Now showing items 136-155 of 256

   Subject
   metoda konečných prvků, MKP, BIM, statika, požárně bezpečnostní řešení, PBŘ, konstrukce, konstrukční systém [1]
   Mezní stav použitelnosti,šířka trhlin,bílá vana,černá vana,podzemní podlaží,podzemí stěna,železobeton [1]
   Mezní stav únosnosti, mezní stav použitelnosti, vazníky na dlouhý rozpon, dotvarování, smršťování, průhyb, deformace [1]
   most, dálniční nadjezd, integrovaný most, parametrická studie [1]
   most, integrovaný most, beton, UHPFRC, předpjatý beton [1]
   most, předpětí, předpjatý beton, betonový most, zatížení dopravou, prefabrikovaný nosník [1]
   most, semi-integrovaný most, dvoutrámový most, beton, železobeton, předpjatý beton [1]
   Most, silniční most, betonový most, visutý most, beton, železobeton, UHPFRC, předpjatý beton [1]
   Most,betonový,předpjatý,silniční,deskový,nadjezd [1]
   Most,oblouk,beton,ocel,závěsy,předpětí [1]
   Most,předpětí,předpjatý beton,trámová konstrukce,betonový most,zatížení dopravou [1]
   Most,Silniční most,Betonový most,Beton,Oblouk [1]
   Motorway bridge, cable-stayed bridge, prestressed concrete [1]
   Multipurpose hall, fire solution, mounted skeleton reinforced concrete frame, columns, girders, concrete, fire resistance [1]
   Neural Networks,python,material model,early age concrete,prediction of behaviour [1]
   Neurónové siete,python,materiálový model,betón raného veku,predikcia chovania [1]
   obloukový most, nadjezd, beton, výztuž, konstrukční řešení, horní mostovka, oblouk, vzpěry, vrubový kloub, statické schéma, parametrická studie, návrh, posouzení, zatížení, vnitřní síly, napětí, interakční diagram [1]
   obytný dům, železobetonová konstrukce, rámová konstrukce, průvlak, sloup, vnitřní síly, dimenzování, požární odolnost, požární bezpečnost staveb, požární úseky, evakuace osob, požár-ně nebezpečný prostor, hasičský záchranný sbor, požární ochrana [1]
   Optimization,concrete truss,genetic algorithm,civil engineering optimization,structural engineering,Python,Finite Element Analysis,Finite Element Method [1]
   Pedestrian bridge, arched construction, suspended bridge, curved structure, deformation, dynamic analysis, concrete, load. [1]