Now showing items 395-414 of 507

  • Středisko volného času, Praha - Stodůlky 

   Author: Švehla Jakub; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Studentské koleje v Moholt 

   Author: Benešová Jana; Supervisor: Jára Robert; Opponent: Jirka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Tématem této práce je návrh konstrukce objektu studentských kolejí. Budova je řešena jako těžký skelet kombinovaný se ztužujícími CLT stěnami a železobetonovým jádrem. Svislou konstrukci tvoří dřevěné sloupy a CLT stěny. ...
  • Studie odrazné desky pro odlehčení výbuchu 

   Author: Král Patrik; Supervisor: Sokol Zdeněk; Opponent: Kyzlík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   První část této práce hodnotí současnou praxi zavádění prvků pro minimalizaci škod při vzniku výbuchu a porovnává ji s legislativními požadavky. Dále práce popisuje možnosti návrhu a posouzení jednoduchého konstrukčního ...
  • Studie stožárů zatížených námrazou. 

   Author: Ondřej Hruška; Supervisor: Macháček Josef; Opponent: Lahodný Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Cílem má diplomové práce je návrh a posouzení telekomunikačního stožáru se zaměřením na zatížení kombinací větru a námrazy. Stožár je posouzen podle třech různých českých norem, které udávají odlišné pravděpodobnostní ...
  • Styčníky kulatin a jejich aplikace 

   Author: Babka Tomáš; Supervisor: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Techmania Science Center 

   Author: Argmannová Martina; Supervisor: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-27)
  • Technologie zesílení ocelových obloukových mostů při výsunu 

   Author: Burjan Adam; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Gregor Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Předmětem diplomové práce je zkoumání chování obloukového mostu s dolní mostovkou během montáže. Varianty řešení zesílení oblouku a táhel během výsunu, návrh a posouzení provizorních prvků. GNIA analýza chování táhel při ...
  • Telekomunikační stožár 

   Author: Jarošová Romana; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-27)
  • Telekomunikační stožár s rozhlednou 

   Author: Mařík Jan; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Tenisová a multifunkční sportovní hala v Benicích 

   Author: Baborová Lenka; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Šťastný Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Diplomová práce se zabývá návrhem hlavních nosných prvků a vybraných detailů dvou dřevěných sportovních hal v Benicích. Hlavním prvkem nosné konstrukce multifunkční haly je trojkloubový rám z lepeného lamelového dřeva. ...
  • Tenisová hala 

   Author: Řídká Jana; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-27)
  • Tenisová hala 

   Author: Vrbka Tomáš; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Tenisová hala 

   Author: Stano Patrik; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Tenisová hala 

   Author: Bednář Jan; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Štolc Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
   Náplní diplomové práce je především návrh nosné dřevěné konstrukce tenisové haly. Součástí práce je i navržení jednotlivých dílčích konstrukcí, konstrukcí základových a výkresová dokumentace. Půdorysné rozměry haly jsou ...
  • Tenisová hala 

   Author: Knop Antonín; Supervisor: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Tenisová hala 

   Author: Schejbal Pavel; Supervisor: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Tenisová hala v Turnově 

   Author: Sejkot Petr; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Tesařské spoje 

   Author: Hataj Martin; Supervisor: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-22)
  • The Impact of the Connection Stiffness on the Behaviour of a Historical Steel Railway Bridge 

   Author: Minor García Oscar; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Kutina Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-06)
   Mnoho ocelových železničních mostů v Evropě a dalších částech světa bylo postaveno v 19. století a je dodnes stále v provozu. jedná se zejména o příhradové konstrukce, které se navrhovaly jako zatížené pouze osovými silami. ...
  • The influence of damaged zones in wood column on its load bearing capacity 

   Author: Mareš Jakub; Supervisor: Mikeš Karel; Opponent: Chmelík David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato diplomová práce vznikla jako teoretická podpora pro projekt vedený Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Martinem Schneiderem. Tento projekt je zaměřen na inspekci historických krovů. Cílem mé páce v tomto projektu je analyzovat ...