Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza chování lomených deskových železobetonových schodišť 

   Author: Pavlína Jarkovská; Supervisor: Tipka Martin; Opponent: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Bakalářská práce se zabývá tématikou navrhování lomených deskových železobetonových schodišť a jejich rozdílnými hodnotami průhybů v závislosti na zvolené metodě výpočtu. V první části jsou obecně popsána desková železobetonová ...
  • Železobetonová schodnicová schodiště se zakřivenou schodnicí 

   Author: Václav Klásek; Supervisor: Tipka Martin; Opponent: Novák Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Bakalářská práce se zaměřuje na zakřivená železobetonová schodnicová schodiště. Pojednává o jejich rozdělení dle jednotlivých výrazných rysů schodnicových konstrukcí, možností realizací dle technologie provádění a rozdílů ...