Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 133

  • Systém pro autonomní sběr a přesun objektů párem helikoptér 

   Autor: Kohout Petr; Vedoucí práce: Saska Martin; Oponent práce: Čáp Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá vývojem systému pro autonomní uchopení a nesení předmětu párem robotických helikoptér. Součástí navrhovaného systému je návrh gripperu, synchronizace prediktivních regulátorů během letu a vývoj plánovacího ...
  • Úpravy generátoru Matlab/Simulink pro Raspberry Pi k docílení minimálních latencí odezev 

   Autor: Prudek Martin; Vedoucí práce: Píša Pavel; Oponent práce: Findejs Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce popisuje analýzu RT vlastností jednodeskového počítače Raspberry Pi v přístupu ke sběrnici CAN. Řídicí aplikace je vytvořena v prostředí založeném na podpoře nástrojů rychlého návrhu Matlab/Simulink. Jsou ...
  • Bezdrátový IoT modul pro monitorování vibrací 

   Autor: Simakov Aleksandr; Vedoucí práce: Šmíd Radislav; Oponent práce: Schiller Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato diplomová práce je věnována vytváření experimentální IoT platformy s nízkou spotřebou, které monitoruje vibrace a odesílá zpracovaná data na webový server ThingSpeak.com prostřednictvím WiFi rozhraní. Cílem této ...
  • Testování softwaru pro vestavné aplikace v autonomních vozidlech 

   Autor: Kerner Jiří; Vedoucí práce: Sojka Michal; Oponent práce: Štěpán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Diplomová práce Testování softwaru pro vestavné aplikace v autonomních vozidlech se zabývá popisem metod pro testování softwaru v automobilovém průmyslu a představuje možnosti, jak v budoucnu přistoupit k verifikaci a ...
  • Experimentální autodráhová platforma pro distribuované řízení kolon vozidel 

   Autor: Lád Martin; Vedoucí práce: Hurák Zdeněk; Oponent práce: Vokřínek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce má za cíl vytvořit platformu pro testování distribuovaných řídících algoritmů kolony vozidel. Platforma je postavena na základě autodráhových aut doplněných o elektroniku potřebnou k řízení motoru, měření ...
  • Rozšíření platformy pro magnetickou manipulaci 

   Autor: Richter Filip; Vedoucí práce: Zemánek Jiří; Oponent práce: Janošek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se věnuje úpravám a inovaci na platformě MagMan. Práce srovnává možné varianty řešení řídícího systému nezávislého na osobním počítači, který je zároveň dostatečně kompaktní a mobilní. V této práci je také popsána ...
  • Systém řízení a sběru dat pro zkoušky airbagů 

   Autor: Janovec Jiří; Vedoucí práce: Šmíd Libor; Oponent práce: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Cílem této práce je navrhnout a vytvořit systém pro řízení zkoušky a měření airbagů do zkušebny společnosti TÜV\,SÜD. Systém musí být integrovatelný se stávajícím vybavením. Součástí systému je i řídící software pro obsluhu ...
  • Řízení tepelného toku výměníkem 

   Autor: Zlevor Ondřej; Vedoucí práce: Dostál Jiří; Oponent práce: Vyhlídal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá řízením tepelného toku v jednofázovém tepelném výměníku voda-vzduch, kdy řízeným vstupem je hmotnostní tok vody. Nejprve byla odvozena parciální diferenciální rovnice popisující tepelný výměník, následně ...
  • Návrh a implementace uživatelského rozhraní sítě robotických dalekohledů řízených systémem RTS2 

   Autor: Mečiar Radek; Vedoucí práce: Vítek Stanislav; Oponent práce: Kubánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce se zabývá návrhem a~implementací softwaru pro sjednocení přístupu k~observatořím využívajících systém RTS2. Cílem práce je zpřehlednit a~ulehčit ovládání observatoří z~jednoho místa, společně s~náhradou konzolového ...
  • Matematický model mechaniky letu a algoritmy řízení pro kvadroptéru 

