Zobrazují se záznamy 15040-15059 z 33620

  • Návrh řídícího systému robotické paže 

   Autor: Hejkal Filip; Vedoucí práce: Kutílek Patrik; Oponent práce: Fischer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh řízení experimentu pro magnetickou levitaci pomocí mikrokontroléru 

   Autor: Nekovář František; Vedoucí práce: Hurák Zdeněk; Oponent práce: Hlinovský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Práce se zabývá návrhem matematického modelu a řízením experimentální platformy pro demonstraci magnetické levitace CE152. Řízení je realizováno mikrokontrolérem TMS320F28335. Matematický model je odvozen v podobě stavových ...
  • Návrh řízení křižovatky Velehradská třída x Sokolovská v Uherském Hradišti 

   Autor: Hluska Pavel; Vedoucí práce: Tichý Tomáš; Oponent práce: Zdeňek Maňásek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Bakalářská práce Návrh řízení křižovatky Velehradská třída x Sokolovská v Uherském hradišti sleduje současné trendy v oblasti řízení uzlu, analyzuje dostupné podklady a současné řízení křižovatky. Práce se snaží zefektivnit ...
  • Návrh řízení kvadrokoptéry se zavěšeným břemenem 

   Autor: Min Joonhong; Vedoucí práce: Kuře Matěj; Oponent práce: Fišer Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Purpose of this bachelor work is to design different controllers through different methods such as PID cascade and state feedback for a quadcopter with suspended load. Construction of the model is done through software ...
  • Návrh řízení lineární pohybové osy pomocí předefinovaných kinematických trajektorií. 

   Autor: Běťák Jaroslav; Vedoucí práce: Nečas Martin; Oponent práce: Neusser Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-09)
   Cílem práce je vytvoření řídícího programu, který umožnuje definování pohybových trajektorií a následné využití těchto trajektorií při řízení krokového motoru.
  • Návrh řízení na křižovatce Na Větrníku - Na Petřinách 

   Autor: Růžička Jiří; Vedoucí práce: Tichý Tomáš; Oponent práce: Hušák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh řízení pro hybridní VTOL bezpilotní prostředek 

   Autor: Král Martin; Vedoucí práce: Rollo Milan; Oponent práce: Hromčík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Práce se zabývá vytvořením matematického modelu bezpilotního VTOL prostředku pro účely odladění konfiguračních parametrů autopilotu. V rámci práce byla vytvořena simulace v prostředí Matlab & Simulink, umožňující integraci ...
  • Návrh řízení pro inerciálně stabilizovanou kamerovou hlavici 

   Autor: Marek Petr; Vedoucí práce: Hurák Zdeněk; Oponent práce: Sojka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh řízení recirkulace spalin automatického 100kW kotle na biomasu 

   Autor: Bazjuk Ludvík; Vedoucí práce: Oswald Cyril; Oponent práce: Plaček Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-14)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem řízení akčních členů již existující recirkulační tratě spalin 100 kW kotle na biomasu. K řízení jsou k dispozici tři akční členy: jeden recirkulační ventilátor a dvě automatické klapky. ...
  • Návrh řízení v saturované dopravní mikroblasti 

   Autor: Kuban Michal; Vedoucí práce: Nagy Ivan; Oponent práce: Pavelková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-09)
  • Návrh řízení výrobního procesu v Mitas Praha 

   Autor: Švec Filip; Vedoucí práce: Zralý Martin; Oponent práce: Sicha Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Cílem této diplomové práce je navržení efektivního způsobu řízení výrobního procesu pro gumárenskou společnost Mitas Praha. Výstupem je systém navržených opatření, který vytváří podmínky pro hladké řízení procesu a jeho ...
  • Návrh sacího traktu motoru Yamaha R6. 

   Autor: Císař Ondřej; Vedoucí práce: Červenka Libor; Oponent práce: Lempera Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Práce se zabývá návrhem sacího traktu pro vůz formulového typu. Celý návrh je podřízen pravidlům Formula SAE. V práci je popsán vývoj pro závodní sezónu 2016. Značná část práce je věnována praktickému měření na brzdovém ...
  • Návrh sady zubových čerpadel s rozborem geometrických tolerancí 

   Autor: Mareš Dominik; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Berka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-10)
   Cílem bakalářské práce je návrh sady zubových čerpadel (parametrický model reagující na změnu zadávacích parametrů) s rozborem geometrických a délkových tolerancí. Součástí práce bude manuál vysvětlujícím použití geometrických ...
  • Návrh samotížného ohřevu TUV 

   Autor: Janák Jakub; Vedoucí práce: Kyncl Jan; Oponent práce: Musálek Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh sanace dřevěných nosných konstrukcí na zámku v Žacléři 

   Autor: Klečka Michal; Vedoucí práce: Zigler Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh sanace historického vodního kanálu v horách 

   Autor: Melkes Tomáš; Vedoucí práce: Záleský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-31)
  • Návrh sanace vlhkého zdiva na vybraném objektu a porovnání vybraných metod 

   Autor: Libecajt Jiří; Vedoucí práce: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Návrh sanace vlhkosti objektu bývalého pivovaru v obci Světec 

   Autor: Otcovská Tereza; Vedoucí práce: Čejka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh sdružené výroby elektřiny a chladu 

   Autor: Ingrová Nikola; Vedoucí práce: Dlouhý Tomáš; Oponent práce: Dupal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Práce se zabývá možností instalace spalovacích turbín a absorpčního chlazení do pivovaru. Nejprve jsou analyzovány spotřeby pivovaru a dle nich je navrhováno zařízení. Výkon a výroba energie ze spalovacích turbín je ...
  • Návrh segmentové mostní konstrukce 

   Autor: Houska Jan; Vedoucí práce: Šafář Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)