Now showing items 1-20 of 327

  • Zpětnovazební řízení magnetohydrodynamického proudění pomocí metod založených na datech 

   Author: Adam Uchytil; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Mezić Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-11)
   Tato práce se primárně zabývá vývojem na datech založeného zpětnovazebního řídicího algoritmu pro tvarování magnetohydrodynamického (MHD) proudění, což je proudění elektricky vodivé kapaliny v magnetickém poli. K validaci ...
  • Robustní řízení orientace cubesat-satelitu 

   Author: Dominik Beňo; Supervisor: Hromčík Martin; Opponent: Klaučo Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-11)
   Tato práce představuje studii robustního řízení orientace družice 6U CubeSat satelitu. Práce se zaměřuje na vývoj a implementaci řídicích zákonů, které splňují přísné požadavky mise na přesné řízení orientace družice. Byly ...
  • Automatické generování standardizovaných objektů přes rozhraní TIA Openness 

   Author: Tomáš Vayhel; Supervisor: Cicvárek Martin; Opponent: Burget Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-10)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na vývoj automatického generátoru instancí standardizovaných objektů ve vývojovém prostředí TIA Portal, využívajícího rozhraní TIA Portal Openness. Projekt byl realizován na míru dle ...
  • Závodění s oponentem pro autonomní auto F1/10 

   Author: Tomáš Nagy; Supervisor: Klapálek Jaroslav; Opponent: Zahrádka David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-10)
   Táto diplomová práca sa zaoberá detekciou vhodných miest na predbiehanie jedného súpera na pretekárskej dráhe. Na základe prieskumu súčasných riešení danej problematiky, sme navrhli a implementovali plánovač predbiehacích ...
  • Nehladká analýza a princip maxima 

   Author: Karolína Sehnalová; Supervisor: Bohata Martin; Opponent: Hurák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-12)
   Tato práce se zabývá problematikou a aplikacemi nehladké verze Pontryaginova principu maxima v teorii řízení. Nejprve jsou rozebrány základní koncepty nehladké analýzy, jako jsou zobecněné gradienty a zobecněné normálové ...
  • Integrace iLLD ovladačů do RTOS Erika Enterprise pro Infineon TC387 

   Author: Danylo Begim; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Knotek Štefan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-11)
   Použití mikrokontrolérů s operačními systémy reálného času může snížit náklady na vývoj aplikace, protože vývojový tým nemusí stavět vše od začátku. Tato diplomová práce se věnuje tomu, jak zkompilovat operační systém ...
  • Robustní řízení pro dvounohého robota na kolečkách Sk8o 

   Author: Petr Kuchař; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Čech Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-12)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou a návrhem robustních regulátorů pro dvounohého robota na kolečkách jménem Sk8o. Cílem je nalézt optimální délku natažení nohou robota a následně navrhnout robustní regulátory. Jeden ...
  • Podpora sběrnice CAN FD pro operační systém RTEMS 

   Author: Michal Lenc; Supervisor: Píša Pavel; Opponent: Bloom Gedare
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-10)
   Kritické systémy reálného času, mezi které patří řídicí prvky v automobilech a hromadné dopravě, systémy pro družice, zdravotní zařízení nebo síťové prvky, často vyžadují deterministický přenos kritických zpráv mezi ...
  • Návrh procesu inspekce dílu kolaborativním robotem 

   Author: Viktor Nweke; Supervisor: Vegricht Michal; Opponent: Kašák Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-10)
   Tato práce se zabývá integrací kolaborativních robotů (kobotů) do procesu kontroly montáže v průmyslovém prostředí s využitím inovativního přístupu digitálního dvojčete. Výzkum se zaměřuje na návrh a vývoj modelu digitálního ...
  • Návrh a vizualizace prediktoru skoků pro výukový RISC-V simulátor 

   Author: Jiří Štefan; Supervisor: Píša Pavel; Opponent: Kočí Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-10)
   Cílem této práce je implementovat prediktor skoků a jeho vizualizaci do simulátoru procesoru QtRvSim. Predikce skoků má důležitou roli v návrhu procesoru, protože pomáhá redukovat pozastavení pipeline procesoru předpovídáním ...
  • Mapování včelí plástve robotem 

