Now showing items 123-130 of 130

  • Zavedení CRM do výrobní společnosti 

   Author: Veronika Benešová; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Vaniš Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-30)
   Diplomová práce se zabývá zavedením CRM do výrobní společnosti. V teoretické části je úkolem obecné seznámení se CRM, jeho přínosy a překážkami. Jak se měří úroveň CRM a aktuální trendy. Druhá část popisuje společnost BENEŠ ...
  • Závislost HDP na ekonomickém faktoru 

   Author: Šangala Jakub; Supervisor: Kožíšek Jan; Opponent: Stieberová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Diplomová práce se zabývá zkoumáním závislostí mezi velkým počtem veličin. Čtenářům napomáhá vytvořit postup výběru a následné eliminace veličin, za účelem sestavení optimálního regresního modelu. K tomu poslouží aplikace, ...
  • Zefektivnění systému údržby papírenského stroje 

   Author: Jakub Čechlovský; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Jindrák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Tato diplomová práce se zabývá zefektivněním systému údržby dvou papírenských strojů ve společnosti Mondi Štětí, a. s. Je provedena analýza nejběžnějších ukazatelů účinnosti údržby na daných strojích. V závislosti na této ...
  • Zefektivnění systému údržby ve spol. ZVVZ Machinery,a.s. Milevsko 

   Author: Alexa Jiří; Supervisor: Kavan Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Zefektivnění výroby ve společnosti JC Interiors Czechia s.r.o. 

   Author: Kohout Jakub; Supervisor: Rejf Libor; Opponent: Martinovský Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-29)
   Diplomová práce se zabývá analýzou osmi druhů plýtvání. Mezi tyto druhy patří v pojetí štíhlé výroby nadprodukce, čekání, zásoby, neshodné výrobky, pohyb, přeprava, nadpráce a nevyužitý potenciál. Dále práce popisuje metody ...
  • Zmapování a zefektivnění údržbářských procesů ve společnosti LINET 

   Author: Sobek Ondřej; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Stieberová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-12)
   Diplomová práce se týká údržby strojních zařízení. Údržba je důležitou součástí všech podniků, i když často dochází k jejímu podceňování, což má za následek snížení spolehlivosti strojů. Hlavní cíl této práce je zmapování ...
  • Zvýšení efektivity řízení materiálových zásob s využitím systému SAP ve strojírenském podniku 

   Author: Petr Polanecký; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Blažek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-04)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem systému plánování a řízení zásob s využitím systému SAP ve strojírenském podniku. Cílem bylo zanalyzovat kritické faktory, které nejvíce ovlivňují výši zásoby a navrhnout opatření, ...
  • Zvýšení efektivity výrobních zdrojů na pracovišti svařovny ve společnosti Doosan Bobcat EMEA s.r.o. 

   Author: Baronová Barbora; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Richter Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
   Předmětem této diplomové práce je zvýšení efektivity výrobních zdrojů na pracovišti svařovny ve společnosti DOOSAN BOBCAT EMEA, s.r.o., pomocí metody MTM -2. První části práce se zabývám teoretickými východisky, definuji ...