Now showing items 1-20 of 160

  • Tvorba softwarového nástroje pro modelování aplikačního potenciálu tepelných čerpadel 

   Author: David Zhouf; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
   Tato diplomová práce se zabývá posuzováním technicko-ekonomické vhodnosti tepelných čerpadel a tvorbou softwarové podpory pro toto posuzování. Cílem je uvést čtenáře do problematiky, analyzovat softwarové nástroje využívané ...
  • Posouzení investic do alternativních zdrojů energie v průmyslovém podniku 

   Author: Markéta Carvanová; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Pergler Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
   Diplomová práce pojednává o hodnocení investice do fotovoltaického zařízení, které podnik Pinie Lubná, spol. s.r.o. (dále jen PINIE) pořídil v roce 2022 a následná výroba vlastní elektrické energie poté započala v lednu ...
  • Aplikace nástrojů digitálního marketingu při tvorbě marketingové strategie v podniku 

   Author: Vojtěch Rous; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Vaňková Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
   Tato diplomová práce se zabývá aplikací nástrojů digitálního marketingu pro rozvoj marketingové strategie ve společnosti Braun GmbH známé především coby výrobce spotřební elektroniky, jako jsou holicí strojky, zastřihovače ...
  • Návrh systému sledujícího pohyb demontovaných motorových dílů ve výrobní společnosti 

   Author: Ondřej Poskočil; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Čepek David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem systému, jež bude mít za cíl sledování pohybu demontovaných motorových dílů ve výrobní společnosti. Pro lepší pochopení práce jsou zde představeny metodologie z oblasti výrobního ...
  • Tvorba konceptu nástroje Power BI pro manažerské rozhodování ve stavebním podniku 

   Author: Adam Novák; Supervisor: Lhota Jan; Opponent: Vrbová Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
   Hlavním cílem této diplomové práce je vytvoření nástroje Power BI, který bude pomáhat podniku při manažerském rozhodování. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení pojmu Business Intelligence a představení analytických ...
  • Proces přípravy projektu realizace fotovoltaické elektrárny pro MSP 

   Author: David Buňata; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Freiberg František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
   Zvýšení cen energií a nestabilita na trhu s energiemi přinesla do mnohých podniků nečekané zvýšení nákladů a nejistotu. Jednou z možností snížení dopadů současné energetické krize pro MSP je výstavba fotovoltaické elektrárny, ...
  • Ekonomické posouzení implementace zeleného vodíku v průmyslovém podniku 

   Author: Vilém Münster; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Lhota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
   Diplomová práce se zabývá implementováním zeleného vodíku v průmyslovém podniku. První část práce je zaměřená teoreticky, kde je ve stručnosti popsána charakteristika a historie vodíku. Následuje popis typů vodíku, jejich ...
  • Rozšíření nástroje pro analýzu zakázek malého výrobního podniku 

   Author: Josef Fajt; Supervisor: Lhota Jan; Opponent: Sekera Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
   Cílem práce je rozšíření stávajícího nástroje pro analýzu zakázek, který byl pro potřeby malého výrobního podniku vytvořen autorem této práce v roce 2021. Teoretická část práce definuje základní pojmy, principy, komponenty ...
  • Návrh výrobní linky lepených keramických komínových vložek 

   Author: Petr Sádovský; Supervisor: Kyncl Martin; Opponent: Petr Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Diplomová práce s názvem „Návrh výrobní linky keramických komínových vložek“ vznikla ve spolupráci s výrobním podnikem P-D Refractories a.s. a pojednává o problematice výroby keramických komínových vložek. Teoretická část ...
  • Návrh, ověření funkčnosti a ekonomické zhodnocení výroby upínacího systému pro CT 

   Author: Lukáš Malý; Supervisor: Šimota Jan; Opponent: Strolený Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh a výrobu prototypu nového upínacího systému pro průmyslovou tomografii. Cílem studie je vyřešit problémy a omezení současných technik upínání v průmyslové tomografii, jako je ...
  • Návrh nástroje pro alokaci a vykazování nákladů na protetické pomůcky 

