Now showing items 21-40 of 1084

  • Administrativní budova 

   Author: Šlapanská Kristýna; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Brandejs Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Anotace: Tato diplomová práce se zabývá projektem vícepodlažní administrativní budovy. Předlohou pro zadání je administrativní centrum firmy WOLF SYSTEM spol. s.r.o. v Horoměřicích. Jedná se o třípodlažní objekt s jedním ...
  • Administrativní budova 

   Author: Tvrzická Petra; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Skála Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Cílem mé diplomové práce objekt administrativní budovy. Předloha pro zadání je již stojící budova společnosti Haas Fertigbau s.r.o. v Praze 10 - Malešicích. Jde o pětipodlažní budovu s jedním podzemním a čtyřmi nadzemními ...
  • Administrativní budova 

   Author: Lagner Petr; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Jirka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-21)
   Předmětem diplomové práce je projekt administrativní budovy na bázi dřeva. První podzemní podlaží je tvořeno železobetonovou nosnou konstrukcí. Nadzemní podlaží jsou tvořena lehkou dřevěnou nosnou konstrukcí na bázi dřeva. ...
  • Administrativní budova 

   Author: Vratislav Krejča; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Šťastný Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-13)
   Cíl této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro administrativní budovu a statickým výpočtem navrhnout a posoudit nosné prvky v tomto objektu. Systém „two by four“ neboli lehký dřevěný skelet tvoří nosnou ...
  • Administrativní budova 

   Author: Václav Sulek; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Brandejs Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-13)
   Cílem diplomové práce je navrhnout administrativní budovu. Půdorysné rozměry jsou 25,44 x 20,46 m. Objekt je řešen jako těžký dřevěný skelet z lepeného lamelového dřeva. Budova je podsklepená a má čtyři nadzemní podlaží. ...
  • Administrativní budova 

   Author: Pavel Tlamsa; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Tyrová Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Cílem bakalářské práce "Administrativní budova" je statické navržení a posouzení nosných prvků objektu, dále vypracování projektové dokumentace a detailního řešení dle zadaného rozsahu. Objekt je navrhován jako lehký dřevěný ...
  • Administrativní budova 

   Author: Janouch Petr; Supervisor: Jára Robert; Opponent: Jirka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   V diplomové práci se autor zabývá dvěma alternativními návrhy nosné konstrukce administrativní budovy a konceptem požárně bezpečnostního řešení. Alternativy návrhu se liší typem použité stropní konstrukce. Cílem této práce ...
  • Administrativní budova 

   Author: Sulek Václav; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Cílem bakalářské práce je navrhnout administrativní budovu. Půdorysné rozměry jsou 30 x 15 m. Objekt je projektován jako lehký dřevěný skelet - two by four. Budova je podsklepená a má dvě nadzemní podlaží. Práce obsahuje ...
  • Administrativní budova 

   Author: Jan Švamberk; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Pošta Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-08)
   Předmětem této diplomové práce je návrh administrativního objektu o čtyřech nadzemních podlaží a jednom podzemním podlaží se zaměřením na statickou část dřevěných konstrukcí. Budova je navržena jako dřevostavba s použitým ...
  • Administrativní budova 

   Author: Krejčí Roman; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Brandejs Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Cílem diplomové práce je vypracování projektu vícepodlažní administrativní budovy. Předlohou je administrativní budova firmy Finnforest v Praze - Zličín. Jedná se o pětipodlažní objekt o čtyřech nadzemních a jednom podzemním ...
  • Administrativní budova 

   Author: Magdaléna Stolovská; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Cílem mé bakalářské práce je zpracovat projektovou dokumentaci administrativní budovy, která je řešená jako dřevostavba. Administrativní budova má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Podzemní podlaží je z železobetonu, ...
  • Administrativní budova 

   Author: Vojtěch Kremláček; Supervisor: Jára Robert; Opponent: Jermoljev David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-11)
   Náplní diplomové práce je návrh nosné konstrukce vybrané čtyřpodlažní administrativní budovy. Konstrukční systém je navržen jako těžký dřevěný skelet v kombinaci s dřevěnými žebrovými prvky Novatop a ztužujícím železobetonovým ...
  • Administrativní budova 

   Author: Jiří Šergl; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Brandejs Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-11)
   Cílem diplomové práce je statické navržení a posouzení nosných prvků, vypracování projektové dokumentace a detailního řešení dle zadaného rozsahu. Administrativní budova je obdélníkového tvaru o půdorysných rozměrech 25,5 ...
  • Administrativní budova 

   Author: Edita Šmahelová; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Jára Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Bakalářská práce se zaměřuje na návrh administrativní budovy, která je řešena jako dřevostavba, s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. Nosný systém této dřevostavby je navržen jako těžký skelet, tedy soustava ...
  • Administrativní budova - Projekt DK 

   Author: Prošek Zdeněk; Supervisor: Vídenský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Administrativní budova Florenc 

   Author: Padrta Jan; Supervisor: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Administrativní budova IZM 

   Author: Koutný Karel; Supervisor: Jára Robert; Opponent: Jirka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   V diplomové práci se autor zabývá statickou částí projektu administrativní budovy IZM, konkrétně těžkým dřevěným skeletem, spřaženými dřevobetonovými deskami, vybranými spoji a základovou deskou, a konceptem požárně ...
  • Administrativní budova Red Apple 

   Author: Ondřej Jakub; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Administrativní budova s atriem 

   Author: Kocumová Michaela; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Administrativní budova s atriem 

   Author: Tomeček Marek; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)