Now showing items 1-20 of 142

  • Analýza a návrh na zlepšení procesu získávání a výběru zaměstnanců ve vybraném podniku 

   Author: Jolana Klimešová; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Burkoňová Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Tato práce se zabývá analýzou procesu získávání, výběru a následné adaptace zaměstnanců. Teoretická část objasňuje pojem řízení lidských zdrojů a dále se zabývá všemi personálními činnostmi spojenými s řízením lidských ...
  • Simulace a optimalizace výrobního procesu olejových tanků 

   Author: Jan Prouza; Supervisor: Horejc Jan; Opponent: Hamberger Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Diplomová práce se zabývá optimalizací výroby olejových tanků vstřikovacích strojů společnosti ENGEL strojírenská s.r.o. K optimalizaci je využíván simulační model vytvořený v softwaru Flexsim. První část práce se zabývá ...
  • Využití 2D kódů v podnikových procesech 

   Author: Štěpán Vencl; Supervisor: Horejc Jan; Opponent: Mach Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Tato diplomová práce představuje podnikové procesy a způsoby, jak je modelovat a řídit. Ke zvýšení účinnosti takových procesů lze použít různé typy optických kódů. Tyto kódy jsou podrobně popsány a porovnány s alternativními ...
  • Simulace a optimalizace výroby rozváděčových skříní 

   Author: Milan Čerňanský; Supervisor: Horejc Jan; Opponent: Hamberger Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Táto diplomová práca sa zaoberá témou simulácie a optimalizácie výroby rozvádzačových skríň pre stroje na vstrekovanie platov. Hlavným cieľom tejto práce je vyhotoviť simulačné experimenty pre rôzne výrobné scenáre a ...
  • Simulace interní logistiky ve výrobním podniku 

   Author: Jan Tomek; Supervisor: Horejc Jan; Opponent: Boháč Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou interní logistiky. Blíže je přiblížena problematika skladovacích systémů. Práce se dále zabývá simulacemi – jejich historickým vývojem, přednostmi a omezeními, zaváděním v podniku ...
  • Simulační studie systémů skladování 

   Author: Viktor Šinágl; Supervisor: Horejc Jan; Opponent: Kadlec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Tato práce se zabývá simulační studií skladového systému AutoStore a porovnává tento typ skladu s běžným regálovým skladem. Simulační model byl vytvořen pomocí bezplatné zkušební verze simulačního software FlexSim Express ...
  • Optimalizace výrobního procesu ve výrobní společnosti 

   Author: Jan Marvan; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Kyptová Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-24)
   Diplomová práce je v teoretické části nejprve zaměřena na způsoby projektového řízení. Po uvedení standardních a agilních metod řízení jsou popsány základní druhy plýtvání, se kterými se lze setkat jak ve výrobním procesu, ...
  • Optimalizace řízení zásob ve výrobním podniku 

   Author: Tereza Jiroudová; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Dvořák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-24)
   Tato diplomová práce se zabývá novým nastavením systému řízení zásob ve vybraném výrobním podniku. V práci je provedena finanční analýza podniku pro zhodnocení celkového finančního zdraví podniku a nalezení slabých míst v ...
  • Analýza a optimalizace zásob ve výrobní společnosti 

   Author: Jan Sieratovský; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Dvořák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-24)
   Tato práce je rozdělena do teoretické a praktické částí. Teoretická část se zabývá rešerší problematiky řízení zásob a štíhlé výroby. Praktická část je zaměřena na praktické využití zmíněné problematiky k analýze a návrhu ...
  • Analýza a návrh optimalizace procesu montáže ve výrobní společnosti 

   Author: Jan Brtna; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Žalud Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-24)
   Diplomová práce se zabývá analýzou a optimalizací pracovišť montáže ve výrobní společnosti. Předmětem analýzy je především umístění jednotlivých pracovišť a navržení layoutu pro nové pracoviště. K analýze pracoviště jsou ...
  • Analýza a optimalizace procesů skladového hospodářství ve výrobní společnosti 

   Author: Luděk Kolanda; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Tykal Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-24)
   Cílem této diplomové práce je provést analýzu současného stavu procesů skladového hospodářství ve firmě Attl a spol. s.r.o. Továrna na stroje se zaměřením na propojení skladového informačního systému a fyzických skladů, a ...
  • Rozvoj managementu kvality v podniku 

   Author: Petr Dvořák; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Kaufmanová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-24)
   Tato diplomová práce je věnována rozvoji managementu kvality se zaměřením na systém hodnocení výkonnosti dodavatelů ve vybraném podniku zabývajícím se vývojem, výrobou a prodejem 3D tiskáren. Teoretická část se věnuje ...
  • Návrh systému řízení rizik vybraného podniku 

   Author: Magdaléna Svobodová; Supervisor: Horejc Jan; Opponent: Machala Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Diplomová práce se zabývá návrhem systému řízení rizik ve vybraném podniku. Teoretická část se zabývá popisem pojmu rizika, managementu rizik a popisem jednotlivých kroků při řízení rizik. V praktické části je navržený ...
  • Analýza kalkulačního systému a rozpočetnictví v průmyslovém podniku 

   Author: Vladimír Martinů; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato diplomová práce se zabývá tématem manažerského účetnictví. Manažerské účetnictví je zde rozděleno na 3 části, kterými jsou klasifikace nákladů, kalkulace a rozpočetnictví. V teoretické části práce jsou postupně tyto ...
  • Hodnocení investice do nové mycí linky 

   Author: Tomáš Rubánko; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Černovský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato diplomová práce se zabývá hodnocením investice do nové mycí linky. Hlavním cílem této práce je vyhodnotit navrhované varianty tohoto projektu a zvolit nejvýhodnější variantu. K tomu se v práci využívají čistá současná ...
  • Business plán výroby minikaravanů 

   Author: Jan Sekera; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Peterka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato diplomová práce je zaměřena na tvorbu business plánu dle podnikatelského záměru v existujícím malém podniku. V teoretické části bude popsána problematika tvorby business plánu, včetně všech dílčích částí a analýz ...
  • Technicko-ekonomické hodnocení investice do automatického měřícího pracoviště 

   Author: Jan Roškota; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Pačisková Karolína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou podnikových investic z hlediska jejich technicko-ekonomického hodnocení a hodnocení rizik. Hlavním cílem této práce je vytvoření výpočtového modelu, který bude využit v procesu ...
  • Technicko-ekonomické vyhodnocení investice do mycí technologie 

   Author: Tereza Glazerová; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Roškota Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   V přiložené diplomové práci je zpracováno téma technicko-ekonomického hodnocení investice do mycí technologie. Hlavním cílem práce je návrh vhodného řešení investice pro problematiku zadanou podnikem. Jsou představeny a ...
  • Analýza současného stavu digitalizace a Business Intelligence průmyslových podniků v České republice 

   Author: Václav Kalina; Supervisor: Lhota Jan; Opponent: Stieberová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato diplomová práce je věnována analýze stavu digitalizace průmyslových podniků v České republice, zejména pak použití nástrojů Business intelligence při podnikovém rozhodování. Vyhodnocení proběhlo na základě elektronického ...
  • Aplikace statistických metod v průmyslovém podniku 

   Author: Ondřej Bolek; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato diplomová práce se zabývá aplikací statistických metod v průmyslovém podniku se specializací na výrobu elektrických a elektronických zařízení pro oblasti železniční dopravy, stejnosměrných sítí a obnovitelné energie. ...