Now showing items 1-20 of 301

  • Algoritmy vedení po trati pro autonomní vozidlo 

   Author: Jan Švancar; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Filip Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-01)
   Tato se práce se zabývá problémem vedení autonomního vozidla po referenční cestě. Cílém této práce bylo vytvořit a imple-mentovat algoritmus pro sledování cestz, který by byl schopný brát v úvahu mož-nosti přeauktuované ...
  • Tvorba nových výukových materiálů pro předměty využívající LEGO Mindstorms 

   Author: Matěj Štětka; Supervisor: Hlinovský Martin; Opponent: Kirschner Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-01)
   Tato diplomová práce se zabývá tvorbou nových knihoven pro moduly od firmy Mindsensors.com, kterými jsou NXTMMX, NXTCam5 a LED Matrix, a to v jazyce Python. Druhá část se zabývá návrhem nové koncepce předmětu B3B35RO1 ...
  • Multiagentní systémy pro plánování výroby 

   Author: Tomáš Staruch; Supervisor: Janů Vojtěch; Opponent: Becker Tilman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-25)
   Cílem této práce je navrhnout, implementovat a experimentálně ověřit algoritmus pro multiagentní plánování výroby. Navržený algoritmus využívá principu chronologického backtrackingu a je rozšířením existujícího algoritmu ...
  • Softwarový nástroj pro konfiguraci radiačního detektoru pro kosmické aplikace 

   Author: Natálie Vítová; Supervisor: Brož Pavel; Opponent: Báča Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Tato práce se zabývá návrhem konfiguračního softwaru ConfPix pro konfiguraci senzoru detekujícího záření (SpacePix2). Práce popisuje návrh a implementaci, stejně jako postup testování. Software je napsán v programovacím ...
  • Použití NLI modelů pro ověřování fakticity sumarizací 

   Author: Jan Dusil; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Čepek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   V posledních letech neuronové sítě, konkrétně Transformers architektura, dominují pole Natural Language Processing. Tento způsob modelování jazyka vykazuje state-of-art výsledky a posouvá celý obor k rychlejšímu vývoji. ...
  • Fúze senzorických dat polohy pro autonomní vozidla 

   Author: Tomáš Twardzik; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Sojka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Magisterská práce se věnuje tématu fúze dat pro lokalizaci autonomních vozidel. V teoretické části jsem zmapoval široké spektrum současných technologií používaných pro lokalizaci autonomních vozidel a vytvořil jsem kompaktní ...
  • Ochrana jízdního koridoru s ohledem na různé jízdní vlastnosti vozovky 

   Author: Bohdan Kashel; Supervisor: Efremov Denis; Opponent: Klaučo Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Primárním cílem této diplomové práce je vytvořit pokročilý asistenční systém řidiče (ADAS) pro ochranu obálky prostředí, který pomůže řidiči udržet auto na silnici a vyhnout se pojízdným překážkám. Prezentovaný ADAS využívá ...
  • Návrh systému pro plánování mise autonomního vozidla 

   Author: Marek Boháč; Supervisor: Vošahlík David; Opponent: Vonásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Algoritmy pro plánování pohybu autonomního vozidla jsou známým problémem a jeho vyřešení by znamenalo významný posun v jejich vývoji. Oproti plánování cesty, což je problém, na který máme mnoho efektivních a rychlých ...
  • Optimalizace zařízení pro získávání vody ze vzduchu 

   Author: Pavel Souček; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Trnka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato diplomová práce se zabývá tématem generování vody ze vzduchu. Především na optimalizaci jednoho takové zařízení za získávání vody ze vzduchu zvané AWG-DW. Hlavním cílem této práce je modelovat, kalibrovat řídit toto ...
  • Vývoj brake-by-wire systémů vozu 

   Author: Tomáš Veselý; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Bušek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací inovativního Brake-by-Wire brzdného systému pro potřeby současně vznikajícího projektu protypového vozidla skupiny SDS. Hlavním cílem této práce je hardwarová a softwarová ...
  • Využití vestavěného QP solveru pro automotive aplikace 

