Now showing items 25-44 of 130

  • Hodnocení a řízení rizika při plánování vývojových projektů 

   Author: Olga Dobrovolschi; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Lhota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Diplomová práce „Hodnocení a řízení rizika při plánování vývojových projektů“ se zabývá řízením projektových rizik při plánování projektů ve strojírenské společnosti. V teoretické částí se práce věnuje popisu pojmu rizika, ...
  • Hodnocení efektivnosti investičních příležitostí ve společnosti Precision Machine Components, s.r.o. 

   Author: Petr Weisser; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Procházka Slavomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Tématem diplomové práce je hodnocení reálných investičních projektů, které se nabízí společnosti Precision Machine Components s.r.o. Cílem práce je vypracování podkladů pro rozhodnutí, který z projektů realizovat, a na ...
  • Hodnocení efektivnosti zakázkové výroby malého strojírenského podniku 

   Author: Jakub Bureš; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Jirava Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Tato diplomová práce se zabývá hodnocením efektivnosti zakázkové výroby malého strojírenského podniku Preva, spol. s r. o. Teoretická část je rozdělena na osm oddílů. První oddíl se věnuje současné situaci drobného podnikání ...
  • Hodnocení ekonomických dopadů zavedení nové výrobní linky v podniku 

   Author: Jakub Tuzar; Supervisor: Scholz Pavel; Opponent: Syrovátka Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Tato práce se zabývá tématem inovací a zavádění nových technologií do výroby za účelem zvýšení efektivity výrobního procesu. Hlavním cílem této práce je hodnocení ekonomických dopadů zavedení nové balicí linky do konkrétního ...
  • Hodnocení investic pro vybraného investora 

   Author: Matěj Med; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Zajíček Mario
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
   Tématem diplomové práce je hodnocení investičních projektů, které se naskytly vybranému investorovi. Investiční projekty jsou zaměřeny na výstavbu bytového domu v Praze. Cílem této práce je vypracování podkladů pro rozhodnutí, ...
  • Hodnocení investice do nové mycí linky 

   Author: Tomáš Rubánko; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Černovský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato diplomová práce se zabývá hodnocením investice do nové mycí linky. Hlavním cílem této práce je vyhodnotit navrhované varianty tohoto projektu a zvolit nejvýhodnější variantu. K tomu se v práci využívají čistá současná ...
  • Hodnocení investice do softwaru pro optimalizaci logistických procesů 

   Author: Marek Mesároš; Supervisor: Scholz Pavel; Opponent: Kuneš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-30)
   Tato diplomová práce je celistvým projektem, který se zabývá hodnocením investice do softwaru pro optimalizaci logistických procesů. První část se zabývá výběrem softwaru pro optimalizaci, ke které jsou použity základní ...
  • Hodnocení investice do svařovacího robotu TIME TWIN ve výrobě firmy Schwarzmüller s.r.o. 

   Author: Daniel Bodák; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Ulbrich Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   V diplomové práci se věnuji hodnocení investice svařovacího robota TIME TWIN ve firmě Schwarzmüller s.r.o. V první části je sepsána teorie, kde je uveden popis a kvalifikace investice, charakteristika a získání peněžních ...
  • Hodnocení investice podniku do elektromobility 

   Author: Jáchym Jarník; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Mach Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Cílem této diplomové práce na téma „hodnocení investice podniku do elektromobility“ je objasnit pojem elektromobilita. V rámci tohoto tématu se v teoretické části budu zabývat přínosy této modernizace automobilové dopravy, ...
  • Hodnocení investice v malém strojírenském podniku 

   Author: Václav Voborník; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Rejf Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Předmětem této diplomové práce je hodnocení efektivnosti investice do výrobního stroje ve strojírenském podniku CNC Voborník, s.r.o. První část této práce je teoretická a je zaměřena na problematiku investic a investičního ...
  • Hodnocení investičního projektu výstavby CNG plnicí stanice 

   Author: Kysilka Hugo; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Souček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-16)
   Předmětem a hlavním cílem diplomové práce je představení stlačeného zemního plynu (CNG) jako paliva v dopravě a zhodnocení investičního projektu výstavby plnicí CNG stanice společností VEMEX s.r.o. Práce se věnuje teoretickým ...
  • Hodnocení průmyslového podniku pomocí modelu excelence 

   Author: Jan Střeleček; Supervisor: Stieberová Barbora; Opponent: Smejkal Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Diplomová práce se zabývá analýzou a ohodnocením kvality řízení procesů a dosahovaných výsledků u vybraného průmyslového podniku. K uskutečnění těchto úkolů jsou využity prvky metodiky Modelu excelence EFQM. Dále diplomová ...
  • Implementace agilního přístupu v projektovém řízení 

   Author: Jurčová Adriana; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Vaniš Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-29)
   Tato diplomová práce se zabývá implementací agilního přístupu v projektovém řízení, konkrétně v divizi IT České spořitelny, a.s. První, teoretická část této práce je zaměřena na vymezení základních pojmů a postupů projektového ...
  • Implementace Cloud Computingu do vybrané společnosti 

   Author: Tilcer Daniel; Supervisor: Brdek Vladimír; Opponent: Žemlička Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-12)
   Cílem práce je navázat na teoretickou část v bakalářské práci a implementovat cloud do skutečné společnosti. Během implementace je důležité analyzovat všechny možné faktory, které budou ovlivňovat implementaci. Diplomová ...
  • Implementace nástrojů zlepšování kvality 

   Author: Bžoch Martin; Supervisor: Kožíšek Jan; Opponent: Šámal David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-27)
  • Implementace systému pro řízení údržby strojů ve společnosti JC Interiors Czechia s.r.o. 

   Author: Zajíček Štěpán; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Stieberová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Diplomová práce řeší otázku řízení údržby výrobního zařízení. Údržba je doposud stále podceňovanou součástí výrobních podniků, přitom dopady jejího fungovaní zásadně ovlivňují dostupnost a spolehlivost strojů. Údržba se ...
  • Implementace štíhlé výroby do JAPA Vsetín, spol. s r.o. 

   Author: Zajíček Petr; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-01-07)
   Diplomová práce se zabývá štíhlou výrobou a možností využití tohoto organizačního přístupu v malých firmách, věnujících se kusové výrobě. Společnost JAPA Vsetín spol. s r.o. v této DP vystupuje jako typický zástupce podobných ...
  • Inovace systému výdeje ve společnosti Monta 

   Author: Dominik Nwelati; Supervisor: Vaniš Ladislav; Opponent: Rejf Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Tato diplomová práce se zabývá inovací systému řízení výdeje v konkrétní společnosti. Práce se zaměřuje na analýzu způsobů řízení výdeje a možnosti inovace sytému řízení výdeje, včetně možné inovace vybavení. V práci je ...
  • Inovace validačního procesu pro pokročilé asistenční systémy řidiče a automatizované jízdní systémy 

   Author: Petr Cink; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Filipec Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-04)
   Cílem této práce je analyzovat manažerské, procesní, technologické a legislativní aspekty, jakož i současné trendy ve validaci pokročilých asistenčních systémů řidiče a automatizovaných jízdních systémů, a na základě této ...
  • Integrační role kalkulačního vzorce ve společnosti BENEŠ a LÁT, a.s. 

   Author: Petr Primus; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Čížek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Cílem této diplomové práce je zmapovat význam kalkulačního systému v průmyslovém podniku. V teoretické části se diplomová práce věnuje nákladové analýze a jejímu technickoekonomickému charakteru, plánování a v neposlední ...