Now showing items 402-421 of 494

  • The influence of damaged zones in wood column on its load bearing capacity 

   Author: Mareš Jakub; Supervisor: Mikeš Karel; Opponent: Chmelík David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato diplomová práce vznikla jako teoretická podpora pro projekt vedený Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Martinem Schneiderem. Tento projekt je zaměřen na inspekci historických krovů. Cílem mé páce v tomto projektu je analyzovat ...
  • The prediction of the joint stifness of riveted steel bridges 

   Author: Flores Pazmino Marcos Bryan; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Kutina Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Mnoho nýtovaných ocelových mostů bylo postaveno zhruba před sto lety. Problém spočívá v tom, že mnohé z těchto mostů nebyly navrženy pro svůj současný životní cyklus nebo pracovní služby. Tato zpráva se zabývá modelováním ...
  • Tribuna fotbalového stadionu v Sokolově 

   Author: Ondrušek Michal; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Gregor Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tribuna je projektovaná jako ocelová konstrukce s železobetonovým základovým roštem. Hlavním nosným prvkem je proměnný ocelový I průřez, který tvoří podporu pro přestřešení a tribunu. Síly z hlavního nosníku jsou přenášeny ...
  • Trojlodní hala s mostovými jeřáby 

   Author: Vejvarová Lenka; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Trojlodní hala s mostovými jeřáby 

   Author: Skala Martin; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Truck servis 

   Author: Chodora Jiří; Supervisor: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Truckservis 

   Author: Mulač Martin; Supervisor: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Truckservis 

   Author: Beneda Jaroslav; Supervisor: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Two-parameter kinematic approach for the shear behaviour of deep beams made of fiber-reinforced concrete 

   Author: Tvrzníková Karolína; Supervisor: Mihaylov Boyan; Opponent: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   The main aim of this thesis is to study a five-spring model for deep beams with conventional reinforcement proposed by Mihaylov et al. (2015), and to extend this model to deep beams with FRC. The five-spring model uses ...
  • Ubytovna pro vodáky 

   Author: Matoušek Filip; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Ultimate deformation and resistance capacity of bolted T-Stub connections under different loading conditions 

   Author: Anwar Ghazanfar Ali; Supervisor: Dinu Florea; Opponent: Vulcu Cristian
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   This dissertation work focuses on the ultimate capacity and ductility of T-Stub macro-components under large deformation demands at different loading rates and temperatures. Extensive experimental testing program on T-stub ...
  • Umělecká škola v Praze 

   Author: Křišťanová Pavla; Supervisor: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Umístění rozhledny na objekt historického komínu 

   Author: Vyhlas Vojtěch; Supervisor: Netušil Michal; Opponent: Pošta Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Cílem diplomové práce je vypracování výpočetního modelu, statického posudku a výkresové dokumentace ocelové rozhledny kolem komínu pivovaru Bernard z hlediska současných norem a požadavků. Výpočet je proveden podle evropských ...
  • Ventilátorová chladící věž 

   Author: Vintrlíková Anna; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Gregor Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
   Tato diplomová práce se zabývá statickým posudkem ocelové konstrukce ventilátorové chladicí věže. Statický posudek byl zpracován pro všechny prvky ocelové konstrukce a vybrané detaily, přičemž bylo využito korozivzdorné ...
  • Vinařský závod 

   Author: Kalábová Jitka; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Virtuální pec pro zkoušení požární odolnosti konstrukcí 

   Author: Zeman Filip; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Charvátová Magdaléna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-03)
   Práce se zabývá vytvořením modelu virtuální pece. Jedná se o numerický model stropní pece pro zkoušku požární odolnosti konstrukcí. Zvolený software pro vytvoření virtuální pece je FDS (Fire Dynamics Simulator), který je ...
  • Visutá lávka na cyklostezce v Karlových Varech 

   Author: Šimurdová Tereza; Supervisor: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vitralock systém pro stěny z dutých skleněných tvarovek 

   Author: Polata Stanislav; Supervisor: Sokol Zdeněk; Opponent: Machalická Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Cílem této diplomové práce je vytvořit doporučení pro návrh a provádění stěn z dutých skleněných tvárnic montovaných pomocí systému Vitralock. Tato doporučení budou navržena na základě provedení dílčích experimentů s prvky ...
  • Vícelodní hala s mostovými jeřáby 

   Author: Valach Jiří; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Štolc Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Předmětem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení pro ocelovou konstrukci skladové haly v městě Ústí nad Orlicí. Jedná se o skladovou halu o šesti lodích s mostovým jeřábem ...
  • Vícelodní hala v Jeseníku 

   Author: Stibor Pavel; Supervisor: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)