   Author: Tomáš Rutrle; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Klaučo Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Hlavním cílem této práce je vývoj rámce pro externí solver kvadratických problémů využívající CAN a CAN FD sběrnice. V první řadě je představen mikrokontroler, na který jsou nasazeny dva různé solvery. Dále je pro kontroler ...
  • Řídicí systém pro letadlo s kolmým startem 

   Author: Jan Belák; Supervisor: Hromčík Martin; Opponent: Hospodář Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato práce představuje novou strategii řízení letadel se schopností kolmého startu, konkrétně typu Tilt-rotor. Díky využití nelineárních řídicích algorithmů je navržený systém schopen řídit letoun ve všech fázích letu, ...
  • Systém pro odhadování stavu nabytí a kondice baterie elektromobilu 

   Author: Jan Kučera; Supervisor: Vošahlík David; Opponent: Knap Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato práce zkoumá možnosti odhadování stavu akumulátorového modulu elektrického vozidla. Motivací a konečným cílem této práce je vylepšit schopnost odhadu stavu akumulátoru ve studentské závodní formuli a pomoci dosáhnout ...
  • Ovládání a Bluetooth komunikace pro systémy aktivního osvětlení oděvů 

   Author: Ladislav Štefka; Supervisor: Píša Pavel; Opponent: Lédl Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Předtím než se aktivní systémy osvětlení stanou standardem osobní bezpečnosti v situacých se zhoršenými světelnými podmínkami, je nutné vyřešit, jakým způsobem je jejich uživatelé mohou pohodlně a spolehlivě ovládat. Cílem ...
  • Strukturní ladění zakázaného pásma v nanostrukturovaných diamantech 

   Author: Matúš Kaintz; Supervisor: Cammarata Antonio; Opponent: Zemen Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Široká škála extrémnych vlastností diamantu robí na ňom založené materiály ideálnymi na výrobu nanorozmerných zariadení so širokou aplikovateľnosťou v nanofotonike, optomechanike, fotovoltaike a elektronike. Pre takéto ...
  • Automatizace průběžného testování latencí na sběrnici CAN 

   Author: Matěj Vasilevski; Supervisor: Píša Pavel; Opponent: Ille Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Tato práce dokumentuje systém na měření latencí na sběrnici CAN. Již existující systém byl oživen, aktualizován aby fungoval i na protokolu CAN FD, a lépe zdokumentován pro možnost nasazení i jinde než zde na fakultě. ...
  • Epidemiologické modelování a řízení 

   Author: Harun Zalihic; Supervisor: Hengster-Movric Kristian; Opponent: Báča Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-01)
   Budeme zkoumat matematické epidemiologické modely, přičemž vezmeme v úvahu jak dávkové, tak síťové kompartmentové modely. Budou uvažovány různé způsoby kontroly průběhu epidemií, přičemž budou rozlišeny intervence ...
  • Grafický doprovod tanečního představení 

   Author: Ondřej Tyle; Supervisor: Berka Roman; Opponent: Zemánek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-01)
   Tato práce se zabývá tvorbou systému umožňujícího promítání 2D grafiky při tanečním vystoupení, která je schopná reagovat v reálném čase na pohyby tanečníků. V první části je shrnutí současných metod detekce lidské postavy. ...
  • Řídicí systém pro aktivní podvozek vozidla 

   Author: Jiří Minarik; Supervisor: Liškář Petr; Opponent: Bušek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Bezpečnostní systémy jako ESP a ABS jsou omezeny saturací sil v kontaktní ploše pneumatik. Active Camber Control může aktivně měnit saturaci a tím poskytovat vyšší hodnocení v bezpečnosti a výkonu auta. Tato práce poskytuje ...
  • Návrh a realizace iterativního učícího řídicího systému pro dynamický plotr 

   Author: Marek Bečka; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Sojka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-20)
   Tato diplomová práce se zabývá vývojem elektroniky a řídicího systému pro platformu pro experimentování s Iterativním učícím se řízením (ILC). Toto mechatronické zařízení má podobu planárního plotru, jehož výhodou je pěkná ...