Now showing items 1-20 of 156

  • Racionalizační studie distribučních kanálů spol. Stardental (ČR), s.r.o. 

   Author: Kolačný Jan; Supervisor: Kavan Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Zefektivnění systému údržby ve spol. ZVVZ Machinery,a.s. Milevsko 

   Author: Alexa Jiří; Supervisor: Kavan Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Tvorba kalkulačních postupů v podniku TOS Varnsdorf,a.s. 

   Author: Scholz Pavel; Supervisor: Beran Theodor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Finanční analýza strojírenského podniku 

   Author: Bezr Martin; Supervisor: Freiberg František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh strategického plánu pro Inekon Systems 

   Author: Truc Jiří; Supervisor: Zralý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Výrobní a technologický transfer ve spol. Sécheron Tchequie, s.r.o. 

   Author: Sliacky Matej; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Vaniš Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-27)
  • Aplikace systému CRM ve spol. SCADA Servis, s.r.o. 

   Author: Vrážel Tomáš; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Koblížek Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-27)
  • Implementace nástrojů zlepšování kvality 

   Author: Bžoch Martin; Supervisor: Kožíšek Jan; Opponent: Šámal David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-27)
  • Aplikace moderních manažerských nástrojů v průmyslu 

   Author: Černý Milan; Supervisor: Žáček Vladimír; Opponent: Kraml Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-16)
   Diplomová práce se zabývá aplikací moderních manažerských nástrojů ve strojírenském podniku Howden ČKD Compressors s.r.o. Důkladně analyzuje tento podnik a porovnává jeho stav před akvizicí (ČKD Kompresory a.s.) se současným ...
  • Tvorba marketingové strategie 

   Author: Smolek Ondřej; Supervisor: Žáček Vladimír; Opponent: Vaniš Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-17)
   Tato diplomová práce je zaměřena na tvorbu marketingové strategie společnosti KOVOŠROT SUDA s.r.o. Práce je z důvodů přehlednosti rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části dochází k popsání základních ...
  • Implementace štíhlé výroby do JAPA Vsetín, spol. s r.o. 

   Author: Zajíček Petr; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-01-07)
   Diplomová práce se zabývá štíhlou výrobou a možností využití tohoto organizačního přístupu v malých firmách, věnujících se kusové výrobě. Společnost JAPA Vsetín spol. s r.o. v této DP vystupuje jako typický zástupce podobných ...
  • Návrh reportingu a tvorba prognózy pro operativní řízení sportovně-společenského resortu 

   Author: Šneberková Ludmila; Supervisor: Zralý Martin; Opponent: Oberhofnerová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-07)
   Tématem diplomové práce je návrh reportingu a tvorba prognózy pro operativní řízení sportovně - společenského resortu. Práce obsahuje relevantní teorie k problematikám reportingu a metodám prognózování, na které navazuje ...
  • Návrh podnikatelského plánu 

   Author: Mandovec Jiří; Supervisor: Zralý Martin; Opponent: Maříková Karolína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-07)
   Zabývá se tvorbou návrhu podnikatelského plánu pro začínající stavební společnost za účelem získání investora. Pro konkrétní podnikatelský nápad obsahuje důležité analýzy a definuje strukturu podnikatelského plánu, ve které ...
  • Implementace systému pro řízení údržby strojů ve společnosti JC Interiors Czechia s.r.o. 

   Author: Zajíček Štěpán; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Stieberová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Diplomová práce řeší otázku řízení údržby výrobního zařízení. Údržba je doposud stále podceňovanou součástí výrobních podniků, přitom dopady jejího fungovaní zásadně ovlivňují dostupnost a spolehlivost strojů. Údržba se ...
  • Návrh finančního plánu podniku AŽD Praha s.r.o. 

   Author: Moravec Patrik; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Roubíček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-15)
   Obsah této diplomové práce pojednává o tvorbě návrhu finančního plánu. Jedná se o střednědobý finanční plán, který je tvořen s použitím veřejně dostupných informací, jakými jsou finanční výkazy, budoucí odhady apod. Cílem ...
  • Hodnocení investičního projektu výstavby CNG plnicí stanice 

   Author: Kysilka Hugo; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Souček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-16)
   Předmětem a hlavním cílem diplomové práce je představení stlačeného zemního plynu (CNG) jako paliva v dopravě a zhodnocení investičního projektu výstavby plnicí CNG stanice společností VEMEX s.r.o. Práce se věnuje teoretickým ...
  • Případová studie: Projekt restrukturalizace call centra 

   Author: Louženský Jaroslav; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Horánska Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Předmětem diplomové práce je zhodnocení nákladové efektivity restrukturalizace call center společnosti pomocí statické a dynamické metody hodnocení investičních projektů. Projekt restrukturalizace obnáší centralizaci ...
  • Roční plán společnosti PYROSERVIS a.s. 

   Author: Pekar Viktor; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Nosková Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Předmětem práce je sestavení ročního podnikového plánu společnosti PYROSERVIS a.s. pro rok 2015. Důraz je kladen zejména na využití moderních přístupů plánování, softwarové podpory a zajištění integračních vazeb mezi plány. ...
  • Výrobní plánování v podniku orientovaném na štíhlou výrobu 

   Author: Krs Jakub; Supervisor: Zralý Martin; Opponent: Ernest Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Diplomová práce se zabývá softwarovou podporou plánování výroby ve štíhlém automotive podniku. Pro efektivní fungování podniku je nutné, aby se plán výroby transformoval do výrobních příkazů. To znamená, že je nutné mít ...
  • Závislost HDP na ekonomickém faktoru 

   Author: Šangala Jakub; Supervisor: Kožíšek Jan; Opponent: Stieberová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Diplomová práce se zabývá zkoumáním závislostí mezi velkým počtem veličin. Čtenářům napomáhá vytvořit postup výběru a následné eliminace veličin, za účelem sestavení optimálního regresního modelu. K tomu poslouží aplikace, ...