   Autor: Gopalakrishnan Eswarmurthi; Vedoucí práce: Hromčík Martin; Oponent práce: Enmark Anita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   V této práci jsem pracoval na návrhu regulátoru pro nelineární model Quadcopter. Pro tento model jsem navrhl dva ovladače a simulaci jsem použil ke kontrole výkonu modelu. Na začátku mé práce jsou odvozeny základní rovnice ...
  • Návrh a simulace řídicích zákonů pro stabilizaci satelitů 

   Autor: Mohanasundaram Sharathkumaar; Vedoucí práce: Hromčík Martin; Oponent práce: Enmark Anita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   In this thesis the problem of spacecraft attitude control is investigated. Individual spacecraft dynamics
  • Detekce neobvyklých událostí v telemetrických datech ze satelitu 

   Autor: Niessner Holger; Vedoucí práce: Pajdla Tomáš; Oponent práce: Enmark Anita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Moderní Satelity produkují velké množství telemetrických dat (> 10.000 parametrů), z nichž ty nejdůležitější jsou monitorovány provozovatelé během průchodů. Zpracování tohoto množství dat v reálném čase přesáhne schopnost ...
  • Model formule pro soutěž autonomních aut F1/10 

   Autor: Vajnar Martin; Vedoucí práce: Sojka Michal; Oponent práce: Štěpán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí autonomního závodního modelu auta. Cílem bylo účastnit se soutěže F1/10. Práce se zabývá mnoha aspekty konstrukce od mechanického návrhu, přípravy elektroniky až po softwarovou ...
  • Identifikace 6-osého průmyslového robotu 

   Autor: Suslov Andrej; Vedoucí práce: Ron Martin; Oponent práce: Švéda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce se zabývá odvozením a identifikací modelu 6-osého průmyslového robotu. Tento model je následně použit k predikci jeho energetické spotřeby. V první části je představen robotický systém, který je předmětem ...
  • Stochastický simulátor výpadků elektráren v přenosové soustavě 

   Autor: Svoboda Ondřej; Vedoucí práce: Zábojník Jan; Oponent práce: Dvořák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem generátoru pseudo-stochastických výpadků bloků elektráren v elektrické přenosové soustavě a simulátoru, který s ohledem na tyto vygenerované výpadky a další dodatečná omezení zajistí ...
  • Rychlé prediktivní řízení s dlouhým horizontem predikce 

   Autor: Burant Jiří; Vedoucí práce: Otta Pavel; Oponent práce: Horák David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce poskytuje krátký úvod k řešení MPC řídícího problému a představuje efektivní algoritmus pro problémy s dlouhým predikčním horizontem. Výpočetní složitost řešení MPC problému roste podstatně s délkou predikčního ...
  • Implementace hlasového asistenta mobilního telefonu pro nevidomé 

   Autor: Blažek Michal; Vedoucí práce: Novák Daniel; Oponent práce: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato práce se zabývá návrhem hlasového ovládání mobilního telefonu pro slabozraké a nevidomé uživatele. Seznamuje čtenáře se základní problematikou a dnes dostupnými řešeními a možnostmi slabozrakých a nevidomých. Práce ...
  • Multi-agent System Distributed Sensor Fusion Algorithms 

   Autor: Bhattacharya Shaondip; Vedoucí práce: Hengster-Movric Kristian; Oponent práce: Enmark Anita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   The concept of consensus lters for sensor fusion is not an entirely new proposition
  • Návrh letového softwaru pro projekt Demise Observation Capsule 

   Autor: Zamouřil Jakub; Vedoucí práce: Sojka Michal; Oponent práce: Česák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce popisuje proces návrhu letového softwaru pro zařízení kvalifikované pro provoz ve vesmíru, ukazuje jeho vývoj a testování, a poskytuje popis hotového produktu. Letový software popisovaný v této práci byl vyvinut ...
  • Knihovna funkcí pro počítač RASPBERRY PI 

   Autor: Procházka Tomáš; Vedoucí práce: Kubalík Pavel; Oponent práce: Vaňát Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-04)
   Tato diplomová práce se zabývá vytvořením knihovny pro ovládání jednotlivých periférií počítače Raspberry PI bez použití operačního systému. Důraz je kladen hlavně na ovládání univerzálních vstupů a výstupů, rozhraní UART, ...