Now showing items 260-279 of 494

  • Ocelo-dřevěná rozhledna 

   Author: Pecina Jan; Supervisor: Blesák Lukáš; Opponent: Lahodný Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Cílem diplomové práce je vypracování výpočetního modelu, statického posudku a výkresové dokumentace ocelo-dřevěné rozhledny Špulka z hlediska současných norem a požadavků. Výpočet je proveden podle evropských norem zavedených ...
  • Ocelobetonová konstrukce vícepodlažního parkoviště 

   Author: Másilko Martin; Supervisor: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Ocelobetonový sloup vystavený požáru 

   Author: Chalupa Ondřej; Supervisor: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Ocelová hala ve Vítkovicích 

   Author: Koníček Michal; Supervisor: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-22)
  • Ocelová konstrukce autosalonu 

   Author: Linhart Pavel; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Žižka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Diplomová práce se zabývá návrhem jednolodní ocelové haly. Rozpon haly je 24 m. Řeší se návrh stropních nosníků a průvlaků, rám, ztužení objektu, momentové šroubované přípoje a další vybrané konstrukční detaily. Výpočet ...
  • Ocelová konstrukce hokejové haly v Plzni 

   Author: Holas Štěpán; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Ocelová lávka na cyklostezce u Šabiny 

   Author: Rudolský Jakub; Supervisor: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Ocelová lávka pro chodce a cyklisty přes Berounku 

   Author: Humpal Jakub; Supervisor: Netušil Michal; Opponent: Jermoljev David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-11)
   Předmětem této diplomové práce je návrh a posouzení ocelové lávky na řece Berounce v městské části Praha 16 Radotín. Lávka je navržena jako vzpínadlová spřažená ocelobetonová konstrukce. Hlavní nosnou konstrukci tvoří ...
  • Ocelová rozhledna Růžovský vrch 

   Author: Rumlenová Lucie; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Svoboda Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Předmětem diplomové práce je návrh a následný statický posudek ocelové konstrukce rozhledny na Růžovském vrchu. Součástí práce je rovněž studie konstrukčních variant ve vybraném území. Porovnávány jsou tři možnosti ...
  • Ocelová skladištní hala o rozponu 41m 

   Author: Vaculka Ondřej; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Luzar Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Práce je striktně zaměřena na statické posouzení ocelové konstrukce skladovací haly s jejím založením. Vazníky o rozponu 41 m jsou v osových vzdálenostech 5,65 m. Uloženy jsou na sloupy kloubově, sloupy jsou vetknuty do ...
  • Ocelové silo v Táboře 

   Author: Dončuk Michal; Supervisor: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Ocelový kotvený stožár 250 m 

   Author: Čihák Tomáš; Supervisor: Studnička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Ocelový zásobník 

   Author: Nálepa Lukáš; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Skoumal Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Tato diplomová práce se zabývá podrobným návrhem a posouzením zásobníku na koks v ČKD Kutná Hora a jeho spodní stavby. Jedná se o samostatně stojící venkovní silo s válcovou komorou a kuželovou výsypkou, který je prstencovým ...
  • Odbavovací letištní hala v Ostravě 

   Author: Galbavý Pavel; Supervisor: Eliášová Martina; Opponent: Včelák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Cílem diplomové práce je návrh hlavních nosných prvků ocelové konstrukce odbavovací letištní haly v Ostravě. Rozměry objektu jsou 58,5m x 62,1m výška objektu je 12,5m v nejvyšším bodě pultové střechy. Nosnou konstrukci ...
  • Odstupové vzdálenosti budov v informačním modelu budovy 

   Author: Macháček Roman; Supervisor: Wald František; Opponent: Předota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Práce je zaměřena na projektování sdíleným informačním modelem budovy, který se využije po dobu životnosti stavby. První část obsahuje shrnutí problematiky dokumentace požárně bezpečnostního řešení a dílčí část, odstupové ...
  • Office building in Praha - Braník 

   Author: Aballéa Julien; Supervisor: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-13)
  • Opravna nákladních automobilů 

   Author: Bek Jakub; Supervisor: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Optimisation of the transfer carriage structure 

   Author: Škorić Vladimir; Supervisor: Demonceau Jean-Francois; Opponent: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   The aim of this thesis is to improve the structural system and to optimize the transfer carriagestructure. After studying the current solution, eight new solutions are proposed at the predesign stage. All of them are studied ...
  • Osmipodlažní ocelový skelet 

   Author: Novotná Lucie; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Oválná sportovní hala 

   Author: Vondrovic Vojtěch; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-21)