Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 36

  • Zvýšení efektivity výrobních zdrojů na pracovišti svařovny ve společnosti Doosan Bobcat EMEA s.r.o. 

   Autor: Baronová Barbora; Vedoucí práce: Žilka Miroslav; Oponent práce: Richter Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
   Předmětem této diplomové práce je zvýšení efektivity výrobních zdrojů na pracovišti svařovny ve společnosti DOOSAN BOBCAT EMEA, s.r.o., pomocí metody MTM -2. První části práce se zabývám teoretickými východisky, definuji ...
  • Technicko-ekonomické hodnocení investičního projektu inovace výrobní technologie v průmyslovém podniku 

   Autor: Loun Miroslav; Vedoucí práce: Žilka Miroslav; Oponent práce: Heralová Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Cílem této diplomové práce je technicko-ekonomické hodnocení investičního projektu inovace výrobní technologie v průmyslovém podniku. V teoretické části jsou popsány a vysvětleny všechny pojmy, které jsou k tomuto tématu ...
  • Návrh strategického plánu podniku 

   Autor: Svatoš Ondřej; Vedoucí práce: Žilka Miroslav; Oponent práce: Stieberová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
   Diplomová práce se zabývá návrhem strategického plánu společnosti DATART INTERNATIONAL, a.s. Teoretická část se věnuje strategii, strategickému řízení, tvorbě strategického plánu a také metodám interní a externí analýzy ...
  • Uvedení nového výrobku na trh 

   Autor: Němec Petr; Vedoucí práce: Žáček Vladimír; Oponent práce: Brdek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-27)
   Cílem této diplomové práce je návrh marketingového mixu a marketingové strategie pro vstup nového produktu na trh. Diplomová práce bude sloužit firmě PONTI Kunčí s.r.o. jako návod při zavádění nového produktu "mobilní ...
  • Procesní řízení ve společnosti Beneš a Lát, a.s. 

   Autor: Ivanišová Klára; Vedoucí práce: Žilka Miroslav; Oponent práce: Al-Dabagh Lumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-19)
   Diplomová práce se věnuje problematice procesního řízení. Obsahuje informace o principu procesního řízení, jeho výhody a použití. V práci je shrnuta charakteristika procesu a jeho popis v organizaci za pomoci procesní mapy. ...
  • Studie proveditelnosti projektu Microgravity Space Printer 

   Autor: Lukačevič Jan; Vedoucí práce: Žilka Miroslav; Oponent práce: Kuneš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-12)
   "Feasibility study of the Micro Gravity Space Printer Experiment" is a thesis originally based on a real scientific experiment developed by a research team at the Czech Technical University in Prague. The experiment is ...
  • Optimalizace výroby pomocí nástrojů LEAN 

   Autor: Bauerová Radka; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Vaniš Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-28)
   Tato diplomová práce se zabývá popisem nástrojů štíhlé výroby a racionalizací výroby pomocí metody Value stream mapping. První část je věnována teoretickému seznámení s nástroji štíhlé výroby, kapacitního plánování a metodou ...
  • Implementace Cloud Computingu do vybrané společnosti 

   Autor: Tilcer Daniel; Vedoucí práce: Brdek Vladimír; Oponent práce: Žemlička Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-12)
   Cílem práce je navázat na teoretickou část v bakalářské práci a implementovat cloud do skutečné společnosti. Během implementace je důležité analyzovat všechny možné faktory, které budou ovlivňovat implementaci. Diplomová ...
  • Uplatnění obchodních společností ve strojírenství 

   Autor: Balabánová Sandra; Vedoucí práce: Klimeš František; Oponent práce: Scholz Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-16)
   Diplomová práce je zaměřena na analýzu obchodních společností v rámci českého právního řádu se zvláštním zřetelem na oblast strojírenství a především s důrazem na podmínky a postup jejich zakládání. Porovnává výhody a ...
  • Personální řízení ve strojírenské společnosti 

   Autor: Bránská Alena; Vedoucí práce: Rejf Libor; Oponent práce: Šaurová Vladimíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-27)
   Cílem diplomové práce je analýza spokojenosti pracovníků vybrané společnosti s aktuálními benefity a průzkum zájmu o benefity nové. V první části práce bude popsána teorie vztahující s především ke spokojenosti pracovníků ...
  • Uvedení produktu na trh - skříňová nástavba vozidla 