   Author: Jiří Janota; Supervisor: Blaha Jan; Opponent: Vrba Matouš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-12)
   Včela hraje klíčovou roli v ekosystému, kde působí jako nenahraditelný opylovač a přímo ovlivňuje globální potravinové řetězce a biologickou rozmanitost kvetoucích rostlin. V důsledku toho se výzkum zaměřuje na pochopení ...
  • Kvantové strojové učení 

   Author: Jan Svoboda; Supervisor: Mareček Jakub; Opponent: Korpas Georgios
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-11)
   Přestože kvantové počítání stále není používáno v reálných aplikacích, jeho studium je nezbytné pro pochopení konceptů kvantového počítání a rozšíření znalostí o jeho možnostech. Tato práce porovnává kvantové strojové učení ...
  • Sledování jízních pruhů na bázi LIDAR dat pomocí Kalmova filtrování a jeho fúze s kamera daty 

   Author: Daniel Veškrna; Supervisor: Nuri Kundak; Opponent: Sojka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
   Tato práce je věnována porovnání několika technik estimace jízdních pruhů s různými modely geometrie vozovky za využití veřejně dostupných dat z LIDARu a kamer. Za tímto účelem byl vyvinut celý framework pro zpracování dat ...
  • Elektroencefalograf s vysokou hustotou elektrod 

   Author: Václav Šíp; Supervisor: Bortel Radoslav; Opponent: Škapa Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací elektrotencefalografu (EEG). Navrhuje se elektronika na měření slabých signálů mozku, řídící deska, komunikace s počítačem a jednoduchá aplikace pro zobrazení a uložení dat.
  • Prediktivní řízení pro robota SK8O 

   Author: Petr Brož; Supervisor: Do Loi; Opponent: Filip Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
   V této diplomové práci se věnuji návrhu regulátoru schopného balancovat a řídit nestabilního dvounohého kolového robota Sk8o, jehož struktura je podobná vozidlu segway. Tohoto je dosaženo pomocí metody Model Predictive ...
  • Sum-product-set modely pro učení hustot pravděpodobnosti stromových dat 

   Author: Martin Rektoris; Supervisor: Šmídl Václav; Opponent: Vomlel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
   Výzkum a škálovatelnost výzkumu v oblasti strojového učení se urychlily přechodem od ručního vytváření příznaků k automatické extrakci příznaků. Použití datového formátu JSON v různých oblastech, jako je kybernetická ...
  • Návrh systému odhadování stavu a parametrů baterky pro demonstrační vozidlo 

   Author: Ondřej Masopust; Supervisor: Vošahlík David; Opponent: Knap Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
   Tato práce se zabývá vývojem odhadovače stavu pro baterii elektrického vozidla. Možnosti modelování článku baterie jsou porovnány a z nich je vybrán tzv. 2RC model ekvivalentního elektrického obvodu. Matematický model je ...
  • Analýza bezpečného přístupu k paměti pro kompilátor Rust GCC 

   Author: Jakub Dupák; Supervisor: Píša Pavel; Opponent: Cohen Arthur
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-30)
   Tato práce představuje první pokus o realizaci analýzy paměťové bezpečnosti, nazývané borrow-checker, v překladači Rust GCC. Analýza využívá systém Polonius, který byl vytvořen jako nová generace borrow-checkeru pro překladač ...
  • Systém pro řízení autonomních mobilních robotů 

   Author: Filip Dvořák; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Maslikiewicz Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-28)
   Cieľom tejto diplomovej práce je implementovať Fleet management system, ktorý bude vychádzať z hotového riešenia KUKA Navserver, ktoré využíva mobilných robotov KUKA KMP a KMR. Tento navrhnutý systém by mal obsahovať ...
  • Simulátor spalovacího motoru TSI 1.5 

   Author: Jan Vojnar; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-28)
   Tato diplomová práce si klade za cíl vytvořit simulátor signálů senzorů a akčních členů motoru pro testování řídící jednotky motoru (ECU). Simulátor se skládá z hardwarových a softwarových komponent, které simulují ...