Now showing items 1-20 of 256

   Subject
   Administrative building, reinforced concrete, supporting structures, reinforced concrete slab, reinforced concrete girder, reinforced concrete column, fire resistance, empire, reinfrcement, moment, load, wall [1]
   Administrativní budova, železobeton, nosné konstrukce, železobetonová deska, železobetonová průvlak, železobetonový sloup, požární odolnost, empirie, výztuž, moment, zatížení, stěna [1]
   Adobe, Adobe brick, construction material, eco-efficient brick, earthen construction. [1]
   Apartment house, structural system, reinforced concrete, masonry, formwork drawing, drawing of the reinforcement layout [1]
   arch bridge, overbridge, concrete, reinforcement, structural solution, upper deck, arch, braces, notched joint, static scheme, parametric study, design, assessment, load, internal forces, stress, interaction diagram [1]
   Basement wall, masonry, reinforced concrete, brick, masonry block, mortar, resistance [1]
   Basement wall,reinforced concrete,brickwork,lost formwork,waterproof reinforced concrete structure [1]
   bednění,beton,beton raného stáří,deformace,hydratace,komorový nosník,metoda konečných prvků,průhyb,příhradová analogie,stěnový nosník [1]
   Beton, drátkobeton, výztuž, dodatečně vlepovaná výztuž, chemická kotva [1]
   Beton, krystalizační, přísady, izolace, Xypex, pevnost, průsak [1]
   beton, lehčený beton, betonový nábytek, skélná výztuž, 3D vyztužování, subtilní desky, počítačový model [1]
   Beton, Předpjatý beton, Ocel, Most, Obloukový most, Silniční most [1]
   Beton,betonový kompozit,3D tisk betonu,vlastnosti čerstvého betonu,zpracovatelnost [1]
   Beton,hutnění,vibrace,konzistence,příměsi,maximální zrno kameniva,vodní součinitel [1]
   beton,nosná konstrukce,plochá deska,otvory desek,železobetonové sloupy,železobetonové stěny,železobetonový sloup,metoda konečných prvků,výztuž [1]
   beton,požár,hotel,požární řešení,stavební povolení [1]
   beton,soudržnost betonových vrstev,spoj betonových vrstev,cyklické namáhání teplotou,polymer cement,chemická soudržnost,mechanická soudržnost,smykový zámek [1]
   Beton,spřažení,konstrukce,dílec,typy,realizace,Eurokódy,zatížení,namáhání,návrh,posouzení,porovnání [1]
   Beton,železobetonové konstrukce,stropní deska,vylehčená stropní deska,bytový dům,předběžný návrh,vyztužování [1]
   Beton,železobetonové konstrukce,stropní konstrukce,prostupy [1]