Now showing items 9517-9536 of 48886

  • Facility management stavebního objektu 

   Author: Andres Petr; Supervisor: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Facility management v oblasti údržby a správy staveb 

   Author: Sklenář Tomáš; Supervisor: Svoboda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Facility management ve Francii 

   Author: Vondrášek Jan; Supervisor: Štrup Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Facility management veřejné školy 

   Author: Kurhajec Ivo; Supervisor: Štrup Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • FACT — LONGTERM MONITORING OF BRIGHT TeV BLAZARS 

   Author: Meier , Katja; Biland , A.; Bretz , T.; Buss , J.; Dorner , D.; Einecke , S.; Eisenacher , D.; Hildebrand , D.; Knoetig L., M.; Krähenbühl , T.; Lustermann , W.; Mannheim , K.; Neise , D.; Overkemping , A.-K.; Paravac , A.; Pauss , F.; Rhode , W.; Ribordy , M.; Steinbring , T.; Temme , F.; Thaele , J.; Vogler , P.; Walter , R.; Weitzel , Q.; Zänglein , M.
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2014)
   The First G-APD Cherenkov Telescope (FACT), located on the Canary Island of La Palma, has been taking data since October 2011. FACT has been optimized for longterm monitoring of bright TeV blazars, to study their variability ...
  • FACT — STATUS AND FIRST RESULTS 

   Author: Dorner , Daniela; Biland , A.; Bretz , T.; Buss , J.; Einecke , S.; Eisenacher , D.; Hildebrand , D.; Knoetig L., M.; Krähenbühl , T.; Lustermann , W.; Mannheim , K.; Meier , K.; Neise , D.; Overkemping , A.-K.; Paravac , A.; Pauss , F.; Rhode , W.; Ribordy , M.; Steinbring , T.; Temme , F.; Thaele , J.; Vogler , P.; Walter , R.; Weitzel , Q.; Zänglein , M.
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2014)
   FACT is the first imaging Cherenkov telescope based on a camera using solid state photosensors (Geigermode Avalanche Photodiodes G-APD aka SiPM). Since October 2011, it has been taking data regularly. Apart from commissioning ...
  • FACTOR AND PALINDROMIC COMPLEXITY OF THUE-MORSE’S AVATARS 

   Author: Frougny , Christiane; Klouda , Karel
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2013)
   Two infinite words that are connected with some significant univoque numbers are studied. It is shown that their factor and palindromic complexities almost coincide with the factor and palindromic complexities of the famous ...
  • Fagocytární aktivita neutrofilů pupečníkové a periferní krve 

   Author: Markéta Babičková; Supervisor: Hrdý Jiří; Opponent: Vlachová Miluše
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-02)
   Předmětem této bakalářské práce je shrnutí informací o neutrofilech jako o heterogenní buněčné populaci s mnoha funkcemi se zaměřením na popis nově popsaných subpopulací. Hlavní cílem je porovnání fagocytární aktivity ...
  • Failure Mode and Effects Analysis of a Process of Reflow Lead-Free Soldering 

   Author: Mach, Pavel; Duraj, Aleš
   (IEEE, 2008-05)
   There are many methods usable for production process optimization. The paper describes the use of failure mode and effects analysis (FMEA of a process type) for the process of lead-free soldering improvement. The schedule ...
  • Faithful dimensioning in fatigue 

   Author: Grimonprez Nathan; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-10)
   Faithful dimensioning in fatigue
  • Faktor Mobile Computing v modelu Management of Business Informatics 

   Author: Antony Martin; Supervisor: Dohnal Jan; Opponent: Pour Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Faktorizace na distribuovaném GPGPU clustru 

   Author: Poláček Karel; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Šoch Michal
  • Faktorizace pomocí eliptických křivek 

   Author: Černá Šárka; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Kobrle Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Faktorizace pomocí eliptických křivek 

   Author: Jakub Dvořák; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Jureček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
   V této práci se zabývám faktorizačním algoritmem, který využívá eliptických křivek, jinak známý také jako Lenstrův algoritmus. Analyzuji a porovnávám tento algoritmus nad dvěma modely eliptických křivek, kterými jsou ...
  • Faktorizace pomocí kvadratického síta 

   Author: Ondřej Vladyka; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Kozický Claudio
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Diplomová práce se zabývá faktorizací čísel pomocí algoritmu kvadratického síta a některých jeho modifikacích. V teoretické části práce je detailní popis těchto algoritmů. V praktické části práce je popsaná jejich implementace ...
  • Faktorizace pomocí Pollardovy p-1 metody 

   Author: Verner Pavel; Supervisor: Kobrle Daniel; Opponent: Lórencz Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Faktorizace velkých čísel pomocí GMP knihovny 

   Author: Blšťák Petr; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Zahradnický Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Faktorizace veřejného klíče RSA v Javě 

   Author: Kobrle Daniel; Supervisor: Pilný Aleš; Opponent: Čepek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Faktorová analýza časových řad jako nástroj pro analýzu spekter z časově rozlišené laserem indukované spektrometrie 

   Author: Višňák Jakub; Supervisor: Vetešník Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Faktory a rizika související s výběrem pozemku při přípravě developerských projektů 

   Author: Vlčková Eva; Supervisor: Macek Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)