Now showing items 81-100 of 256

   Subject
   D-oblasti, lineární analýza, metoda konečných prvků, napojení prefabrikovaných prvků, nelineární analýza, ozuby prefabrikovaného nosníku, prefabrikace, přitížení nosníku, příhradová analogie, rozdílná výška trámů [1]
   Deska, analýza chování, průhyb, vyztužení, MSP, MSÚ [1]
   direct load,stress of cross section,crack width,computing tool,Microsoft Excel [1]
   Dodatečně předpjatý beton, Silniční most, Jednotrámový most, Zatížení dopravou, Vrtané piloty [1]
   Drátkobeton, pevnost drátků, lomová mechanika, lomová energie, trhlinDrátkobeton, trhlina [1]
   Elementary school, static design, slab, girder, column, reinforcement, fire safety solution, fire resistance [1]
   Extradosed,bridge,prestressed concrete,pretensioning [1]
   Extradosed,most,předpjatý beton,předpínání [1]
   Fiber reinforced concrete, tensile strength of the fibers, fracture mechanics, fracture energy, cracFiber reinforced concrete, crack [1]
   fibre reinforced concrete, concrete, fibres for concrete, concreting in the domestic environment, compressive strength, tensile strength, testing, concreting [1]
   Finite Element Method, FEM, Building Information Modeling, BIM, Statics, Fire Safety Design of Building, FSDB, Construction, Construction System [1]
   Fire safety design,office and technology building structural system,reinforced concrete,precast concrete skeleton,static design,fire resistance,fire safety solutions [1]
   Fire safety solutions, fire code, static analysis, the effect of fire, Eurocode. [1]
   Flat slab,reinforced concrete staircase,loadbearing structure,reinforced concrete monolithic structure,first limit state [1]
   Flat slabPunchingReinforcement against punching Shear rails [1]
   Floating structure, submersible structure, stability, fibre reinforced concrete, pier [1]
   Floor, ceiling, structure, wall, beam, load, strain, design, reinforcement, model, concrete, thinness [1]
   Footbridge, suspended bridge, curved structure, load, concrete, stress, deformation, dynamic analysis. [1]
   Footbridge,frame structure,rafter structure,prestressed structure,reinforced concrete structure [1]
   FootbridgeSubmerged footbridgeUHPFRCPrecast segmental structurePrestressed concrete [1]