Zobrazují se záznamy 159-178 z 459

  • Jízdárna 

   Autor: Zubatý Jakub; Vedoucí práce: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Jízdárna 

   Autor: Luňáček Jan; Vedoucí práce: Kuklíková Anna; Oponent práce: Štolc Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Tématem diplomové práce je návrh konstrukce jízdárny. Diplomová práce se skládá ze statické a výkresové části. Statická část obsahuje výpočty prvků jednopodlažní haly a spojů dle českých norem ČSN EN. Výkresová část se ...
  • Jízdárna "Čapí hnízdo" 

   Autor: Dospíšil Tomáš; Vedoucí práce: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Jízdárna se zázemím 

   Autor: Kostková Jana; Vedoucí práce: Vídenský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Jízdárna v Českém Krumlově 

   Autor: Valek Richard; Vedoucí práce: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Jízdárna v Čestlicích 

   Autor: Lakosilová Lucie; Vedoucí práce: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Jízdárna v Třeboni 

   Autor: Tomaščiková Petra; Vedoucí práce: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-27)
  • Kongresové centrum v Olomouci 

   Autor: Steiger Radovan; Vedoucí práce: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Konstrukce hangáru 

   Autor: Heinz Ivo; Vedoucí práce: Macháček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Konstrukce hangáru 

   Autor: Dvořák Radim; Vedoucí práce: Macháček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Konstrukce tribuny s membránovým zastřešením 

   Autor: Luzar Václav; Vedoucí práce: Netušil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Konstrukce vstupní haly hlavního nádraží v Plzni 

   Autor: Mládek Jan; Vedoucí práce: Dolejš Jakub; Oponent práce: Skoumal Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a statickým posouzením nosných prvků, včetně vybraných spojů a detailů, výkresové dokumentace a technické zprávy pro vstupní halu hlavního nádraží v Plzni. Vstupní hala je otevřený prostor, ...
  • Krytá lávka pro chodce 

   Autor: Krouský Ondřej; Vedoucí práce: Studnička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kulturní centrum 

   Autor: Novák Jakub; Vedoucí práce: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-27)
  • Kulturní centrum 

   Autor: Vodička Jan; Vedoucí práce: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kulturní středisko 

   Autor: Sláma Viktor; Vedoucí práce: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Kulturní zařízení 

   Autor: Vávra Jiří; Vedoucí práce: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Laboratoře Liberec - Návrh nosné konstrukce 

   Autor: Dvořák Jiří; Vedoucí práce: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Lankové zábradlí pro železniční mosty 

   Autor: Sklenář Radek; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Kutina Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Předmětem diplomové práce je ocelové lankové zábradlí pro železniční mosty. Práce se věnuje přípravě, popisu a provedení experimentu, který zjišťuje schopnost jeho zadržení. Data z experimentu jsou zde analyzována, popsána, ...
  • Lateral torsional buckling of tapered beams 

   Autor: Lukač Jovana; Vedoucí práce: Jandera Michal; Oponent práce: Thöndel Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-28)