Now showing items 155-174 of 256

   Subject
   Pedestrian bridge, arched construction, suspended bridge, curved structure, deformation, dynamic analysis, concrete, load. [1]
   Pedestrian footbridge, steel net arch, conceptual design, main structural elements, prestressed reinforced concrete tie [1]
   Plovoucí konstrukce, hydraulika, ponorná konstrukce, stabilita, vláknobeton, molo [1]
   point-supported slab, substitute frames method, deflection of slab, reinforced concrete columns, reinforced concrete foundation pad, reinforced concrete staircase [1]
   Post-tensioned concrete, Road bridge, Single-beam bridge, Traffic load, Drilled piles [1]
   Požárně bezpečnostní řešení, požární kodex, statický návrh, účinky požáru, Eurokód. [1]
   Požární řešení,administrativně technologický objekt,nosná konstrukce,železobeton,prefabrikovaný skelet,statický výpočet,požární odolnost,požárně bezpečnostní řešení [1]
   Pre - stressed construction,double - beam,continuos beam [1]
   precast reinforced concrete frame, deflection of roof girder, slender column, secondary load effects, construction load case [1]
   Prefabrication, joint, column, girder [1]
   Prefabrikace, styčník, sloup, průvlak [1]
   prefabrikovaná železobetonová tyčová konstrukce, průhyb vazníku, štíhlý sloup, účinky druhého řádu, montážní zatěžovací stav [1]
   Preliminary design, bearing construction, 3D model, metod of finite element, reinforced concrete slab, console, deflections, bending moments, reinforcement [1]
   Preliminary design, bearing construction, 3D model, metod of finite element, reinforced concrete staircase, iso beams, console, deflections, bending moments, reinforcement [1]
   Prescriptive specification, performance-based specification, acceptance criteria, testing fresh concrete, testing hardened concrete, water- cement ratio, amount of cement [1]
   Preskriptivní specifikace, performance-based specifikace, přejímací podmínky, zkoušení čerstvého betonu, zkoušení ztvrdlého betonu, vodní součinitel, množství cementu. [1]
   Production hall, load, structural variants, internal forces, structural design, drawing, reinforcing. [1]
   Production hall,office part,fire safety solution,fire resistance,fire prevention,production plant,fire alarm system,escape route,load-bearing construction,reinforced concrete,roof truss,critical section,static calculation [1]
   Production hall,static design,T-girder,column,reinforcement,fire safety solution,fire resistence [1]
   Production plant, structural system, reinforced concrete, steel, static design, slab, girder, column, reinforcement steel, fire safety solution, fire resistance, project documentation [1]