   Autor: Drahokoupil Filip; Vedoucí práce: Žilka Miroslav; Oponent práce: Stieberová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-27)
   Obsahem této diplomové práce je z teoretického hlediska popis vnitřního a vnějšího okolí podniku. Získané teoretické poznatky jsou aplikovány v praktické části diplomové práce, která řeší v reálném podniku problematiku ...
  • Zmapování a zefektivnění údržbářských procesů ve společnosti LINET 

   Autor: Sobek Ondřej; Vedoucí práce: Žilka Miroslav; Oponent práce: Stieberová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-12)
   Diplomová práce se týká údržby strojních zařízení. Údržba je důležitou součástí všech podniků, i když často dochází k jejímu podceňování, což má za následek snížení spolehlivosti strojů. Hlavní cíl této práce je zmapování ...
  • Metodika zavedení inovativního prostředí do kanceláře technologie 

   Autor: Richter Milan; Vedoucí práce: Rejf Libor; Oponent práce: Němec Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-29)
   Předmětem Diplomové práce " Metodika zavedení inovativního prostředí do kanceláře technologie" je získání přehledu o inovativních prostředích v dalších podnicích a vybudování základů k postupnému budoucímu vytváření ...
  • Implementace agilního přístupu v projektovém řízení 

   Autor: Jurčová Adriana; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Vaniš Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-29)
   Tato diplomová práce se zabývá implementací agilního přístupu v projektovém řízení, konkrétně v divizi IT České spořitelny, a.s. První, teoretická část této práce je zaměřena na vymezení základních pojmů a postupů projektového ...
  • Zefektivnění výroby ve společnosti JC Interiors Czechia s.r.o. 

   Autor: Kohout Jakub; Vedoucí práce: Rejf Libor; Oponent práce: Martinovský Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-29)
   Diplomová práce se zabývá analýzou osmi druhů plýtvání. Mezi tyto druhy patří v pojetí štíhlé výroby nadprodukce, čekání, zásoby, neshodné výrobky, pohyb, přeprava, nadpráce a nevyužitý potenciál. Dále práce popisuje metody ...
  • Roční plán společnosti PYROSERVIS a.s. 

   Autor: Pekar Viktor; Vedoucí práce: Žilka Miroslav; Oponent práce: Nosková Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Předmětem práce je sestavení ročního podnikového plánu společnosti PYROSERVIS a.s. pro rok 2015. Důraz je kladen zejména na využití moderních přístupů plánování, softwarové podpory a zajištění integračních vazeb mezi plány. ...
  • Návrh finančního plánu podniku AŽD Praha s.r.o. 

   Autor: Moravec Patrik; Vedoucí práce: Freiberg František; Oponent práce: Roubíček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-15)
   Obsah této diplomové práce pojednává o tvorbě návrhu finančního plánu. Jedná se o střednědobý finanční plán, který je tvořen s použitím veřejně dostupných informací, jakými jsou finanční výkazy, budoucí odhady apod. Cílem ...
  • Případová studie: Projekt restrukturalizace call centra 

   Autor: Louženský Jaroslav; Vedoucí práce: Žilka Miroslav; Oponent práce: Horánska Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Předmětem diplomové práce je zhodnocení nákladové efektivity restrukturalizace call center společnosti pomocí statické a dynamické metody hodnocení investičních projektů. Projekt restrukturalizace obnáší centralizaci ...
  • Hodnocení investičního projektu výstavby CNG plnicí stanice 

   Autor: Kysilka Hugo; Vedoucí práce: Žilka Miroslav; Oponent práce: Souček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-16)
   Předmětem a hlavním cílem diplomové práce je představení stlačeného zemního plynu (CNG) jako paliva v dopravě a zhodnocení investičního projektu výstavby plnicí CNG stanice společností VEMEX s.r.o. Práce se věnuje teoretickým ...
  • Závislost HDP na ekonomickém faktoru 

   Autor: Šangala Jakub; Vedoucí práce: Kožíšek Jan; Oponent práce: Stieberová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Diplomová práce se zabývá zkoumáním závislostí mezi velkým počtem veličin. Čtenářům napomáhá vytvořit postup výběru a následné eliminace veličin, za účelem sestavení optimálního regresního modelu. K tomu poslouží aplikace, ...