Now showing items 112-131 of 256

   Subject
   Komerční hala,statický výpočet,požárně bezpečnostní řešení,vazník,sloup,deska,požární odolnost [1]
   konstrukční řešení,vyhodnocení variant,konferenční sál,vylehčená monolitická deska [1]
   Krátká konzola, dvojkonzola, model náhradní příhradoviny, betonářská výztuž, předpjatá výztuž, pevnost betonu v tlaku [1]
   kroucení, železobetonové prvky, návrhové postupy, příhradová analogie, nesymetrické průřezy, střed smyku, deplanace, numerická analýza [1]
   křížem pnutá deska, železobetonový sloup, železobetonový průvlak, keramická stropní konstrukce, zděná stěna, předpjatý panel, prefabrikovaný průvlak [1]
   Křížem pnutá deska,železobetonový sloup [1]
   Lávka pre chodcovZanorená lávkaUHPFRCPrefabrikovaná segmentová konštrukciaPredpätý betón [1]
   Lávka pro pěší, oblouková konstrukce, zavěšená konstrukce, zakřivená konstrukce, deformace, vlastní tvary kmitání, beton, zatížení. [1]
   Lávka pro pěší, ocelový síťový oblouk, koncepční návrh, hlavní konstrukční prvky, předpjatá železobetonová mostovka [1]
   Lávka pro pěší, zavěšená konstrukce, zakřivená konstrukce, zatížení, beton, namáhání, deformace, vlastní tvary kmitání. [1]
   Lávka pro pěší,rámová konstrukce,vzpěradlová konstrukce,předpjatá konstrukce,železobetonová konstrukce,deformace [1]
   Limit state of load capacity, limit state of usability, long-span girders, creep, shrinkage, deflection, deformation [1]
   Lintel,slab,window,masonry [1]
   Load,bearing system,floor slab,columns,the types of stairs,preliminary design,internal forces,reinforcement [1]
   Locally suported slab,concrete,steel,reinforced concrete,load,load cases,bending moments,total bending moments,serviceability limit states,ultimate limit states,deflection of slab,creep of concrete,cracks,shrinkage of concrete [1]
   Locally supported slab, reinforced concrete column, concrete foundation pad, reinforced concrete slab staircase, prefabricated stair flight. [1]
   locally supported slab,strip method,puncture shear,stud rails [1]
   Lokálně podepřená deska,deska po obvodě nepoddajně podepřená,schodiště,základovápatka,zatížení,protlačení,beton,ocel,výztuž,metoda součtových momentů,metodanáhradních rámů,posouvající síla,ohybový moment [1]
   lokálně podepřená deska,metoda součtových momentů,smyk,protlačení,lišty [1]
   Lokálně podepřená deskaProtlačeníVýztuž na protlačeníSmykové lišty [1]