Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 167

  • Automatická kalibrace pomocí 'sebedotyku' a sebepozorování u dvojrukého průmyslového manipulátoru 

   Autor: Puciow František; Vedoucí práce: Hoffmann Matěj; Oponent práce: Werner Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Přesná kalibrace je klíčový faktor určující chování robotu. Tradiční kalibrační procedury zahrnují různé formy přídavných měřicích zařízení a stávají se nepraktickými, pokud se robot nebo prostředí ve kterém je nasazen ...
  • Hardwarová podpora předvídatelné exekuce na vícejádrových procesorech 

   Autor: Baryshnikov Maxim; Vedoucí práce: Sojka Michal; Oponent práce: Chudoba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Z důvodu potřeby snížení nákladů a zvýšení výkonu embedded real-time systémů, pracují vědci po celém světě na způsobech, jak přizpůsobit hotová komerční zařízení bezpečnostně-kritickému designu. Předvídatelný exekuční model ...
  • Vývojový systém pro processor-in-the-loop simulace s mikrokontrolerem řady e200 

   Autor: Albershteyn Andrey; Vedoucí práce: Sojka Michal; Oponent práce: Kučera Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Hlavní cíl této diplomové práce je vytvořit processor-in-the-loop systém založený na mikrokontroléru od firmy NXP s jádrem e200 - MPC5748G. Použití vizuálních programovacích nástrojů, například Simulink, umožňuje využití ...
  • Přístup založený na znalostech pro robotické osazování plošných spojů 

   Autor: Janů Vojtěch; Vedoucí práce: Kadera Petr; Oponent práce: Merdan Munir
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato práce se zabývá přístupem založeným na znalostech pro osazování desek plošných spojů. K tomuto účelu je zvážena architektura s ontologií sloužící jako zdroj informací a s reprezentací dovedností pro robotickou buňku. ...
  • Plánování pohybu bezpilotního prostředku s využitím Hermitových křivek v úloze autonomního sběru dat 

   Autor: Dubeň Alexander; Vedoucí práce: Pěnička Robert; Oponent práce: Váňa Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Diplomová práce se zabývá plánováním trajektorií pro bezpilotní drony tzv. Unmanned Aerial Vehicle (UAV). Cílem je nalezení trajektorie ve 2-D či 3-D prostoru skrz určitý počet předem definovaných cílů se známým ohodnocením, ...
  • Prediktivní řízení autonomní helikoptéry s časově proměnou hmotností 

   Autor: Saikin Diego Alejandro; Vedoucí práce: Saska Martin; Oponent práce: Gurtner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   The ultimate purpose of this thesis is to bring closer to reality, the use of fully autonomous unmanned aerial vehicle to extinguish wildfires. In order to achieve that goal, the approach taken consists in designing a ...
  • Generický model řídicí jednotky soustav dieselových generátorů 

   Autor: Bartoš Petr; Vedoucí práce: Šusta Richard; Oponent práce: Gerlich Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato práce se zabývá analýzou problematiky řízení dieselový generátorů elektrického proudu a následným navržením generického modelu řídicí jednotky soustav těchto generátorů. Věrný model pracující s reálnými regulačními ...
  • Prediktivní řízení budov s jednopotrubním otopným systémem 

   Autor: Předota Jan; Vedoucí práce: Dostál Jiří; Oponent práce: Jiří Řehoř
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato práce se zabývá problematikou teplovodního vytápění v budovách, ve kterých jsou využity jednopotrubní otopné systémy. Popisuje tepelné vztahy v budovách a vztahy týkající se přenosu tepla skrze teplotní výměníky. ...
  • Pokročilé řízení užitečného zatížení palubním počítačem na platformách DJI 

   Autor: Svoboda Adam; Vedoucí práce: Meiser Tomáš; Oponent práce: Tajbl Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Drony mají potenciál na využití téměř v každém odvětví vědy a techniky, například při tvorbě 3D modelů metodou fotogrammetrie. Pro účely fotogrammetrie je důležité podrobně nafotit cílovou oblast a ke každé pořízené ...
  • Aplikace Kalmanova filtru pro vylepšení lokalizace multi-rotorového UAV 

   Autor: Trafina Tomáš; Vedoucí práce: Meiser Tomáš; Oponent práce: Roháč Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem této práce je vyvinout matematický aparát pro koaxiální hexakoptéru, vybavenou IMU (intertial measurement unit) a GNSS (global navigation satellite system) senzory, který zvýší přesnost lokalizace tohoto letounu ...
  • Inteligentní termostat využívající metod umělé inteligence 

