Now showing items 118-137 of 256

   Subject
   Lávka pre chodcovZanorená lávkaUHPFRCPrefabrikovaná segmentová konštrukciaPredpätý betón [1]
   Lávka pro pěší, oblouková konstrukce, zavěšená konstrukce, zakřivená konstrukce, deformace, vlastní tvary kmitání, beton, zatížení. [1]
   Lávka pro pěší, ocelový síťový oblouk, koncepční návrh, hlavní konstrukční prvky, předpjatá železobetonová mostovka [1]
   Lávka pro pěší, zavěšená konstrukce, zakřivená konstrukce, zatížení, beton, namáhání, deformace, vlastní tvary kmitání. [1]
   Lávka pro pěší,rámová konstrukce,vzpěradlová konstrukce,předpjatá konstrukce,železobetonová konstrukce,deformace [1]
   Limit state of load capacity, limit state of usability, long-span girders, creep, shrinkage, deflection, deformation [1]
   Lintel,slab,window,masonry [1]
   Load,bearing system,floor slab,columns,the types of stairs,preliminary design,internal forces,reinforcement [1]
   Locally suported slab,concrete,steel,reinforced concrete,load,load cases,bending moments,total bending moments,serviceability limit states,ultimate limit states,deflection of slab,creep of concrete,cracks,shrinkage of concrete [1]
   Locally supported slab, reinforced concrete column, concrete foundation pad, reinforced concrete slab staircase, prefabricated stair flight. [1]
   locally supported slab,strip method,puncture shear,stud rails [1]
   Lokálně podepřená deska,deska po obvodě nepoddajně podepřená,schodiště,základovápatka,zatížení,protlačení,beton,ocel,výztuž,metoda součtových momentů,metodanáhradních rámů,posouvající síla,ohybový moment [1]
   lokálně podepřená deska,metoda součtových momentů,smyk,protlačení,lišty [1]
   Lokálně podepřená deskaProtlačeníVýztuž na protlačeníSmykové lišty [1]
   Lokálně podepřená stropní deska,beton,ocel,železobeton,zatížení,zatěžovací stavy,ohybové momenty,součtové momenty,mezní stav použitelnosti,mezní stav únosnosti,průhyb desky,dotvarování betonu,trhliny,smršťování betonu [1]
   lokálně podporovaná deska, metoda náhradních rámů, průhyb stropní konstrukce, železobetonové sloupy, monolitické schodiště, železobetonová základová patka [1]
   Lokálně podporovaná deska, železobetonový sloup, základová patka, železobetonové deskové schodiště, prefabrikované schodišťové rameno. [1]
   Lokálně podporovaná deska,železobetonové deskové schodiště,nosná konstrukce,monolitická železobetonová konstrukce,mezní stav únosnosti [1]
   metoda konečných prvků, MKP, BIM, statika, požárně bezpečnostní řešení, PBŘ, konstrukce, konstrukční systém [1]
   Mezní stav použitelnosti,šířka trhlin,bílá vana,černá vana,podzemní podlaží,podzemí stěna,železobeton [1]