Now showing items 150-169 of 256

   Subject
   Neural Networks,python,material model,early age concrete,prediction of behaviour [1]
   Neurónové siete,python,materiálový model,betón raného veku,predikcia chovania [1]
   obloukový most, nadjezd, beton, výztuž, konstrukční řešení, horní mostovka, oblouk, vzpěry, vrubový kloub, statické schéma, parametrická studie, návrh, posouzení, zatížení, vnitřní síly, napětí, interakční diagram [1]
   obytný dům, železobetonová konstrukce, rámová konstrukce, průvlak, sloup, vnitřní síly, dimenzování, požární odolnost, požární bezpečnost staveb, požární úseky, evakuace osob, požár-ně nebezpečný prostor, hasičský záchranný sbor, požární ochrana [1]
   Optimization,concrete truss,genetic algorithm,civil engineering optimization,structural engineering,Python,Finite Element Analysis,Finite Element Method [1]
   Pedestrian bridge, arched construction, suspended bridge, curved structure, deformation, dynamic analysis, concrete, load. [1]
   Pedestrian footbridge, steel net arch, conceptual design, main structural elements, prestressed reinforced concrete tie [1]
   Plovoucí konstrukce, hydraulika, ponorná konstrukce, stabilita, vláknobeton, molo [1]
   point-supported slab, substitute frames method, deflection of slab, reinforced concrete columns, reinforced concrete foundation pad, reinforced concrete staircase [1]
   Post-tensioned concrete, Road bridge, Single-beam bridge, Traffic load, Drilled piles [1]
   Požárně bezpečnostní řešení, požární kodex, statický návrh, účinky požáru, Eurokód. [1]
   Požární řešení,administrativně technologický objekt,nosná konstrukce,železobeton,prefabrikovaný skelet,statický výpočet,požární odolnost,požárně bezpečnostní řešení [1]
   Pre - stressed construction,double - beam,continuos beam [1]
   precast reinforced concrete frame, deflection of roof girder, slender column, secondary load effects, construction load case [1]
   Prefabrication, joint, column, girder [1]
   Prefabrikace, styčník, sloup, průvlak [1]
   prefabrikovaná železobetonová tyčová konstrukce, průhyb vazníku, štíhlý sloup, účinky druhého řádu, montážní zatěžovací stav [1]
   Preliminary design, bearing construction, 3D model, metod of finite element, reinforced concrete slab, console, deflections, bending moments, reinforcement [1]
   Preliminary design, bearing construction, 3D model, metod of finite element, reinforced concrete staircase, iso beams, console, deflections, bending moments, reinforcement [1]
   Prescriptive specification, performance-based specification, acceptance criteria, testing fresh concrete, testing hardened concrete, water- cement ratio, amount of cement [1]