Now showing items 15040-15059 of 33948

  • Návrh pohonu posuvného krytu. 

   Author: Marek Daniel; Supervisor: Češpíro Zdeněk; Opponent: Štádler Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem pohonu posuvného krytu. Cílem práce je návrh vhodné pohonné soustavy, která bude splňovat všechny nároky vyplývající z provozuschopnosti daného zařízení. K řešení pohonu byl použit ...
  • Návrh pohonu potahových řemenů vertikálního hadicového balicího stroje 

   Author: Pechanec Ondřej; Supervisor: Andrlík Vladimír; Opponent: Moudrý Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-05)
   Diplomová práce se zabývá návrhem pohonu potahových řemenů vertikálního hadicového balicího stroje.
  • Návrh pohonu pro studniční čerpadlo 

   Author: Kotyk Pavel; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Hlinovský Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Návrh pohonu pro vahadlový čerpací stroj 

   Author: Ašenbrener Jiří; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Brodský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-15)
   Bakalářská práce je zaměřena na návrh pohonu pro vahadlový čerpací stroj. V úvodu práce je popsán současný stav problematiky vahadlových čerpacích strojů a jejich pohonů. Práce zahrnuje návrh elektromotoru, řemenového ...
  • Návrh pohonu pro vozidlo formule student 

   Author: Pech František; Supervisor: Hlinovský Vít; Opponent: Houf Zdeněk
   Práce se zabývá návrhem pohonu pro vozidlo Formula Student. Na začátku práce jsou analyzovány jízdní odpory vozu, očekávané dynamické parametry a vypočteny výkony pro jejich dosažení. S těmito parametry se pak dále pracuje ...
  • Návrh pohonu průmyslové míchačky betonových směsí 

   Author: Hanka Dalibor; Supervisor: Češpíro Zdeněk; Opponent: Starý František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-06)
   Předmětem bakalářské práce je návrh pohonu průmyslové míchačky betonových směsí. Na základě provedené rešerše a zadaných parametrů je vytvořen koncepční návrh míchačky. Pro tuto koncepci je navržen pohon pomocí dvoustupňové ...
  • Návrh pohonu půdního vrtáku 

   Author: Vadlejch Antonín; Supervisor: Křička Jaroslav; Opponent: Berka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh pohonu rozvodů pro experimentální jednoválcový motor 

   Author: Kolečkář Pavel; Supervisor: Vávra Jiří; Opponent: Baran Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Tato práce se zabývá konstrukcí víka hlavy válce a návrhem systému měření zdvihu ventilu pro experimentální jednoválcový motor. Ve víku jsou uloženy vačkové hřídele, dále je počítáno s instalací systémů variabilního časování ...
  • Návrh pohonu sklepního výtahu 

   Author: Pěnička Radek; Supervisor: Bečka Jan; Opponent: Hanousek David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout pohon sklepního výtahu pro dopravu zboží ze suterénu do úrovně terénu. Výtah bude instalován uvnitř budovy (průjezdu). Pro získání přehledu je třeba provést rešerši v oblasti sklepních ...
  • Návrh pohonu stavební míchačky 

   Author: Dvořák Michael; Supervisor: Křička Jaroslav; Opponent: Páša Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit "Návrh pohonu stavební míchačky". Práce obsahuje rešerši dané problematiky. Poté byl proveden výpočet převodového poměru, rozměry ozubení a modulů. Následně byly řešeny silové ...
  • Návrh pohonu šnekového transpotéru 

   Author: Kindermann Jan; Supervisor: Houkal Jiří; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh pohonu šroubových přímých česlí 

   Author: Fedor Ondřej; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-30)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na přehled běžných konstrukčních řešení česlí používaných v čistírnách odpadních vod. V druhé části práce je proveden návrh převodového pohonu přímých šroubových česlí dle zadaných parametrů, ...
  • Návrh pohonu válečkového dopravníku 

   Author: Jakoubek Ondřej; Supervisor: Křička Jaroslav; Opponent: Andruš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh pohonu visuté lanové dráhy 

   Author: Hanyš Ondřej; Supervisor: Janda Martin; Opponent: Páša Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Tato práce pojednává o lanových drahách, typech ocelových lan a způsobech mazání převodovek. Hlavní částí je návrh pohonu (převodovky) vyhovujícího podmínkám zadané visuté lanové dráhy.
  • Návrh pohonu vřetena horizontálního vyvrtávacího stroje 

   Author: Knot Jan; Supervisor: Kolář Petr; Opponent: Maštrla Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-07)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem pohonu vřetena horizontálního vyvrtávacího stroje s nevýsuvným vřeteníkem. Konstrukce se soustřeďuje na hlavní pohon, uložení nevýsuvného vřetena ve vřeteníku s a výsuv osy W koncipovaný ...
  • Návrh pohonu výsuvných zahradních vrat 

   Author: Meruna Ivo; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Čejka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-27)
   Tato bakalářská práce obsahuje přehled v současnosti používaných řešení výsuvných vrat včetně vlastního koncepčního návrhu konstrukce, vedení a uložení vrat. Hlavní částí práce je návrh šnekové převodovky, který se skládá ...
  • Návrh pohonu zvedacího mechanismu jezové klapky 

   Author: Skuhrovec Aleš; Supervisor: Křička Jaroslav; Opponent: Houkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-07)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem části pohonu jezové klapky. Kde u pohonu stávající jezové klapky, tvořeného elektromotorem koaxiální převodovkou, kuželovou převodovkou, je požadavek na výměnu elektromotoru a koaxiální ...
  • Návrh pohyblivé plošiny a metod hodnocení pohybu segmentů těla živočichů 

   Author: Škoda David; Supervisor: Kutílek Patrik; Opponent: Křivánek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Práce se zabývá návrhem a konstrukčním řešením elektrické naklápěcí plošiny navržené pro měření pohybových změn malých živočichů při jejím naklápění v prostoru a metod kvantitativního hodnocení kinematických dat. Za tímto ...
  • Návrh pohybové osy posuvu vstřikovací jednotky INTEC Electric 

   Author: Krajíček Martin; Supervisor: Krannich Tomáš; Opponent: Voharčík Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-11)
   Předložená diplomová práce se zabývá optimalizací konstrukce pohybové osy posuvu vstřikovací jednotky INTEC electric s důrazem na zachování stávajícího rámu. Touto prací vznikl nový konstrukční návrh, který v sobě zahrnuje ...
  • Návrh pohybových primitiv pro šestinohý kráčející robot pohybující se v nerovném prostředí 

   Author: Mrva Jakub; Supervisor: Vaněk Petr; Opponent: Vonásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)