Zobrazují se záznamy 199-218 z 430

  • Nákupní pasáž 

   Autor: Plocek Aleš; Vedoucí práce: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Nástavba na administrativní budově 

   Autor: Patočka Karel; Vedoucí práce: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Nástavba na obchodní administrativní budově 

   Autor: Šrámek Jakub; Vedoucí práce: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh a numerická analýza nového typu mostního závěru 

   Autor: Kašpárek Jiří; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Kolínský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Na základě dosavadních zkušeností se ukazuje, že mostní závěry (MZ) jsou v současné době místem častých poruch mostů a vyžadují pravidelnou, náročnou údržbu, která může vyžadovat i uzavření mostu a následně způsobuje ...
  • Návrh dřevěné kontrukce obytné budovy 

   Autor: Rubić Tomislav; Vedoucí práce: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Návrh kruhové sportovní haly 

   Autor: Mihalečko Ján; Vedoucí práce: Vídenský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Návrh letmo montovaného mostního provizoria pro pěší 

   Autor: Bakštein Viktor; Vedoucí práce: Netušil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Návrh nosné konstrukce mateřské školky 

   Autor: Vostarek Adam; Vedoucí práce: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh ocelové dvoulodní montážní haly s mostovými jeřáby 

   Autor: Prchal Pavel; Vedoucí práce: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh ocelové skladovací haly s využitím plášťového chování 

   Autor: Matějová Kristýna; Vedoucí práce: Jandera Michal; Oponent práce: Svoboda Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Diplomová práce je zaměřena na statický návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce skladovací haly s administrativní částí za běžné teploty. V práci je uvažován částečný přenos vodorovného zatížení pomocí plášťového chování. ...
  • Návrh ocelového skeletu bytového domu 

   Autor: Talášek Jan; Vedoucí práce: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh plechobetonové mostovky dálničního mostu 

   Autor: Drozda Jiří; Vedoucí práce: Rotter Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh požárně chráněného štíhlého stropního nosníku 

   Autor: Babiš Jiří; Vedoucí práce: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Návrh požární odolnosti konstrukce multifunkčního objektu Harfa 

   Autor: Dedera Vladimír; Vedoucí práce: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh spřaženého ocelobetonového sloupu uzavřeného průřezu vystaveného požáru 

   Autor: Čapek Martin; Vedoucí práce: Wald František; Oponent práce: Kyzlík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-23)
   Diplomová práce je zaměřena na vliv výztuže na šíření tepla v průřezech ocelobetonového uzavřeného průřezu. Je shrnuta problematika chování ocelobetonových sloupů za běžné a zvýšené teploty a teplotní vlastnosti materiálů ...
  • Návrh vetknutého stožáru nad 40,0 m k přenosu vysokého napětí 

   Autor: Urbánek Josef; Vedoucí práce: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Nový showroom Škoda auto 

   Autor: Štveráková Kateřina; Vedoucí práce: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Nový silniční most u Lubence 

   Autor: Kolář Michal; Vedoucí práce: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Nový silniční most v Plzni 

   Autor: Andrš Filip; Vedoucí práce: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Numerical analysis of compressed components of beam-to-rectangular hollow section column moment resistant steel joints 

   Autor: Mikheeva Margarita; Vedoucí práce: Simoes Rui António Duarte; Oponent práce: Costa Ricardo José
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Hollow sections appear to be very attractive from the architectural and structural point of view. They exhibit high aesthetic performance along with significant resistance to compression, bending and torsion. Additionally, ...