• Aplikace moderních manažerských nástrojů v průmyslu 

   Autor: Černý Milan; Vedoucí práce: Žáček Vladimír; Oponent práce: Kraml Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-16)
   Diplomová práce se zabývá aplikací moderních manažerských nástrojů ve strojírenském podniku Howden ČKD Compressors s.r.o. Důkladně analyzuje tento podnik a porovnává jeho stav před akvizicí (ČKD Kompresory a.s.) se současným ...
  • Aplikace systému CRM ve spol. SCADA Servis, s.r.o. 

   Autor: Vrážel Tomáš; Vedoucí práce: Vaniš Ladislav; Oponent práce: Koblížek Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-27)
  • Finanční analýza strojírenského podniku 

   Autor: Bezr Martin; Vedoucí práce: Freiberg František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Hodnocení investičního projektu výstavby CNG plnicí stanice 

   Autor: Kysilka Hugo; Vedoucí práce: Žilka Miroslav; Oponent práce: Souček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-16)
   Předmětem a hlavním cílem diplomové práce je představení stlačeného zemního plynu (CNG) jako paliva v dopravě a zhodnocení investičního projektu výstavby plnicí CNG stanice společností VEMEX s.r.o. Práce se věnuje teoretickým ...
  • Implementace agilního přístupu v projektovém řízení 

   Autor: Jurčová Adriana; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Vaniš Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-29)
   Tato diplomová práce se zabývá implementací agilního přístupu v projektovém řízení, konkrétně v divizi IT České spořitelny, a.s. První, teoretická část této práce je zaměřena na vymezení základních pojmů a postupů projektového ...
  • Implementace Cloud Computingu do vybrané společnosti 

   Autor: Tilcer Daniel; Vedoucí práce: Brdek Vladimír; Oponent práce: Žemlička Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-12)
   Cílem práce je navázat na teoretickou část v bakalářské práci a implementovat cloud do skutečné společnosti. Během implementace je důležité analyzovat všechny možné faktory, které budou ovlivňovat implementaci. Diplomová ...
  • Implementace nástrojů zlepšování kvality 

   Autor: Bžoch Martin; Vedoucí práce: Kožíšek Jan; Oponent práce: Šámal David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-27)
  • Implementace systému pro řízení údržby strojů ve společnosti JC Interiors Czechia s.r.o. 

   Autor: Zajíček Štěpán; Vedoucí práce: Žilka Miroslav; Oponent práce: Stieberová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Diplomová práce řeší otázku řízení údržby výrobního zařízení. Údržba je doposud stále podceňovanou součástí výrobních podniků, přitom dopady jejího fungovaní zásadně ovlivňují dostupnost a spolehlivost strojů. Údržba se ...
  • Implementace štíhlé výroby do JAPA Vsetín, spol. s r.o. 

   Autor: Zajíček Petr; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-01-07)
   Diplomová práce se zabývá štíhlou výrobou a možností využití tohoto organizačního přístupu v malých firmách, věnujících se kusové výrobě. Společnost JAPA Vsetín spol. s r.o. v této DP vystupuje jako typický zástupce podobných ...
  • Majetkové poměry strojírenského podnikatele 

   Autor: Libenská Kateřina; Vedoucí práce: Klimeš František; Oponent práce: Kupec Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Diplomová práce je zaměřena na analýzu majetkových poměrů strojírenského podnikatele, jeho vymezení ve smyslu právním a ekonomickém. Dále rozebírá účetní a daňové aspekty a hospodaření s majetkem strojírenského podnikatele. ...
  • Metodika zavedení inovativního prostředí do kanceláře technologie 

   Autor: Richter Milan; Vedoucí práce: Rejf Libor; Oponent práce: Němec Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-29)
   Předmětem Diplomové práce " Metodika zavedení inovativního prostředí do kanceláře technologie" je získání přehledu o inovativních prostředích v dalších podnicích a vybudování základů k postupnému budoucímu vytváření ...
  • Návrh finančního plánu podniku AŽD Praha s.r.o. 

   Autor: Moravec Patrik; Vedoucí práce: Freiberg František; Oponent práce: Roubíček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-15)
   Obsah této diplomové práce pojednává o tvorbě návrhu finančního plánu. Jedná se o střednědobý finanční plán, který je tvořen s použitím veřejně dostupných informací, jakými jsou finanční výkazy, budoucí odhady apod. Cílem ...
  • Návrh podnikatelského plánu 

   Autor: Mandovec Jiří; Vedoucí práce: Zralý Martin; Oponent práce: Maříková Karolína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-07)
   Zabývá se tvorbou návrhu podnikatelského plánu pro začínající stavební společnost za účelem získání investora. Pro konkrétní podnikatelský nápad obsahuje důležité analýzy a definuje strukturu podnikatelského plánu, ve které ...
  • Návrh reportingu a tvorba prognózy pro operativní řízení sportovně-společenského resortu 

   Autor: Šneberková Ludmila; Vedoucí práce: Zralý Martin; Oponent práce: Oberhofnerová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-07)
   Tématem diplomové práce je návrh reportingu a tvorba prognózy pro operativní řízení sportovně - společenského resortu. Práce obsahuje relevantní teorie k problematikám reportingu a metodám prognózování, na které navazuje ...
  • Návrh strategického plánu podniku 

   Autor: Svatoš Ondřej; Vedoucí práce: Žilka Miroslav; Oponent práce: Stieberová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
   Diplomová práce se zabývá návrhem strategického plánu společnosti DATART INTERNATIONAL, a.s. Teoretická část se věnuje strategii, strategickému řízení, tvorbě strategického plánu a také metodám interní a externí analýzy ...
  • Návrh strategického plánu pro Inekon Systems 

   Autor: Truc Jiří; Vedoucí práce: Zralý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Optimalizace výroby pomocí nástrojů LEAN 

   Autor: Bauerová Radka; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Vaniš Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-28)
   Tato diplomová práce se zabývá popisem nástrojů štíhlé výroby a racionalizací výroby pomocí metody Value stream mapping. První část je věnována teoretickému seznámení s nástroji štíhlé výroby, kapacitního plánování a metodou ...
  • Personální řízení ve strojírenské společnosti 

   Autor: Bránská Alena; Vedoucí práce: Rejf Libor; Oponent práce: Šaurová Vladimíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-27)
   Cílem diplomové práce je analýza spokojenosti pracovníků vybrané společnosti s aktuálními benefity a průzkum zájmu o benefity nové. V první části práce bude popsána teorie vztahující s především ke spokojenosti pracovníků ...
  • Procesní řízení ve společnosti Beneš a Lát, a.s. 

   Autor: Ivanišová Klára; Vedoucí práce: Žilka Miroslav; Oponent práce: Al-Dabagh Lumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-19)
   Diplomová práce se věnuje problematice procesního řízení. Obsahuje informace o principu procesního řízení, jeho výhody a použití. V práci je shrnuta charakteristika procesu a jeho popis v organizaci za pomoci procesní mapy. ...
  • Případová studie: Projekt restrukturalizace call centra 

   Autor: Louženský Jaroslav; Vedoucí práce: Žilka Miroslav; Oponent práce: Horánska Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Předmětem diplomové práce je zhodnocení nákladové efektivity restrukturalizace call center společnosti pomocí statické a dynamické metody hodnocení investičních projektů. Projekt restrukturalizace obnáší centralizaci ...