Now showing items 260-279 of 507

  • Numerical investigation of the robustness of extended end-plate bolted beam-to-column joints subjected to column removal 

   Author: Diňo Mateo Joseph Romeo; Supervisor: D´Aniello Mario; Opponent: De Martino Attilio
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Emphasis on the study of robustness of structures have gained attention after the famous collapse of infrastructures over the years. After the 9/11 World Trade Center incident, a drastic increase on researches on progressive ...
  • Numerical Investigations into the Seismic Behaviour of Free from Damage Joints 

   Author: Krehnbrink Joshua Leo; Supervisor: Landolfo Raffaele; Opponent: De Martino Attillio
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
   The current strategy implemented in EN 1998 for designing buildings with resistance against seismic actions is based on capacity design principles. This method allows the formation of plastic hinges into predefined parts ...
  • Numerická analýza kotvení skleněné tabule 

   Author: Lorenz Jan; Supervisor: Sokol Zdeněk; Opponent: Machalická Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Vrstvené sklo je v dnešní době široce využívaný materiál, ne pouze kvůli své vysoké pevnosti a spolehlivost, ale především díky vzhledu. To, že jsme schopni využít průhledný stavební materiál, otevírá nové a nové možnosti. ...
  • Numerická studie tenkostěnných kazet 

   Author: Ledecký Lukáš; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Obchodní centrum 

   Author: Mikyska Lukáš; Supervisor: Macháček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-23)
  • Obchodní centrum Harfa 

   Author: Klášterka Milan; Supervisor: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Oblouková lávka pro chodce přes Berounku ve Stradonicích 

   Author: Lanzová Jana; Supervisor: Netušil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Ocelo-dřevěná rozhledna 

   Author: Pecina Jan; Supervisor: Blesák Lukáš; Opponent: Lahodný Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Cílem diplomové práce je vypracování výpočetního modelu, statického posudku a výkresové dokumentace ocelo-dřevěné rozhledny Špulka z hlediska současných norem a požadavků. Výpočet je proveden podle evropských norem zavedených ...
  • Ocelobetonová konstrukce vícepodlažního parkoviště 

   Author: Másilko Martin; Supervisor: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Ocelobetonový sloup vystavený požáru 

   Author: Chalupa Ondřej; Supervisor: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Ocelová hala ve Vítkovicích 

   Author: Koníček Michal; Supervisor: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-22)
  • Ocelová konstrukce autosalonu 

   Author: Linhart Pavel; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Žižka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Diplomová práce se zabývá návrhem jednolodní ocelové haly. Rozpon haly je 24 m. Řeší se návrh stropních nosníků a průvlaků, rám, ztužení objektu, momentové šroubované přípoje a další vybrané konstrukční detaily. Výpočet ...
  • Ocelová konstrukce hokejové haly v Plzni 

   Author: Holas Štěpán; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Ocelová lávka na cyklostezce u Šabiny 

   Author: Rudolský Jakub; Supervisor: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Ocelová lávka pro chodce a cyklisty přes Berounku 

   Author: Humpal Jakub; Supervisor: Netušil Michal; Opponent: Jermoljev David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-11)
   Předmětem této diplomové práce je návrh a posouzení ocelové lávky na řece Berounce v městské části Praha 16 Radotín. Lávka je navržena jako vzpínadlová spřažená ocelobetonová konstrukce. Hlavní nosnou konstrukci tvoří ...
  • Ocelová rozhledna Růžovský vrch 

   Author: Rumlenová Lucie; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Svoboda Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Předmětem diplomové práce je návrh a následný statický posudek ocelové konstrukce rozhledny na Růžovském vrchu. Součástí práce je rovněž studie konstrukčních variant ve vybraném území. Porovnávány jsou tři možnosti ...
  • Ocelová skladištní hala o rozponu 41m 

   Author: Vaculka Ondřej; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Luzar Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Práce je striktně zaměřena na statické posouzení ocelové konstrukce skladovací haly s jejím založením. Vazníky o rozponu 41 m jsou v osových vzdálenostech 5,65 m. Uloženy jsou na sloupy kloubově, sloupy jsou vetknuty do ...
  • Ocelové silo v Táboře 

   Author: Dončuk Michal; Supervisor: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Ocelový kotvený stožár 250 m 

   Author: Čihák Tomáš; Supervisor: Studnička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Ocelový zásobník 

   Author: Nálepa Lukáš; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Skoumal Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Tato diplomová práce se zabývá podrobným návrhem a posouzením zásobníku na koks v ČKD Kutná Hora a jeho spodní stavby. Jedná se o samostatně stojící venkovní silo s válcovou komorou a kuželovou výsypkou, který je prstencovým ...