Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 177

  • Podpora PREM na současných multicore COTS systémech 

   Autor: Doležal Jan; Vedoucí práce: Matějka Joel; Oponent práce: Štepanovský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Práce přináší podporu pro vyvíjené výkonné aplikace reálného času, které pro svůj běh využívají vícejádrové běžně komerčně dostupné systémy. Hlavním cílem práce je shrnout metody pro zvýšení předvídatelnosti doby běhu ...
  • Navigační systém pro indoor aplikace 

   Autor: Paclík Martin; Vedoucí práce: Roháč Jan; Oponent práce: Brož Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Diplomová práce je zaměřena na návrh a realizaci indoor navigačního systému založeného na inerciálních senzorech, senzoru barometrického tlaku a čtyřech senzorech vzdálenosti. Součástí práce je rozbor navigační úlohy, návrh ...
  • Open-source a Open-hardware podpora pro CAN FD 

   Autor: Jeřábek Martin; Vedoucí práce: Novák Jiří; Oponent práce: Pražan Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Tato práce popisuje tři subprojekty, z nichž každý se zabývá podporou nového standardu CAN FD v open-source CAN kontrolérech. Zpočátku pojednává o rozšiřování volně dostupného kontroléru z OpenCores, kompatibilního s ...
  • Jednotka pro akustickou detekci 

   Autor: Hakl Jan; Vedoucí práce: Svatoš Jakub; Oponent práce: Toula Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Cílem této diplomové práce je návrh a realizace funkční jednotky pro detekci akustické pulsní události. Jedná se o zařízení, které detekuje výstřel ze zbraně, zaznamená přesnou casovou znacku této události a zašle ji na ...
  • Kyberneticko-fyzický testbed pro jednopotrubní otopné soustavy 

   Autor: Zelenka David; Vedoucí práce: Dostál Jiří; Oponent práce: Salaj Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Cílem práce je navržení testovací stolice pro jednopotrubní otopné zařízení, jehož funkci potřebujeme otestovat. Stolice nám umožní měřit výkon testovaného zařízení, zkoumat jeho vliv na další zařízení v otopné soustavě a ...
  • Monitorování stavu turbodmychadla v osobních vozech 

   Autor: Hriadel Dávid; Vedoucí práce: Gurtner Martin; Oponent práce: Doleček Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Táto práca sa zameriava návrhom a implementáciou systému na monitorovanie stavu turbodúchadla (predovšetkým pre osobné motorové vozidlá) s dôrazom na možné nasadenie navrhnutých algoritmov do vozidiel v produkcii. Riešenie ...
  • Optimální řízení vodní kaskády 

   Autor: Novotný Václav; Vedoucí práce: Hušek Petr; Oponent práce: Rehák Branislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Cílem této práce je seznámení se s Vltavskou vodní kaskádou a zkonstruování vhodného matematického modelu založeného na fyzikálních rovnicích, který se bude věrně podobat reálnému systému, pro potřeby optimálního řízení. ...
  • Diagnostika robota na základě sledování jeho pohybových veličin 

   Autor: Novák Ondřej; Vedoucí práce: Burget Pavel; Oponent práce: Kadera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Tato diplomová práce se zabývá vývojem frameworku pro analýzu data z průmyslových robotických manipulátorů. Data jsou sbírána pomocí průmyslové sítě počítačem, kterým jsou následně předzpracována. Předzpracování je provedeno ...
  • Plánování optimální trajektorie pro čtyř-rotorovou helikoptéru pro závody autonomních dronů 

   Autor: Nekovář František; Vedoucí práce: Rollo Milan; Oponent práce: Hurák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Práce se zabývá pruzkumem existujícíchsouteží závodu dronu, vc. lidmi rízených aautonomních. Je porovnáno nekolik algoritmupro plánování trajektorie ve vhodnostipro tyto závody. Je vytvoren matematickýmoter quadrokoptéry, ...
  • Podpora DevOps vývoje IO-Link Device testovací platformou 

   Autor: Ansorge Michal; Vedoucí práce: Fenyk Miloš; Oponent práce: Burget Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Technologie IO-Link byla vyvynuta jako standardizovaný komunikační protokol pro moderní a chytré senzory a aktuátory. Tato práce popisuje moderní metody vývoje, které mohou být použity při vývoji IO-Link Master zařízení a ...
  • Automatická kalibrace pomocí 'sebedotyku' a sebepozorování u dvojrukého průmyslového manipulátoru 

