2V komunikace spadá pod kategorii vyhrazené komunikace krátkého dosahu umožnující bezdrátovou ...
  • Lokalizace a pokročilé řízení autonomního modelu vozidla 

   Author: David Kopecký; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Vajnar Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Tato práce se zabývá mapováním a lokalizací na závodní dráze F1/10 autonomous driving competition pomocí zmenšeného modelu vozidla. Lokalizace využívá Monte Carlo metod pro zpracování dat LiDARu a odhad pozice vozidla. ...
  • Autonomní sledování člověka mobilním robotem 

   Author: Martin Novotný; Supervisor: Košnar Karel; Opponent: Walter Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Obsahem této práce je seznámit se s metodami lokalizace objektů pomocí kamery, k čemuž byl využit lokalizační systém detekující známou značku z obrazu. Dále je úkolem seznámit se s metodami pro rekonstrukci trajektorie. K ...
  • Přesné dokování mobilního robotu s využitím kamer 

   Author: Matěj Beránek; Supervisor: Košnar Karel; Opponent: Štěpán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Práce se zabývá problematikou přesného dokování mobilního robotu. V práci je rozebrána základní teorie této problematiky, dále jsou navrženy dva dokovací algoritmy(algoritmus využívající lokalizaci a algoritmus inspirovaný ...
  • Přesné dokování mobilního robotu s využitím laserových senzorů 

   Author: František Brandštýl; Supervisor: Košnar Karel; Opponent: Vonásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Cílem této diplomové práce bylo vytvoření dokovacího algoritmu pro mobilní robot a jeho ověření v laboratorních podmínkách. Úvodní část práce se zabývá způsoby lokalizace pomocí laserových senzorů a navigace mobilních ...
  • Lokalizace mobilního robotu sledováním stropu 

   Author: Jiří Koktan; Supervisor: Košnar Karel; Opponent: Petrlík Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Tato práce se zabývá lokalizací mobilního robotu sledováním stropu místnosti. Práce nejdříve pojednává o používaných metodách vizuální lokalizace a obrazových příznacích. Dále se zabývá výběrem vhodných obrazových příznaků ...