Now showing items 3414-3433 of 42325

  • AUTOMORPHISMS OF ALGEBRAS AND ORTHOGONAL POLYNOMIALS 

   Author: Gromada , Daniel; Pošta , Severin
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2014)
   Suitable automorphisms together with complete classification of representations of some algebras can be used to generate some sets of orthogonal polynomials “at no cost”. This is also the case of nonstandard Klimyk-Gavrilik ...
  • Autonomní explorace nerovného terénu šestinohým kráčejícím robotem 

   Author: Jan Bayer; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Kulich Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Tato práce se zabývá úlohou autonomnního robotického průzkumu neznámého prostředí šestinohým kráčejícím robotem. Cílem průzkumu je nejen vytvořit prostorovou mapu prostředí, ale také určit průchodnost prozkoumaných částí ...
  • Autonomní FV systémy v městském prostředí 

   Author: Mikloš Marián; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Tauš Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   V bakalárskej práci sa zaoberám energetickým potenciálom slnečnej energie pre zemepisnú šírku 50,087 N, lokalita Praha, využiteľnej pre energeticky málo náročné, autonómne, fotovoltaické systémy mestských mobiliárov. V ...
  • Autonomní jednotka pro sběr a odeslání senzorových dat s využitím napájení z energie okolí 

   Author: Kočí Michal; Supervisor: Bouřa Adam; Opponent: Beneš Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá využitím získávání elektrické energie z okolí k napájení autonomní jednotky pro sběr a přenos senzorových dat na sběrné místo. V této práci jsou popsány druhy komunikačních rozhraní a způsoby ...
  • Autonomní jízda vozidla SMALL 

   Author: Leon Valenzuela David; Supervisor: Achtenová Gabriela; Opponent: Miláček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-31)
  • Autonomní jízda z pohledu řidiče ve vozidlovém simulátoru 

   Author: Daniel Folprecht; Supervisor: Machan Jaroslav; Opponent: Tobiška Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou autonomní jízdy a jejími přínosy pro řidiče. V první části práce je popsaná autonomní jízda, její úrovně a legislativní rámec. Dále práce pokračuje rešerší konceptů autonomní jízdy ...
  • Autonomní jízda zmenšeného modelu SMALL 

   Author: Škvor Josef; Supervisor: Achtenová Gabriela; Opponent: Neusser Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-12)
   Tato práce se zabývá přestavbou modelu SMALL. Dále se tato práce zabývá autonomním couváním soupravy složené z tažného vozidla a jednonápravového přívěsu. V této souvislosti budou navrženy algoritmy a následně odzkoušeny ...
  • Autonomní lift pro tělesně postižené cestující v IC elektrické jednotce 

   Author: Vejvoda Martin; Supervisor: Kolář Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Autonomní lokalizace šestinohého kráčejícího robotu 

   Author: Bayer Jan; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Fischer Thomas Arnim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce se zabývá vizuální lokalizací šestinohého kráčejícího robotu. V posledních letech bylo vyvinuto několik metod vizuální lokalizace založených na simultánní lokalizaci a mapování využívající významné body v prostředí. ...
  • Autonomní lokalizace zdroje záření v 3D prostředí pomocí skupiny UAV 

   Author: Petr Štibinger; Supervisor: Báča Tomáš; Opponent: Čížek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
   Práce je zaměřena na využití skupiny bezpilotních helikoptér v úloze hledání pozice neznámého zdroje ionizujícího záření. Tato úloha je řešena v prostředí s překážkami. Podstatnou část práce tvoří vývoj nových součástí pro ...
  • Autonomní napájecí zdroj pro aplikace IoT 

   Author: Čeněk Pěč; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Kůrka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Cíl této bakalářské práce je vytvořit samostatnou jednotku, která by byla schopná napájet IoT uzel. Solární panely byly vybrány jako zdroj energie pro dobíjení akumulátorů ze všech zkoumanych možností. Pro správu energie ...
  • Autonomní napájecí zdroje pro mikrosystémy 

   Author: Janíček Vladimír; Supervisor: Husák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Autonomní ovládání a diagnostika systému napájeného ze solárních panelů 

   Author: Hnízdil Václav; Supervisor: Bradna Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Autonomní robotický vysavač 

   Author: Černý Jan; Supervisor: Teplý Tomáš; Opponent: Hrzina Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Autonomní řízení a modelování rizik pomocí posilovaného učení 

   Author: Petrova Olga; Supervisor: Macek Karel; Opponent: Kulich Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-28)
   Tato diplomová práce je zaměřena na metody snižování rizika při aplikaci posilovaného učení na úlohu autonomního řízení. K řešení problému se používají dva přístupy: inicializace strategie z expertních příkladů a posilované ...
  • Autonomní řízení s využitím webové kamery 

   Author: Steve Sunil Mathews; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Mareš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
   Algoritmus detekce objektů je navržen různými metodami a nápady k nalezení správného přístupu. Tato detekce objektů bude testována na robotickém modelu automobilu, který nahradí auto na skutečném životě na silnici a zároveň ...
  • Autonomní řízení vozidla s využitím LIDARu 

   Author: Mohammed Anas Hathif Sunkesula; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Novák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
   Tato bakalářská práce pojednává o autonomní jízdě modelu automobilu pomocí senzoru lidar. Může produkovat více dat za nejmenší dobu, což je hlavně detekce vzdáleností překážek kolem tohoto senzoru. Jedná se o jeden z ...
  • Autonomní sledování člověka mobilním robotem 

   Author: Martin Novotný; Supervisor: Košnar Karel; Opponent: Walter Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Obsahem této práce je seznámit se s metodami lokalizace objektů pomocí kamery, k čemuž byl využit lokalizační systém detekující známou značku z obrazu. Dále je úkolem seznámit se s metodami pro rekonstrukci trajektorie. K ...
  • Autonomní solární systém pro sledování kvality vody s dálkovým přístupem 

   Author: Catherine Kanama; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Černá Ladislava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Water constituents are often event-driven so concentrations and properties vary strongly in time. Due to this, there is a high demand for devices which can get accurate and real time measurements as these changes occur. ...
  • Autonomní stereosnímač pro vyhodnocení polohy překážek 

   Author: Kamenický Tomáš; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)