Now showing items 435-454 of 494

  • Vliv koleje a kolejového lože na dynamické chování ocelového mostu malého rozpětí 

   Author: Lemma Melaku Seyoum; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Stančík Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Komplexní pochopení chování konstrukce vede k účinnému a zvukového designu, který splňuje uložené požadavky na bezpečnost a pohodlí. Dopravní sektor železniční dnes, kdy železniční tratě vysokorychlostní jsou stále více a ...
  • Vliv otvorů na rozložení napětí na skleněném nosníku 

   Author: Lavko Martin; Supervisor: Sokol Zdeněk; Opponent: Vencl Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Predkladaná diplomová práca sa zaoberá pôsobením prostého nosníka z jednovrstvého skla s diskontinuitami v jeho geometrii. Diskontinuita je zavedená štyrmi otvormi symetricky umiestnenými na nosníku. Tento typ zjednodušenej ...
  • Vliv reziduálního pnutí na statické chování kolejnice 

   Author: Stadnik Andrei; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Kutina Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   The issue of track-bridge interaction is relatively broad and includes wide range of input parameters, which are currently under investigation as part of research projects focused on this problem. Measurement of existing ...
  • Vliv rozdílné změny modulu pruž. a meze kluzu na pož. odolnost 

   Author: Oliva Daniel; Supervisor: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vliv sendvičových panelů na chování ocelové konstrukce při požáru 

   Author: Píhová Klára; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Dufková Magdaléna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Tato diplomová práce se zabývá aktuálním problémem vlivu chování sendvičových panelů na ocelovou nosnou konstrukci za požáru. V kapitole současný stav poznání jsou shrnuty výsledky zahraničních studií, které tento problém ...
  • Vyhlídková věž 

   Author: Farkaš Tomáš; Supervisor: Blesák Lukáš; Opponent: Baierle Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-27)
   V této práci jsem se zaměřil na vytvoření 3D výpočetního modelu vyhlídkové věže Bohdanka v obci Bohdaneč, který odpovídá skutečnému provedení stavby. Statický model jsem tvořil pomocí výpočetního programu Scia Engineer. V ...
  • Výpočetní model zakřivených prvků z lepeného lam. dřeva 

   Author: Kodera Zdeněk; Supervisor: Vídenský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Výrobní hala 

   Author: Chotovinský Karel; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Výrobní hala 

   Author: Bóga Luboš; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Výrobní hala 

   Author: Sadko Ihar; Supervisor: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Výrobní hala s administrativní vestavbou v Českých Budějovicích 

   Author: Křivanec Martin; Supervisor: Sokol Zdeněk; Opponent: Mařík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením ocelové konstrukce výrobní haly s administrativním zázemím. Půdorysné rozměry výrobní haly jsou 75,54 x 57,04 m. Administrativní budova má půdorysné rozměry 14,4 x 57,04 m. V ...
  • Výrobní hala s administrativním zázemím 

   Author: Dvořák Josef; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Výrobní hala s administrativním zázemím 

   Author: Jelínek Jan; Supervisor: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Výrobní hala s administrativním zázemím 

   Author: Kafka Radim; Supervisor: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Výrobní hala s administrativním zázemím 

   Author: Lísal Jiří; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Výrobní hala s administrativním zázemím 

   Author: Čunát Jiří; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Hejduk Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Diplomová práce je zaměřená na řešení konstrukce výrobní haly se dřevěným vyklenutým lepeným lamelovým nosníkem a administrativního zázemí. Administrativní zázemí, je řešeno dřevěným sloupkovým systémem. V úvodu popisuji, ...
  • Výrobní hala se zázemím 

   Author: Simota Jan; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Výstavní hala v Plzni 

   Author: Böhmová Renata; Supervisor: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Výstavní pavilon 

   Author: Hejna Martin; Supervisor: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Výztuhy trapézových plechů z korozivzdorných ocelí 

   Author: Jůza Jan; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Strejček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
   Tato práce se zabývá metodikou návrhu výztuh trapézových plechů z korozivzdorných ocelí. V úvodu je pojednáno obecně o korozivzdorné oceli a trapézovém plechu. Dále se tato práce zabývá postupem návrhu dle v současnosti ...