   Autor: Procházka Martin; Vedoucí práce: Havlena Vladimír; Oponent práce: Pachner Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato práce používá zpětnovazební učení, konkrétně Q-learning, k vytvoření algoritmu pro inteligentní termostat. Algoritmus je schopen nalézt optimální regulátor pouze na základě poskytnutých dat. Data, která jsou k dispozici ...
  • Výpočet objemu objektů z rozsáhlých zašuměných mračen bodů 

   Autor: Tůmová Zuzana; Vedoucí práce: Rollo Milan; Oponent práce: Svoboda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato diplomová práce se zabývá metodami výpočtu objemu objektů z rozsáhlých zašuměných mračen bodů. Práce je zaměřena na filtrování, tvorbu triangulačních sítí, detekci povrchu země a v závěru se zabývá výpočtem objemů. ...
  • Automobilová řídicí jednotka s rozhraními CAN, FlexRay a Ethernet 

   Autor: Záhora Jiří; Vedoucí práce: Vajnar Martin; Oponent práce: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Tato práce se zabývá návrhem auomobilové řídicí jednotky s rozhraními CAN, FlexRay a Ethernet, jejíž hlavní účel je poskytnutí komunikačního rozhraní mezi automobilem a externí platformou pro vývoj algoritmů autonomního ...
  • Dlouhodobá vizuální lokalizace mobilního robotu v proměnném prostředí 

   Autor: Kumpánová Kristýna; Vedoucí práce: Derner Erik; Oponent práce: Košnar Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato práce se zabývá vývojem metod, které jsou vhodné pro lokalizaci v dynamickém prostředí s využitím life-long learning přístupu. Metody implementované v této práci jsou založeny na vzdálenosti descriptorů významných ...
  • Metody hodnocení zdravotního stavu vojenských specialistů 

   Autor: Král Pavel; Vedoucí práce: Kutílek Patrik; Oponent práce: Macaš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Cílem práce je návrh a implementace metod pro hodnocení zdravotního stavu vojenských specialistů, konkrétně psychický stav, například projevující se stresem. Nejprve byla provedena rešerše metod pro hodnocení fyzického a ...
  • Optimalizace řízení provozního větrání tunelového komplexu Blanka 

   Autor: Talíř Vojtěch; Vedoucí práce: Šulc Jan; Oponent práce: Cigler Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Diplomová práce se zabývá vylepšením a optimalizací provozního větrání v tunelu s komplexní strukturu i systém větrání. Práci lze rozdělit na tři hlavní části. První část pojednává o matematickém modelování proudění vzduchu ...
  • Lokalizace bezpilotní helikoptéry v neznámém prostředí pomocí palubních senzorů 

   Autor: Petrlík Matěj; Vedoucí práce: Saska Martin; Oponent práce: Krajník Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Tato práce se zabývá onboard lokalizací bezpilotního letounu bez přístupu k službám globálních navigačhních systémů. Hlavní cíl této práce spočívá v návrhu a implementaci metody pro simultánní lokalizaci a mapování, která ...
  • Sledování trajektorie pro autonomní vozidla 

   Autor: Filip Jan; Vedoucí práce: Vajnar Martin; Oponent práce: Havlena Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato práce se zabývá návrhem sledování trajektorie pro samořiditelná vozidla. Cílem práce je vyvinout kontrolér pro závodní aplikace. Úloha je rozdělena na modelování jízdní dynamiky a následný návrh řízení založený na ...
  • Grafický simulátor činnosti procesoru a činnosti vyrovnávací paměti 

   Autor: Kočí Karel; Vedoucí práce: Píša Pavel; Oponent práce: Štepanovský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   V předmětu Architektura Počítačů vyučovaném na Českém Vysokém Učení Technickém v Praze, Fakultě Elektrotechnické se v tuto chvíli používá starý emulátor MIPS procesory MipsIt. Ten poskytuje vlastnosti důležité pro nahlédnutí ...
  • Hluboké učení pro autonomní off-road řízení v simulaci 

   Autor: Valentin Jacques; Vedoucí práce: Zimmermann Karel; Oponent práce: Ecorchard Gaël Pierre Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
   This thesis presents different ways to make a car autonomous. We will use the power of machine learning and neural network to ?teach? a car how to drive autonomously in an off-road environment by using only a minimum set ...