   Author: Vojtěch Slavík; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Žemlička Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   V rešeršní části se diplomová práce zabývá řízením, členěním a alokací nákladů. Dále práce obsahuje informace kalkulačním systému, kde charakterizuje předběžnou kalkulaci, výslednou kalkulaci a typový kalkulační vzorec. V ...
  • Návrh optimalizace výrobního procesu ve výrobní společnosti 

   Author: František Truhlář; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Žalud Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem optimalizace výrobního procesu ve společnosti Meva a.s. Hlavním cílem této práce je zanalyzovat současný stav a poskytnout podniku odhad potencionálních výrobních kapacit a časových ...
  • Optimalizace a automatizace business procesů s využitím moderních SW nástrojů 

   Author: Jakub Stanovský; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Bělousov Boris
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Procesní řízení je stále populárnějším způsobem řízení organizace, vytlačujícím historicky starší funkční přístup. Tato technika není svázána s hierarchickou strukturou organizace a umožňuje dosahovat vyšších výkonů. Práce ...
  • Modelování ekonomicko-energetického potenciálu technologie V2G v dynamicky proměnném prostředí 

   Author: Albert Caban; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Bursík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Energie je elementárním zdrojem lidského pokroku, poznání a prosperity. Její role je tak zcela zásadní i v čím dál častěji akcentované myšlence udržitelnosti. Nové způsoby výroby elektrické energie, její ukládání a ...
  • Analýza funkce controllingu v rámci průmyslového podniku a návrh procesu s využitím Power BI 

   Author: Tomáš Týfa; Supervisor: Lhota Jan; Opponent: Vik Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Tato diplomová práce se věnuje analýze funkce controllingu v průmyslovém podniku Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o. a rozebírá jeho základní metody a nástroje. Po vyhodnocení analýzy je vybrána problematická oblast ...
  • Návrh nástroje Power BI pro manažerské rozhodování v podniku. 

   Author: Tereza Jančová; Supervisor: Lhota Jan; Opponent: Grünes Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na tvorbu a vývoj nástroje v prostředí Power BI pro manažerské rozhodování v podniku. V práci je v návaznosti na teoretické poznatky zanalyzována strategie a strategické cíle podniku, na ...
  • Návrh nástroje pro správu fakturace s využitím Power Apps 

   Author: Vojtěch Hlinák; Supervisor: Lhota Jan; Opponent: Kalina Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Hlavním cílem této diplomové práce, která nese název Návrh nástroje pro správu fakturace s využitím Power Apps, je zavedení digitalizace faktur ve vybraném podniku a urychlení procesu zpracování faktur pomocí nástroje ...
  • Analýza podnikových procesů pro nastavení informačního systému 

   Author: Tomáš Ventruba; Supervisor: Horejc Jan; Opponent: Daněk Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
   Cílem této diplomové práce je analýza podnikových procesů pro nastavení informačního systému. Podnik zabývající se vývojem a implementací informačního systému do výrobních podniků má za cíl rozšířit možnosti svého produktu ...
  • Analýza a návrh na zlepšení procesu získávání a výběru zaměstnanců ve vybraném podniku 

   Author: Jolana Klimešová; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Burkoňová Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Tato práce se zabývá analýzou procesu získávání, výběru a následné adaptace zaměstnanců. Teoretická část objasňuje pojem řízení lidských zdrojů a dále se zabývá všemi personálními činnostmi spojenými s řízením lidských ...
  • Simulace a optimalizace výrobního procesu olejových tanků 

   Author: Jan Prouza; Supervisor: Horejc Jan; Opponent: Hamberger Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Diplomová práce se zabývá optimalizací výroby olejových tanků vstřikovacích strojů společnosti ENGEL strojírenská s.r.o. K optimalizaci je využíván simulační model vytvořený v softwaru Flexsim. První část práce se zabývá ...