   Autor: Puciow František; Vedoucí práce: Hoffmann Matěj; Oponent práce: Werner Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Přesná kalibrace je klíčový faktor určující chování robotu. Tradiční kalibrační procedury zahrnují různé formy přídavných měřicích zařízení a stávají se nepraktickými, pokud se robot nebo prostředí ve kterém je nasazen ...
  • Hardwarová podpora předvídatelné exekuce na vícejádrových procesorech 

   Autor: Baryshnikov Maxim; Vedoucí práce: Sojka Michal; Oponent práce: Chudoba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Z důvodu potřeby snížení nákladů a zvýšení výkonu embedded real-time systémů, pracují vědci po celém světě na způsobech, jak přizpůsobit hotová komerční zařízení bezpečnostně-kritickému designu. Předvídatelný exekuční model ...
  • Vývojový systém pro processor-in-the-loop simulace s mikrokontrolerem řady e200 

   Autor: Albershteyn Andrey; Vedoucí práce: Sojka Michal; Oponent práce: Kučera Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Hlavní cíl této diplomové práce je vytvořit processor-in-the-loop systém založený na mikrokontroléru od firmy NXP s jádrem e200 - MPC5748G. Použití vizuálních programovacích nástrojů, například Simulink, umožňuje využití ...
  • Přístup založený na znalostech pro robotické osazování plošných spojů 

   Autor: Janů Vojtěch; Vedoucí práce: Kadera Petr; Oponent práce: Merdan Munir
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato práce se zabývá přístupem založeným na znalostech pro osazování desek plošných spojů. K tomuto účelu je zvážena architektura s ontologií sloužící jako zdroj informací a s reprezentací dovedností pro robotickou buňku. ...
  • Plánování pohybu bezpilotního prostředku s využitím Hermitových křivek v úloze autonomního sběru dat 

   Autor: Dubeň Alexander; Vedoucí práce: Pěnička Robert; Oponent práce: Váňa Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Diplomová práce se zabývá plánováním trajektorií pro bezpilotní drony tzv. Unmanned Aerial Vehicle (UAV). Cílem je nalezení trajektorie ve 2-D či 3-D prostoru skrz určitý počet předem definovaných cílů se známým ohodnocením, ...
  • Prediktivní řízení autonomní helikoptéry s časově proměnou hmotností 

   Autor: Saikin Diego Alejandro; Vedoucí práce: Saska Martin; Oponent práce: Gurtner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   The ultimate purpose of this thesis is to bring closer to reality, the use of fully autonomous unmanned aerial vehicle to extinguish wildfires. In order to achieve that goal, the approach taken consists in designing a ...
  • Generický model řídicí jednotky soustav dieselových generátorů 

   Autor: Bartoš Petr; Vedoucí práce: Šusta Richard; Oponent práce: Gerlich Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato práce se zabývá analýzou problematiky řízení dieselový generátorů elektrického proudu a následným navržením generického modelu řídicí jednotky soustav těchto generátorů. Věrný model pracující s reálnými regulačními ...
  • Prediktivní řízení budov s jednopotrubním otopným systémem 

   Autor: Předota Jan; Vedoucí práce: Dostál Jiří; Oponent práce: Jiří Řehoř
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato práce se zabývá problematikou teplovodního vytápění v budovách, ve kterých jsou využity jednopotrubní otopné systémy. Popisuje tepelné vztahy v budovách a vztahy týkající se přenosu tepla skrze teplotní výměníky. ...
  • Pokročilé řízení užitečného zatížení palubním počítačem na platformách DJI 

   Autor: Svoboda Adam; Vedoucí práce: Meiser Tomáš; Oponent práce: Tajbl Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Drony mají potenciál na využití téměř v každém odvětví vědy a techniky, například při tvorbě 3D modelů metodou fotogrammetrie. Pro účely fotogrammetrie je důležité podrobně nafotit cílovou oblast a ke každé pořízené ...
  • Aplikace Kalmanova filtru pro vylepšení lokalizace multi-rotorového UAV 

   Autor: Trafina Tomáš; Vedoucí práce: Meiser Tomáš; Oponent práce: Roháč Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem této práce je vyvinout matematický aparát pro koaxiální hexakoptéru, vybavenou IMU (intertial measurement unit) a GNSS (global navigation satellite system) senzory, který zvýší přesnost lokalizace tohoto letounu ...